همبستگی و حمایت جمعی از کارمندان  و بازایان تهران از قیام  ایران

 

 جمعی از کارمندان تهران روز شنبه23 دی با انتشار بیانیه یی از قیام مردم ایران حمایت کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است:‌

خروش حق طلبانه مردم ایران به همه نقاط جهان رسید و همه جهانیان شاهد و ناظر فریاد حق طلبانه  و شعارهای مرگ بر خامنه ای

و مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی آنان بودند و به چشم دیدند که مردم خواهان سرنگونی حکومت آخوندی هستند. ما کارمندان تهران

نیز همصدا با مردم بپاخاسته ایران، خواستار سرنگونی رژیم آخوندی هستیم و تاسرنگونی کامل حکومت آخوندی به قیام ادامه می دهیم.آتش جواب آتش- مرگ بر خامنه ای روحانی- زنده باد ارتش آزادی

 همچنین جمعی از بازاریان تهران روز شنبه  23 دی طی بیانیه یی از قیام مردم ایران حمایت کردند. در قسمتی از این بیانیه امده است:

زمان ادامه ظلم وستم آخوندهای پلید به پایان رسیده است. دزدی و چپاول، فساد و غارت و دروغ و سرکوب و شکنجه و اعدام بی گناهان دیگر جایی ندارد.

زمان تغییر  و سرنگونی رژیم  آخوندی فرا رسیده است. ما بازاریان تهران نیز همصدا با قیام آفرینان، علیه  هرگونه ظلم و ستم بپاخاسته ایم و تا سرنگونی کامل رژیم آخوندی به قیام ادامه می دهیم

همبستگی و حمایت جمعی از کارمندان  و بازایان تهران از قیام  ایران

همبستگی و حمایت جمعی از کارمندان  و بازایان تهران از قیام  ایران

همبستگی و حمایت جمعی از کارمندان  و بازایان تهران از قیام  ایران