دیدار و مذاکرات عادل الجبیر و رکس تیلرسون درباره ثبات در منطقه

عادل الجبیر وزیر خارجه آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.

هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت:‌

وزیر رکس تیلرسون و عادل الجبیر وزیرخارجه عربستان گفتگوهای مهمی حول مقولات منطقه داشتند و

در مورد سوریه و یمن و باثبات سازی کل این منطقه و ضدتروریسم با هم همکاری می‌کنند.

دیدار و مذاکرات عادل الجبیر و رکس تیلرسون درباره ثبات در منطقه