اندازه متن
Aa Aa

در شهرهای میهن

گراميداشت

عاشوراي مجاهدين

در19بهمن 60

 

-فعاليت يكانها وكانون هاي شورشي به مناسبت 19بهمن درشهرهاي مختلف

-تبريز-كانون شورشي 740 –بهمن 1396 ………دركنار مجسمه ستارخان ،سردار ملي …گرامي مي داريم …. درود بر سردار موسي خياباني واشرف رجوي ………. ماشورشيان اشرفي راهتان را ادامه خواهيم داد وكانون هاي شورشي بپاخواهيم كرد وتاسرنگوني ازپاي نخواهيم نشست  حتي اگر بميرييم…..

سردار ديري نيست كه   آزادي را به ايران تقديم خواهيم كرد زنده باد ارتش آزاديبخش  ولعنت خدا وخلق بر لاجوردي

-زنجان -يكان شورشي شهيد اشرف رجوي شماره 350 –بهمن 1396 ……..من ادامه دهنده راه اشرف رجوي هستم وتاآخرين نفس ادامه خواهم داد…. .تااين خاك پهناور ميزبان مسعودها واشرف ها  ……..شود….زنده باد ارش آزاديبخش ……….زنده باد مجاهدين ………..

-تهران- نارمك –بهمن 1396 ……نصب تعدادي عكس شهداي 19بهمن  .با زيرنويس……

-تهران-تهران پارس –بهمن 1396 ……نصب تعدادي عكس شهداي 19بهمن  ..بازيرنويس…..

-تهران –قائم مقام –بهمن 1396 ……….نصب عكس شهداي 19بهمن …… بازيرنويس…..

-تهران –بهمن 96 ……..تراكت : خون اشرف مي  جوشد  رجوي مي خروشد- گرامي باد خاطره شهداي 19بهمن 96

-تهران –پل حافظ –بهمن 1396نصب تراكت: خون اشرف مي  جوشد  رجوي مي خروشد-گرامي باد خاطره شهداي 19بهمن 96

-تهران –بهمن 96-تراكت: گرامي باد حماسه سرخ بهمن راهگشاي 1000اشرف وبهار آزادي…..

–تبريز –يگان شورشي 330 بهمن 1396 –گرامي باد حماسه . سرخ بهمن راهگشاي هزار اشرف وبهار آزادي….. وپيام به تركي..

-اصفهان  –كانون شورشي 77 -18بهمن 96 …….نصب عكس اشرف /وپيام ..حماسه 19بهمن سال 60 سالروز شهادت سردار كبير خلق وموسي خياباني واشرف زنان گرامي باد….

-كرج –كانون شورشي 120 –بهمن 1396 …….سلام ودرود به برادر مسعود فرمانده ارتش آزاديبخش ملي ايرا ن وگراميداشت 19بهمن عاشوراي مجاهدين………..حاضر حاضر…

-تهران –يگان شورشي 170 –بهمن 1396 ..گرامي باد 19بهمن سالروز عاشوراي مجاهدين سلام برسمبل زن قهرمان مجاهد   اشرف رجوي….

-تهران –يگان شورشي مجاهد شهيد حنيف امامي –بهمن 1396 …گرامي باد 19بهمن سالگرد عاشوراي مجاهدين …..باعكس سردار ……برادر اسم مراهم بنويس …مرگ براصل ولايت فقيه…..

-گيلان –بهمن 96 ….تراكت: حماسه 19بهمن 60 سالروز شهادت اشرف وموسي گرامي باد -..براندازم ..

-اهواز –كارون –كانون يگان شورشي 957 –بهمن 96 ………..(شب 19بهمن) ……..گرامي باد 19بهمن عاشوراي مجاهدين …….خامنه اي ملعون توديكتاتور   من آرش …آتش جواب آتش …مرگت فرارسيده………..اين قايق را توي آب كارون رها مي كنيم ويادشان راگرامي مي داريم………..مرگ رژيم ديكتاتوري بزودي شاهد خواهيم بود……….

خامنه اي …مرگت فرارسيده  ……….لعنت برخميني …مرگ بر خامنه اي جلاد….

-زنجان 19بهمن 1396 ……..سالروز شهادت اشرف وموسي ……….

-شيراز-يكان شورشي 755 –بهمن 1396 ……تراكت : گرامي باد حماسه 19بهمن عاشوراي مجاهدين ……. باعكس اشرف وموسي ………..

گرامیداشت ۱۹ بهمن حماسه اشرف و موسی در شهرهای میهن