خبرگزاري فرانسه :خانواده كاووس سيد امامي خواهان كالبد شكافي وي شدند

اندازه متن
Aa Aa

خانواده كاووس سيد امامي

خبرگزاري فرانسه روز چهارشنبه 24 بهمن 96 در گزارشي به نقل از وكيل خانواده كاووس سيد امامي نوشت كه خانواده وي خواهان كالبد شكافي او هستند .

اين وكيل همچنين اظهارات مقامهای رژیم ایران  مبني بر اينكه او ”خودكشي“ كرده است را رد كرد.

از سويي ديگر رامين ،فرزند اين استاد دانشگاه در اينستاگرام خود خبر از ارائه شكايتي بخاطر مرگ پدرشان در زندان اوين داد.

دولت كانادا نيز از رژيیم ايران خواست كه توضيحات كافي دربارة مرگ سيد امامي در زندان ارائه دهد.

خبرگزاري فرانسه :خانواده كاووس سيد امامي خواهان كالبد شكافي وي شدند