ستنی هویر نماینده کنگره:‌رژیم ایران مردم خود را سرکوب کرده و منطقه را تهدید می کند

ستنی هویر نماینده کنگره:‌رژیم ایران مردم خود را سرکوب کرده و منطقه را تهدید می کند:

ستنی هویر  عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از بیانیه شب گدشته دونالد ترامپ حمایت کرد و گفت: رژیم ایران همچنان مردم را سرکوب کرده و منطقه را تهدید می کند…

رئیس جمهوری باید از ابزارهای موثری که کنگره در اختیار او قرار می دهد برای حفاظت از امنیت آمریکا استفاده کند و اطمینان حاصل کند رژیم ایران هرگز به سلاح هسته ای نمی رسد.

ستنی هویر نماینده کنگره:‌رژیم ایران مردم خود را سرکوب کرده و منطقه را تهدید می کند