در بازار تهران دلار 4421 تومان فروخته شد

در بازار تهران دلار 4421 تومان فروخته شد:

ارزش پول رژیم آخوندی باز هم کاهش یافت و دلار در بازار تهران 4421 تومان فروخته شد. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس با عنوان:

ادامه رکوردزنی نرخ دلار نوشت:‌در بازار ارز، نرخ دلار در ادامه نوسانات خود روز پنجشنبه نیز روند صعودی خود را ادامه داد و با 21 تومان افزایش 4421 تومان داد و ستد شد.

در بازار تهران دلار 4421 تومان فروخته شد