کاخ سفید: تحریم های اعمال شده برای مقابله با رفتار تجاوزکارانه و بی ثبات کننده رژیم ایران است

اندازه متن
Aa Aa

یک مقام بلندپایه کاخ سفید: تحریم های اعمال شده برای مقابله با رفتار تجاوزکارانه و بی ثبات کننده رژیم ایران است:

یک مقام بلندپایه کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی تلفنی درباره تصمیم دونالد ترامپ گفت: تحریم های اعمال شده از جانب وزارت خزانه داری بخشی از

تلاشهای گسترده‌تر دولت آمریکا برای مقابله با رفتار فزاینده و مستمر تجاوزکارانه و بی ثبات کننده رژیم ایران می‌باشد… هم‌چنانکه در بیش از دو هفته گذشته همه

ما شاهد آن بوده‌ایم اقدامات شریرانه رژیم ایران به‌طور کامل آشکار بوده است، این شامل نقض حقوق‌بشر، سانسور کردن تظاهر‌کنندگان از جمله در زندانهای ایران

و هم‌چنین توسعه سیستم های تسلیحاتی تهدیدآمیز می‌باشد… ما رژیم ایران از جمله رئیس قوه‌قضائیه آن را به‌خاطر بدرفتاری هولناک با مردم ایران از جمله کسانی

که صرفاً به‌خاطر به‌کارگیری حق آزادی تجمع زندانی شده‌اند و هم‌چنین به‌خاطر سانسور مردم ایران در حالی‌که آنها علیه دولت تظاهرات میکنند، مورد هدف قرار

داده‌ایم…

 

کنفرانس مطبوعاتی تلفنی مقام بلندپایه دولت آمریکا در کاخ سفید در ارتباط با توافق اتمی و تصمیمات ترامپ

مقام بلندپایه دولت آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید:

– پرزیدنت ترامپ خواهان کار با شرکای اروپایی در مورد نوعی از توافق اتمی اصلاح شده می‌باشد.

..
– میخواهم تأکید کنم که این امر مستلزم مذاکرات مستقیم با ایران نیست این موضوعی خواهد بود که ایالات متحده صرفاً با متحدان اروپایی حل و فصل خواهد کرد.

این توافقی بین ایالات متحده و شرکای اروپایی ما خواهد بود که اگر ایران شرایطی که ما خواهیم گذاشت را زیر پا بگذارد تحریم های چند جانبه مجدد اعمال خواهند

شد… این موضوع کانونی تصمیم امروز [پرزیدنت ترامپ] می‌باشد

.
– تحریم های اعمال شده امروز از جانب وزارت خزانه داری بخشی از تلاشهای گسترده‌تر دولت آمریکا برای مقابله با رفتار فزاینده و مستمر تجاوزکارانه و بی

ثبات کننده رژیم ایران می‌باشد…

– هم‌چنانکه در بیش از دو هفته گذشته همه ما شاهدش بوده‌ایم اقدامات شریرانه ایران به‌طور کامل آشکار بوده است، این شامل نقض حقوق‌بشر، سانسور کردن

تظاهر‌کنندگان از جمله در زندانهای ایران و هم‌چنین توسعه سیستم های تسلیحاتی تهدیدآمیز می‌باشد…

– همانگونه که وزیر خزانه داری منوچین در بیانیه خود گفته است در حالی‌که رژیم ایران به نقض حقوق‌بشر و ناعدالتی هایش ادامه میدهد، ایالات متحده در کناری

نخواهد ایستاد.

– ما رژیم ایران از جمله رئیس قوه‌قضائیه آن را به‌خاطر بدرفتاری هولناک با مردم ایران از جمله کسانی که صرفاً به‌خاطر به‌کارگیری حق آزادی تجمع زندانی

شده‌اند و هم‌چنین به‌خاطر سانسور مردم ایران در حالی‌که آنها علیه دولت تظاهرات میکنند، مورد هدف قرار داده‌ایم…

– ایران صدها میلیون دلار برای برنامه موشکهای بالستیک هزینه می‌کند و به‌طور مستمر این مسأله و دیگر اقدامات بی ثبات کننده خود در منطقه را در اولویت

بالاتری از رفاه اقتصادی مردم ایران قرار میدهد…

– ما صادق لاریجانی که رئیس قوه‌قضائیه ایران است را لیست گذاری کرده‌ایم وی بر اعمال محکومیتهائی [علیه مردم ایران] که در نقض التزامات بین‌المللی ایران

می‌باشد نظارت و مدیریت دارد. این اعمال شامل اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم نوجوان بوده‌اند، شکنجه و رفتارهای شنیع، ضدبشری و توهین آمیز و یا

مجازاتهایی از جمله قطع عضو در زندانهای ایران می‌باشد.

کاخ سفید: تحریم های اعمال شده برای مقابله با رفتار تجاوزکارانه و بی ثبات کننده رژیم ایران است