اندازه متن
Aa Aa

مجاهدین و سرنگونی رژیم آخوندی از فروغ جاویدان تا قیام ها

مجاهدین و سرنگونی رژیم آخوندی از فروغ جاویدان تا قیامهای ۷۸و۸۸ و ۹۶

صحبت از  تغییر نظام در ایران است – تلویزیون  رژیم -۱۳بهمن۹۶

 

گزارشگر: [ تصویر درگیریهای فاز سیاسی ] منافقینی كه با وقوع انقلاب در پی سهم خواهی بر آمدند در حالیكه آتش بس اعلام میشود [ تصویر برادر مسعود در پشت بیسیم و مانور ارتش آزادیبخش] شعار تصرف 24 ساعته مهران تا تهران هم داده میشود [ تصویر برادر مسعود بر روی نفربر زرهی]

 

 [ نشست فروغ جاویدان در اشرف]

مسعود رجوی: اگر بزودی نرویم خیلی دیر خواهد شد این همان لحظه نادر لحظه كیمیایی و سرنوشت سازی است كه اگر اون رو در نیابیم امروز فردا دیر خواهد شد

گزارشگر: لحظه نادری كه البته غروب فروغش برای همیشه در تاریخ ماندگار شد اما توهم شان همچنان ادامه دارد [ خودروهای سوخته در صحنه فروغ جاویدان ]

گزارشگر: صحبت از تغییر نظام در ایران است یعنی همان سیاستی كه یكبار در حوادث سال 78 دنبال شد [ درگیریهای خیابانی 78] و بار دیگر در فتنه 88 [ صحنه های درگیری قیام 88]

مجاهدین و سرنگونی رژیم آخوندی از فروغ جاویدان تا قیام ها