اندازه متن
Aa Aa

اعتراف وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به ۴۳ هزار تجمع اعتراضی در چهار سال گذشته:

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به گسترش اعتراضات طی چهارسال اخیر اعتراف کرد. وی روز شنبه 23 دی گفت: از ابتدای دولت

روحانی تاکنون ۴۳ هزار تجمع اعتراضی برگزار شده است. با محاسبه این آمار طی چهارسال گذشته هر روز حدود۳۰حرکت اعتراضی علیه دیکتاتوری‌آخوندی

صورت گرفته است.

وزارت کشور ایران مدعی برگزاری ۴۳ هزار تجمع در چهار سال گذشته شد

سخنگوی وزارت کشور ایران ضمن مخالفت تلویحی با مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اختصاص مکانی برای برگزاری تجمعات مدعی شد که از ابتدای دولت

حسن روحانی ۴۳ هزار تجمع یعنی هر روز حدود ۳۰ تجمع در کشور برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سلمان سامانی روز شنبه ۲۳ دی در یک نشست خبری گفت که از ابتدای دولت یازدهم ۴۳ هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در

سراسر کشور برگزار شده است.

با محاسبه این آمار و روزهای فعالیت دولت حسن روحانی مشخص می‌شود که سخنگوی وزارت کشور ایران مدعی شده که در هر روز فعالیت دولت آقای روحانی

حدود ۳۰ تجمع برگزار شده است.

آقای سامانی جزئیاتی درباره این تجمع‌ها بیان نکرده و مشخص نیست که برای چه تعداد از این تجمع‌ها مجوز صادر شده است.

این سخنان در حالی بیان شده است که وزارت کشور به ندرت مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌های سیاسی صادر می‌کند.

وزارت کشور هم‌چنین بار‌ها برای تجمع‌های گروه‌های صنفی از جمله کارگران نیز مجوز صادر نکرده است. ضمن آن که این تشکل‌ها بار‌ها گزارش داده‌اند که پس

از برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیزشان، تعدادی از شرکت کنندگان یا سازمان‌دهندگان آنها بازداشت و یا احضار شده‌اند.

اعتراف وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به ۴۳ هزار تجمع اعتراضی در چهار سال گذشته