اعزام نيروهاي ويژه انگلستان به افغانستان

 

منابع خبري افغانستان امروز دوشنبه 23 بهمن 96 خبر از اعزام نيروهاي ويژه انگلستان به افغانستان براي مبارزه با تروريسم و همكاري با نيروهاي افغاني دادند.

به گفته همين منابع نيروهاي ويژه انگليسي براي جنگ با طالبان و دستگيري رهبران آنها به اين كشور اعزام ميشوند.

از سويي ديگر خبرگزاري فاكس نيوز در گزارشي اعلام كرد كه نيروهاي آمريكايي نيز كه اينك در عراق حضور دارند به سوي افغانستان حركت خواهند كرد.

اين در حالي است كه بنا به گزارشات در هفته هاي گذشته بخشي از نيروهاي آمريكايي همراه با تجهيزات خود به افغانستان وارد شده اند.

 

اعزام نيروهاي ويژه انگلستان به افغانستان

استودیو خبر, جهان |