تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین صبح امروز  سه شنبه 24 بهمن

تجمع اعتراضی

بنا به گزارشهای دریافتی صبح امروز  سه شنبه 24 بهمن 96عده ای از مدافعان حقوق بشر  برای آزادی بازداشت شدگان  قیام در برابر زندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان آزادی زندانیان شدند.

مأموران اطلاعاتی و امنیتی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی  تجمع کنندگان را متفرق کردند

بنا به گزارش دیگری مأموران اطلاعاتی و امنیتی  صبح امروز سه شنبه  ۲۴ بهمن ماه؛ خانم معصومه نعمتی مادر و هانیه دائمی خواهر آتنا دائمی را در مقابل زندان اوین دستگیر  کردند.

گفتنی است که روز ۴ بهمن، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ضمن ضرب و شتم توسط ۵ مامور سپاه از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

این دو زندانی سیاسی از روز ۱۴ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذا و از روز ۲۱ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذای خشک کردند.

خبر دیگری حاکی است که شب گذشته گلرخ ایرایی بدلیل اعتصاب خشک؛ حالش رو به وخامت گذاشته و دچار شوک شده است.

تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین صبح امروز  سه شنبه 24 بهمن