مریم رجوی: شمارش معکوس برای سقوط رژیم آخوندها شروع شده است

مریم رجوی

هرگونه سرمایه گذاری بر روی این رژیم رو به سقوط، محکوم به شکست است

  • الدستور مصر در پایگاه اینترنتی خود نوشت:
    ‌مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه با هیأتی از پارلمان اروپا بریاست ریچارد چارنسکی معاون رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان و با حضور خوزه روداش عضو کمیسیون خارجی این پارلمان و وزیر سابق دفاع کراواسی دیدار کرد.
  • این پارلمانترهای اروپایی بر حمایت و همبستگی خود با مقاومت و قیام مردم ایران تأکیدکرده و گفتند که پارلمان اروپا در کنار مردم ایران و شورای ملی مقاومت در مبارزه‌اش بر علیه رژیم آخوندها ایستاده است.
    مریم رجوی در جریان این دیدار تأکید کرد که شمارش معکوس برای سرنگونی رژیم آخوندها شروع شده است و این رژیم هیچ گریزی از سقوط محتوم ندارد و خاطرنشان نمود که میلیونها جوان ایرانی در سراسر کشور با شعارهای خود خواستار پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی و محقق شدن دمکراسی در ایران هستند و هیچ آینده ای برای این رژیم متصور نیست و ادامه همکاری و روابط دوستانه با این رژیم فقط نقض ارزشهایی است که اتحادیه اروپا خودش را مدافع آن می‌داند. و هرگونه سرمایه گذاری بر روی این رژیم رو به سقوط، محکوم به شکست است.»

مریم رجوی: شمارش معکوس برای سقوط رژیم آخوندها شروع شده است