قیام ایران-تحویل پیکر سارو قهرمانی معترض بازداشتی در سنندج  به خانواده اش

قیام ایران

بنا به گزارشهای رسیده نیروهای امنیتی در سنندج روز شنبه23 دی پیکر شهید “سارو قهرمانی ” شهروند بازداشت شده

 در این شهر را  بعد از ۱۱ روز به پدر و مادری   تحویل  دادند.

بنا به این گزارش پدر و مادر این شهید توسط آمبولانس حامل پیکر سارو قهرمانی به بهشت محمدی سنندج

اعزام و بدون حضور دیگر اعضای خانواده به خاک سپرده شده است.

قیام ایران-تحویل پیکر سارو قهرمانی معترض بازداشتی در سنندج  به خانواده اش