قیام ایران-بیانیه‌های حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 

جمعی ازبازاریان شهرستان الیگودرز و بازنشستگان فرهنگی استان یزد با صدور بیانیه‌هایی از قیام مردم ایران حمایت کردند

در بیانیه جمعی از بازنشستگان فرهنگی استان یزد آمده است: از طرف بازنشتگان فرهنگی به شما ملت ایران می‌گوییم: زمان آن رسیده است این گرد و غبار را از تنه پرقوت ایران بروبیم و ندای آزادی سردهیم. کوه‌ها در برابر همت ما قد خم می‌کنند
و بازاریان شهرستان الیگودرز (دیار بختیاریهای دلاور) طی بیانیه‌یی حمایت خود را از قیام ملت قهرمان ایران اعلام کرده و گفتند:‌با اتحاد و همدلی بایستی ریشه ظلم و فساد؛ اختلاس و ربا خواری و هرگونه بی‌عدالتی را بخشکانیم و آن نیز سرنگونی این نظام دیکتاتوری آخوندی است.

قیام ایران-بیانیه‌های حمایت از قیام سراسری مردم ایران