حسین دائمی پدر آتنا دائمی: دخترای من اگر در زندان بمیرن خودکشی نکرده اند

حسین دائمی

آقای حسین دائمی پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی؛ طی پیامی گفت: دخترای من اگر در زندان بمیرن خودکشی نکرده اند بلکه کشته شده اند.

من پدر آتنا دائمی اعلام میکنم مسئولیت جان فرزندانم با دادستان و دادیار هست.
خاطر نشان می شود آتنا دائمی ۲۹ساله مدافع حقوق‌بشر و حقوق کودکان توسط قضاییه رژیم به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و توهین به آخوند خامنه‌ای به هفت سال حبس محکوم شده است.

حسین دائمی پدر آتنا دائمی: دخترای من اگر در زندان بمیرن خودکشی نکرده اند

استودیو خبر, سیاسی |