کنگره آمریکا، اجلاس ویژه برای حمایت از قیام مردم ایران به ریاست تام گرت

مجلس نمايندگان آمريکا اجلاس ويژه براي حمايت از قيام مردم ايران به رياست تام گرت عضو كميتة امور خارجي ۱۹دي 1396

 

تام گرت: امروز من در كنار تصويري از حبيب خبيري ايستاده‌ام حبيب كاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران بود او به‌همراه 40 تن ديگر در سال 1984 در زندان اوين اعدام شدند

شكر محمدزاده يك پرستار بود كه به‌همراه 33 هزار تن ديگر در سال 1988 اعدام شد

نفر بعدي(ندا) يك زن جوان است كه درسال۲۰۰۹ به يك قهرمان مردمي بين‌المللي تبديل شد

دينا روهراباكر: رئيس‌جمهور آمريكا تضمين مي‌كند كه مادر كنار مردمي هستيم كه مي کوشند ديكتاتوري آخوندي را سرنگون و با يك دولت دموكراتيك جايگزين كنند

در مجلس نمايندگان آمريكا، جلسة ويژه‌يي براي اعلام حمايت از قيام مردم ايران عليه رژيم آخوندي، به درخواست تام گرت عضو كميتة امور خارجي برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان كنگره در سخنان خود، ضمن اعلام همبستگي با قيام‌كنندگان در ايران و محكوميت اقدامات سركوبگرانة رژيم، بر لزوم حمايت از خواست مردم ايران براي استقرار آزادي و دموكراسي تأكيد كردند.

تام گرت كه رياست جلسه را بر عهده داشت در سخنان خود گفت:

  • تام گرت نماينده كنگره آمريكا

در حالي كه من اينجا ايستاده‌ام، در شهرهايي كه بسياري از آمريكايي‌ها حتي اسم آن‌را هرگز نشنيده‌اند، در اصفهان، كرج، تبريز و مشهد و طبعاً در تهران، ده‌ها هزار تن در برابر رژيمي ايستاده‌اند كه كارنامه‌يي در نابود كردن نه فقط آزادي بلكه خود زندگي كساني را دارد كه مي‌ايستند و از آزادي دفاع مي‌كنند. ايستادن و فراخوان به حقوق بنيادين و كرامت؛

امروز من در كنار تصويري از حبيب خبيري ايستاده‌ام. حبيب كاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران بود، او به‌همراه 40 تن ديگر در سال 1984 در زندان اوين اعدام شدند چرا كه اين شجاعت را داشتند تا به حكومت اعتراض كنند. او 29 ساله بود و شواهد نشان مي‌دهد كه قبل از اعدام شكنجه شده است. همان‌طور كه قبلاً گفتيم، بيش از 12 هزار نفر توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي فقط بين سال‌هاي 1981 تا 1984 اعدام شدند. نفر بعدي يك زن جوان است كه به‌نحوي با تأسف به يك قهرمان مردمي بين‌المللي تبديل شد براي كساني كه به اين توجه داشتند كه او اين شجاعت را داشت تا در انقلاب سبز در سال 2009 بايستد و اعتراض كند و نشان بدهد كه مردم ايران حق تعيين سرنوشت خودشان را دارند، وقتي علناً و در حالي كه از صحنه فيلمبرداري مي‌شد در خيابان‌ها به قتل رسيد. او 26 ساله بود. ايالات متحده سكوت پيشه كرد. او كه دومين فرزند از سه فرزند خانواده و در منطقه‌يي از طبقات مياني بود، اين شجاعت را داشت تا بايستد و بي‌عدالتي را كه ديده بود، مورد توجه قرار بدهد و قيمتش را با جان خود پرداخت كرد. طبعاً متعرضان همراه او شعار مي‌دادند: «آمريكا يا با اونها يا با آخوندها» ولي ما پاسخي نداديم. امروز من پاسخ مي‌دهم، اين دولت پاسخ مي‌دهد، حال شكر محمدزاده را مي‌بينيم، يك پرستار كه دستگير، زنداني و شكنجه شد به‌خاطر كمك پزشكي به ايرانيان ديگر، برادران و خواهراني كه سپاه پاسداران وحشيانه در خيابان‌هاي ايران سركوب كرده بود؛ او به‌نحو وحشيانه‌يي در زندان اوين شكنجه شد، دورة قابل توجهي از هفت تا 15 سال زندان خود را گذراند و بعد به‌همراه تقريباً 33 هزار تن ديگر در سال 1988 اعدام شد. سه نام، سه چهره، سه داستان. شايد 30 ثانيه تا يك دقيقه براي هر كدام وقت گذاشتيم. حال بگذاريد اين‌را توضيح بدهم، آقاي رئيس. اگر پنج دقيقه را به نشان‌دادن تصاوير و صحبت كوتاه دربارة هر فردي اختصاص بدهيم كه توسط رژيم آخوندي در ايران به قتل رسيده، به‌مدت بيش از يك سال اينجا خواهيم بود؛ آن هم در صورتي كه 24 ساعته و هفت روزه هفته را كار كنيم از همكارانم تشكر مي‌كنم كه امروز در كنارم ايستادند و از مردم آمريكا و همكارانم مي‌خواهم زمان بگذارند و دربارة مناطقي هم‌چون اصفهان و كرج و تبريز و مشهد مطلع بشوند و زنان و مرداني بينديشند كه اين شجاعت را دارند كه از در خانه‌هاي خود خارج بشوند، در حالي كه به‌خوبي مي‌دانند، ممكن است ديگر باز نگردند. اكنون زمان آن فرا رسيده، اين آرمان برحق است، رژيم آخوندي بايد برود. ديگر كافي است.

 

  • جان كرتيس

پس از آن نمايندة كنگره جان كرتيس CURTIS ضمن محكوم‌كردن اعمال سركوبگرانة حكومت آخوندي عليه قيام‌كنندگان در ايران و مسدود كردن شبكه‌هاي اجتماعي و سانسور اينترنت توسط رژيم، گفت: «من در كنار معترضان در ايران ايستاده‌ام… آنها شايستة كشوري هستند كه در آن به آزادي آنها براي ابراز مخالفت، احترام گذاشته شود. آنها شياستة حكومتي بر پاية برابري و عدالت هستند تا بتوانند زندگي خود را بهبود بخشند… اميدوارم روزي مردم ايران شاهد آزادي و همان نوع از رهبري باشند كه در پي آن و شايستة آن هستند».

  • تد يوهو

نيز در سخنانش تأكيد كرد: «اگر به رژيم ايران از زماني كه… حكومت را به‌دست گرفته نگاه كنيد، چيزي جز خونريزي و هرج و مرج نخواهيد ديد… مردم ايران در سال 2009 بپاخاستند. دولت ايالات متحده در آن زمان حاضر نشد از مردم ايران كه خواهان حقوق پايه‌يي… بودند حمايت كند… براي من شوكه‌كننده است كه رژيم ايران از نيروي مرگبار براي سلب آزادي‌هاي پايه‌يي از مردم ايران استفاده مي‌كند…».

وي با اشاره به اقدامات سركوبگرانة رژيم و تهديدات سركردگان سپاه پاسداران به سركوب خشونت‌بار قيام مردم ايران، افزود: «خامنه‌اي ولي فقيه (اين رژيم) بايد همان‌طور كه هست شناسايي شود: ديكتاتور يك رژيم سركوبگر كه بار ديگر چهرة واقعي خود را با پاسخ وحشتناكش به اعتراضات صلح‌آميز و مشروع… نشان داد… ايالات متحده از حقوق ايرانيان شجاعي كه به‌طور مسالمت‌آميز عليه رژيم ايران اعتراض مي‌كنند حمايت مي‌كند».

 

  • كيث راتفوس

كيث راتفوس سخنران بعدي جلسة ويژة حمايت از قيام مردم ايران در كنگرة آمريكا بود؛ وي گفت: «مردم خوب ايران عليه يك رژيم سركوبگر اعتراض مي‌كنند كه تقريباً به‌مدت چهار دهه، استبداد را بر آنها اعمال كرده است… از زمان انقلاب ايران در سال 1979، سران (اين رژيم) جنگ در سطح بين‌المللي و منطقه‌يي را در برابر ترويج يك اقتصاد داخلي سالم و روابط صلح‌آميز با همسايگان منطقه‌يي، انتخاب كرده‌اند…».

وي سپس با انتقاد از مماشات دولت اوباما و امتيازات ناموجه آن به رژيم آخوندي در جريان توافق اتمي تأكيد كرد كه به رغم همة اينها اين رژيم تغييري نكرده است. «اين رژيم خطرناك، هم‌چنان تسليحات را به مشتريانش در افغانستان، سوريه، عراق و يمن صادر و قاچاق مي‌كند… بعد از تمامي اقدامات تروريستي، جنايات و فساد رژيم ايران، آيا فكر مي‌كنيد كه مردم ايران مي‌توانستند از آن بهره‌يي ببرند؟ فقط بايد… تلويزيون را تماشا كنيد تا پاسخ مردم ايران را ببينيد. روشن است كه آنها از آن به تنگ آمده‌اند… مردم خوب ايران، در برابر استبداد مي‌ايستند و ما بايد در كنار آنها بايستيم. مي‌خواهم معترضاني كه در پي آزادي از سركوب هستند بدانند كه ما با آنها هستيم؛ مردم آمريكا با آنها هستند».

 

  • تد باد

نمايندة كنگره تد باد در سخنراني خود، گفت: «اعتراضاتي كه از ماه گذشته (ميلادي) شروع شد، نه فقط براي مردم ايران، بلكه براي جهان مهم است. اين اعتراضات به‌خاطر وضعيت وخيم اقتصادي در ايران شروع… اما به يك جنبش سراسري تبديل شد كه موضوع آن بسا فراتر از صرفاً مسائل اقتصادي است… مردم شعار مي‌دهند: «مي‌جنگيم، مي‌ميريم، ايران رو پس مي‌گيريم»… رئيس‌جمهور (آمريكا)… گفته است كه زمان تغيير فرا رسيده و من هم كاملاً با او موافقم. اين برخلاف (رويكرد) دولت اوباما است كه از اختيار اخلاقي سخن مي‌گفت، اما وقتي معترضان ضد رژيم در سال 1388 به خيابان‌ها آمدند، در كنار رژيم فاسد (حاكم بر) ايران قرار گرفت… ما بايد تحريم‌ها عليه حكومت ايران را در پاسخ به سركوب معترضان… طي هفته‌هاي اخير، افزايش بدهيم. رئيس‌جمهور هم‌چنين بايد قوياً خروج از توافق اتمي… را مورد بررسي قرار بدهد. ما شاهد نقض بخش‌هايي از اين توافق توسط حكومت ايران بوده‌ايم و اصلاً نبايد آن‌را بپذيريم».

تد باد، افزود: «مردم ايران با شجاعت عليه (رژيم حاكم) اعتراض مي‌كنند و به تغيير فراخوان مي‌دهند… ما نيز بايد به ابراز حمايتمان از اين معترضان در ايران ادامه بدهيم و مطمئن شويم كه آنها مي‌دانند، ما از آنان حمايت مي‌كنيم».

 

  • جف دانكن

پس از آن جف دانكن Mr. DUNCAN در سخنانش، تأكيد كرد: «مي‌خواهم مردم ايران بدانند كه مردم ايالات متحده… در كنار آنها ايستاده‌اند… دولت اوباما مردم ايران را ناديده گرفت؛ اما دولت ترامپ به مردم ايران گفته است: ما در كنار شما و عليه حكومت سركوبگر (حاكم) ايستاده‌ايم».

وي با اشاره به گزارش افشاگرانة پوليتيكو دربارة استمالت دولت اوباما با رژيم و لغو برنامة مقابله با شبكة قاچاق حزب‌الشيطان، افزود: «همة ما از پالت‌هاي پول نقد كه به (رژيم) ايران داده شد مطلعيم. آنها مي‌توانستند آن‌را خرج اقتصاد (كشور) بكنند… اما بزرگ‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان… بيشتر اين پول را براي استمرار تأمين مالي فعاليت‌هاي تروريستي در سراسر جهان خرج كرد».

جف دانكن هم‌چنين به عمليات تروريستي رژيم آخوندي در آرژانتين و تحقيقات قاضي شهيد آلبرتو نيسمن در اين رابطه پرداخت، و افزود: «آلبرتو نيسمن… گفت: مي‌دانيم كه در (بمب‌گذاري) آميا چه اتفاقي افتاد و مي‌دانيم كه (رژيم) ايران در آن نقش داشته است…. او مجموعة گسترده‌يي از اطلاعات را گردآوري كرد… اما صبح قبل از (ارائة شواهدش به كنگرة آرژانتين)… دربارة پنهان‌كردن واقعيت‌ها… دربارة فعاليت‌هاي (رژيم) ايران در بمب‌گذاري آميا…، وي در خانة خود ترور شد… اكنون اثبات شده است كه او خودكشي نكرده، بلكه احتمالاً توسط عوامل (رژيم) ايران به قتل رسيده است».

 

  • لويي گومرت

لويي گومرت GOHMERT سخنران بعدي جلسة ويژة حمايت از قيام مردم ايران در كنگرة آمريكا بود؛ وي دستاوردهاي اين قيام را برشمرد و تأكيد كرد: «بايد به مردم ايران تبريك گفت كه اعلام كردند: ديگر كافي است…».

 

  • دينا روهراباكر

دينا روهراباكر رئيس زيركميتة اروپا-آسيا و تهديدات بالقوة مجلس نمايندگان نيز در سخنراني خود، گفت: «ما به افراد شجاعي كه هم‌اكنون در خيابان‌ها هستند تا با ديكتاتوري آخوندي حاكم بر ايران مخالفت كنند، اين پيام را مي‌فرستيم: مردم آمريكا و قلب ما با شماست… خوشحاليم كه رئيس‌جمهور ما هم تضمين مي‌كند كه جهان بداند، ما رسماً در كنار مردمي هستيم كه در خيابان‌هاي تهران تلاش مي‌كنند ديكتاتوري آخوندي را سرنگون كنند و آن‌را با يك دولت دموكراتيك جايگزين كنند.

روهراباكر، تأكيد كرد: «رژيم آخوندي بايد سرنگون بشود، اما اين بايد توسط مردم (اين كشور) صورت گيرد و… از كساني كه براي آزادي در ايران مبارزه مي‌كنند، حمايت كنيم».

 

  • تام گرت

پس از آن تام گرت در سخنراني پاياني خود،گفت: «روحاني آخوندها را نمايندگي مي‌كند و (مدره ناميدن او) مثل اين است كه… (بگوييم) گوبلز، يك نازي مدره بوده است. هيچ‌چيز مدره‌يي در مورد سران اين رژيم وجود ندارد».

وي سپس با اشاره به اعمال تروريستي رژيم در سراسر جهان، افزود: «زمان آن است كه به اين (وضعيت) پايان داده شود و ديگر كافي است. ادموند برك Edmund Burke (فيلسوف ايرلندي) گفته است: «براي موفقيت شرارت، كافي است كه افراد خوب، هيچ كاري نكنند». لذا اين بار ما بي‌عملي پيشه نخواهيم كرد».

کنگره آمریکا، اجلاس ویژه برای حمایت از قیام مردم ایران به ریاست تام گرت