اندازه متن
Aa Aa

 

دژخیمان خامنه ای در زندان تهران بزرگ از اعزام زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی ممانعت به عمل آوردند.

بنا به گزارشهای دریافتی  صبح روز شنبه ۱۴ بهمن زندانی سیاسی علی معزی که از سرطان پروستات و مشکلات جدی کلیه رنج می برد

جهت انتقال به بیمارستان خارج از زندان فراخوانده شد. دژخیمان زندان قصد داشتند وی را با دستبند و پابند و به شکلی تحقیرآمیز 

به بیمارستان منتقل کنند. اما علی معزی از پذیرش زدن دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان امتناع کرد و نتیجتا سرکردگان جنایتکار زندان از اعزام وی به همین بهانه به بیمارستان ممانعت بعمل آوردند.

قابل ذکر است که این زندانی بیش از ۶۰ سال سن دارد و از بیماری های مختلف به شدت رنج می برد. دستگاه قضاییه جنایتکار دیکتاتوری آخوندی

قصد زجرکش کردن این زندانی را دارد و به بهانه های ضدانسانی از اعزام وی به بیمارستان و اقدام به درمانش ممانعت میکند.

ممانعت اعزام زندانی سیاسی علی معزی به بیمارستان