آخوند حسین مظاهری رئیس حوزه اصفهان: (مجاهدین) شبانه روز بیدار هستند و ما باید هوشیار باشیم

وقتی بررسی کردند متوجه شدند که دست (مجاهدین) در کار بود

آخوند حسین مظاهری رئیس حوزه اصفهان نسبت به نقش مجاهدین در قیام سراسری ابراز وحشت کرد و گفت:

در همین ایام که در جمهوری اسلامی اتفاقات بدی افتاد وقتی بررسی کردند متوجه شدند که دست (مجاهدین) در کار بود؛ بنده از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که برای جمع کردن اغتشاشات به خوبی عمل کرد؛ این اغتشاشات اخیر نظیر جنگ مرصاد در اواخر جنگ هشت ساله بود که دشمن اعلام صلح کرد و دوباره به واسطه (مجاهدین) علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد؛ در آن زمان شخصیت بزرگی در رابطه با جنگ مرصاد به بنده گفت جنگ مرصاد تیر غیبی بود که از کنار انقلاب گذشت. قرآن در رابطه با منافقان تذکرات زیادی می‌دهد و می‌فرماید اگر کار دست منافقان افتاد، همه چیز را نابود می‌کنند و تا براندازی صددرصد راحت نمی‌نشینند؛ (مجاهدین) شبانه روز بیدار هستند و ما باید هوشیار باشیم

آخوند حسین مظاهری رئیس حوزه اصفهان: (مجاهدین) شبانه روز بیدار هستند و ما باید هوشیار باشیم