عکاظ: تاکید نمایندگان پارلمان اروپا بر حمایت و همبستگی خود از مقاومت ایران و قیام

اندازه متن
Aa Aa

.

عکاظ: تاکید نمایندگان پارلمان اروپا بر حمایت و همبستگی خود از مقاومت ایران و قیام

روزنامه عکاظ چاپ عربستان روز شنبه ۲۳ دی طی گزارشی اعلام کرد پارلمان اروپا از مقاومت ایران و قیام ایران حمایت کرد
این منبع نوشت:‌

این حمایت در ملاقات اخیر یک هیأت از پارلمان اروپا به ریاست ریچارد چارنسکی، نایب‌رئیس پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در مقر او در اورسور اواز فرانسه مطرح گردید.

مریم رجوی در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم تأکید کرد برای این رژیم شمارش معکوس آغاز شده است و هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد. مریم رجوی گفت:
«فریادهای میلیونها جوان در سراسر کشور که خواستار پایان گرفتن دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی در ایران هستند هیچ آینده‌یی برای این رژیم باقی نگذاشته است».
مریم رجوی رجوی با اشاره به ابعاد دستگیریها و جنایتهای رژیم آخوندی در زندانها گفت:
ادامه معامله و روابط دوستانه با این رژیم نه تنها نقض پایه‌یی‌ترین ارزشهایی است که اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می‌داند بلکه هرگونه سرمایه‌گذاری روی این رژیم رو به سقوط محتوم به شکست است. مریم رجوی از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا در دفاع از مقاومت ایران و برعلیه نقض حقوق‌بشر در ایران قدردانی کرد.

عکاظ: تاکید نمایندگان پارلمان اروپا بر حمایت و همبستگی خود از مقاومت ایران و قیام