جلسه استماع سنای آمریکا – دیوید ساترفیلد: مقابله با نفوذ رژیم ایران در سوریه

  • ديويد ساترفيلد معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در جلسة استماع كميتة روابط خارجي سناي اين كشور، مقابله بر بيرون‌راندن عوامل رژيم آخوندي از سوريه تأكيد كرد و مقابله با مداخلات رژيم را يكي از شروط خارج‌شدن آمريكا از سوريه دانست.

وي در اين جلسه كه تحت عنوان «سياست آمريكا در سوريه بعد از داعش» تشكيل شده بود، گفت: «به‌رغم موفقيت‌هايي كه (عليه داعش) داشته‌ايم، كار ما هنوز تمام نشده است. ما هم‌چنان بر شكست بادوام داعش و ساير گروه‌هاي تروريستي، مقابله با نفوذ و رفتار شرورانة (رژيم) ايران و جلوگيري از به‌كارگيري تسليحات شيميايي متمركز هستيم…».

ساترفيلد در پاسخ به سئوالي دربارة آيندة استراتژي ايالات متحده در سوريه بعد از دوران داعش، با استناد به تأكيدات رئيس‌جمهور آمريكا اضافه كرد كه ايالات متحده، سوريه را بنا به چند دليل ترك نخواهد كرد؛ از جمله براي باثبات‌سازي و ارائة پشتيباني در مناطق حياتي شمال و شمال شرقي و نيز مقابله با رژيم ايران و توانايي آن براي افزايش حضورش در سوريه.

 

ساترفيلد در بخش ديگري از اين استماع، گفت: «رئيس‌جمهور متعهد است كه براي رسيدن به همة اهداف استراتژيكمان در سوريه در آنجا باقي بمانيم. باقي‌ماندن با مفهوم سياسي، ديپلماتيك و نظامي است؛ و بر پاية تقويم مشخص نمي‌شود، بلكه بر پاية ارزيابي وضعيت مشخص خواهد شد. شكست بادوام و واقعي داعش يكي از اين شروط است، تلاش‌ها براي باثبات‌سازي و پيشرفت موفقيت‌آميز در شمال و شمال شرقي يكي ديگر…از شروط است. يك شرط ديگر هم ارزيابي كلي‌تر ما از وضعيت انتقال سياسي، وضعيت نفوذ (رژيم) ايران در سوريه است… ما عميقاً نسبت به فعاليت‌هاي (رژيم) ايران و توانايي آن براي افزايش اين فعاليت‌ها… نگرانيم».

معاون وزير خارجة آمريكا، افزود: «ما با دقت بسيار رفتار شرورانة (رژيم) ايران را در سراسر منطقه تحت نظر داريم… و تلاش‌هاي تهاجمي ما در پس‌راندن اين اقدامات و جلوگيري از توان (رژيم) ايران براي توسعه و پشتيباني از اقداماتش، از هر زمان ديگري در 15 سال گذشته فعال‌تر است».

 

  • در اين جلسه سناتور رابرت منندز با اشاره به استمرار مداخلات گستردة رژيم آخوندي در سوريه، از ديويد ساترفيلد سئوال كرد: «آيا اين هم‌چنان سياست ايالات متحده است تا فعالانه نيروهاي تحت حمايت (رژيم) ايران را از سوريه بيرون برانيم؟».

معاون وزير خارجة آمريكا پاسخ داد: «اين قطعاً سياست ماست كه… سوريه، از همة نيروهاي خارجي خالي بشود؛ به‌خصوص نيروهاي (رژيم) ايران، نيروهايي كه از خارج از ايران براي جنگيدن همراه با آنها آمده‌اند و عوامل حزب‌الله».

معاون وزیر خارجه آمریکا دربارة اقدامات مشخص دولت اين كشور در اين رابطه، گفت: «(اين شامل) ترکیبی از اقدامات است. در درجة نخست تحریم‌ها و اقدامات مهاجمانه‌یی است که توسط ایالات متحده و شرکای ما با هدف محروم‌ساختن رژیم ایران از ابزار مادی و توانمندی این رژیم در جابه‌جایی دارايی‌ها و توانایی‌اش برای تأمین مالی فعالیت‌های آن اتخاذ می‌شود».

وي، ميزان ليست‌گذاري‌ها و تحريم‌ها عليه رژيم توسط دولت كنوني آمريكا را «بي‌سابقه» توصيف كرد.

در جلسة استماع كميتة خارجي سناي آمريكا سناتور ماركو روبيو كانديداي پيشين رياست‌جمهوري تأكيد كرد: «مهم است كه به‌روشني بگوييم… شبه نظاميان شيعي در منطقه و حزب‌الله در سوريه، عواملي هستند… كه تحت كنترل مستقيم يا غير مستقيم (رژيم) ايران قرار دارند. اگر ما توسط اين نيروها هدف قرار بگيريم، بايد به روشني تأكيد كنيم كه (رژيم) ايران را مستقيماً مسئول خواهيم دانست».

 

  • ژنرال جك كين معاون پیشین ستاد مشترک نیروی زمینی آمریکا در مصاحبه با فاكس‌نيوز دربارة قيام سراسري مردم ايران، گفت: «رژيم ايران قادر به بازسازي خود (از اين اعتراضات) نخواهد بود… چون هم روحاني باصطلاح مدره و هم ولي فقيه هدف قرار گرفته‌اند و اين قبلاً انجام نشده بود. لذا به مشروعيت رژيم، خسارت وارد شده… و اين رژيم براي اولين‌بار به‌طور جدي آسيب ديده است».

ژنرال جك كين، اضافه كرد: «اين اعتراضات نسبت به سال 2009، بسيار متفاوتند… چون بحث بر سر رژيم (حاكم) است… و نه تقلب در انتخابات… (اين اعتراضات) همة كشور را فرا گرفته است».

جلسه استماع سنای آمریکا – دیوید ساترفیلد: مقابله با نفوذ رژیم ایران در سوریه