سخنرانی اینگرید بتانکور در کنفرانس فراخوان بین‌المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی اینگرید بتانکور

با تشكر بسيار از خانم رجوي براي دعوت امروز از ما تا با شما و مردم ايران موضوعي را بازتاب كنيم که دراماتيک است ولي به ما اميد مي‌دهد. ما سال‌هاي بسياري در انتظار اين لحظه بوده‌ايم. هنگامي که به تصاوير نگاه مي‌کردم، به فيلم قيام، به ذهن آوردم که ما وظيفه‌يي داريم، اگر در دولتمان کار مي‌کنيم يا در پارلمانمان کار مي‌کنيم، وقتي تصميم مي‌گيريم که بخشي از مردم جهان باشيم که بايد در مورد آن‌چه در جهان اتفاق مي‌افتد واکنش نشان بدهيم، وظيفة ما اين است که نشانه‌هاي زمان را بخوانيم. شروع اين اعتراضات به‌ظاهر طرح يک خواسته بود. يا اعتراض به تورم يا مشکل اقتصادي. ولي به يک قيام سراسري براي سرنگوني رژيم گسترش يافت. اين نشانه‌يي از زمان است که ما بايد بخوانيم، اين يک حادثة منفرد يا غير سازمان‌يافته يا خودجوش در ايران نيست. شگفتي‌آور اين است که به‌رغم اين بساط سکوت که رژيم در اطراف ايران به‌راه انداخته، ما مي‌توانيم تصاوير را ببينيم و تمام دنيا شاهد آن هستند که در ايران چه اتفاقي مي‌افتد و همان‌طور که خانم رجوي مي‌گفت و به‌نظرم اين يک موضوع حياتي است، پس از آن‌چه که اتفاق افتاد، مسائل در ايران هرگز مثل قبل نخواهد بود و اين پيامدهاي بسياري دارد. پيامدهايي که هم‌چنين ما را وا مي‌دارد که نحوة نگاهمان به ايران را تغيير بدهيم و به‌عنوان شهروندان اين جهان و به‌عنوان افرادي که در کشورهايمان، در دولت‌هايمان و در حوزه‌هاي انتخاباتي‌مان مؤثر هستيم، خواسته‌هايمان را تغيير بدهيم. البته اين موضوع با فقر، گرسنگي، بدبختي، تنگدستي و بيکاري ارتباط دارد اگر اين اعتراضات عليه بيکاري و فقر است، در عين حال اعتراض عليه فساد و عليه جرائم حكومتي هم هست. بنابراين اعتراض نه تنها براي توقف تورم و يا براي سياست اقتصادي بهتر، بلکه خواستار تغيير اساسي رژيم است و آن‌چه براي من واقعاً قابل توجه است، چرا که من سال‌هاي بسياري با خانم رجوي بوده‌ام، اين است که بشنوم مردم ايران بسيار دور از جايي که ما هستيم، همان شعارهايي را سر مي‌دهند که من از سال‌هاي متمادي از خانم رجوي، اينجا در فرانسه شنيدم. آنها خواهان دموکراسي هستند، آنها نمي‌خواهند انتخابات ديگري داشته باشند که قلابي باشد و فقط کانديداهاي رژيم بتوانند خود را معرفي کنند و فقط بشود بين فاسدترين و نه چندان فاسد يکي را انتخاب کرد، يا بين قاتل ده‌هزار نفر و قاتل هشت هزار نفر. آنها مي‌خواهند افرادي جديد در رهبري کشورشان باشند و اين همان چيزي است که ما دربارة آن سال‌هاي بسيار در اينجا بحث کرده‌ايم. بنابراين تنها چيزي که من مي‌خواستم امروز به آن اشاره کنم اين است که ما بايد در خواسته‌هايمان و فشارهايي که بر دولت‌هايمان مي‌آوريم، قدم بيشتري به جلو برداريم. اين کافي نيست که از دولت کشورهايمان بشنويم که از معترضان حمايت مي‌کنند و اين‌که آنها هم با مردم قيام‌کننده در ايران احساس هم‌دردي مي‌کنند، در حالي‌که هنوز هم از توافق اتمي حمايت مي‌کنند. اين غير قابل قبول است؛ چرا که اين رياکاري است، نمي‌توان گفت که شما، هم با مردم ايران هستيد و هم از يک توافق اتمي حمايت مي‌کنيد که به ديکتاتورهايي که اين مردم را در خيابان مي‌کشند، اکسيژن مي‌دهيد. اگر ما مي‌خواهيم منسجم باشيم، بايد سياستي داشته باشيم که به سمت همان نقطه‌يي که باید ، نشانه برود. ما نمي‌توانيم سياست مماشات را در پيش بگيريم، وقتي مردم ايران به ما مي‌گويند که آنها ديگر نمي‌خواهند سياست مماشات با اين رژيم در پيش گرفته شود. بلکه آنها خواهان حمايت همة ما براي تغيير، براي همان دموکراسي هستند که در آن حقوق مدني داده مي‌شود؛ جايي که مجازات اعدام لغو شود، جايي که زن‌ستيزي از قانون اساسي حذف شود، جايي که يک نظام بين دين و دولت مرز قائل شود و اين اتفاق نخواهد افتاد اگر فکر مي‌کنيم که مي‌توانيم به روابط خوب با شيطان ادامه بدهيم. ما نمي‌توانيم به اين تفکر ادامه بدهيم که به‌منظور کسب درآمد براي شرکت‌هايمان خوب است با رژيمي معامله کنيم که تروريسم را به کشورهاي ما صادر مي‌کند. بحث بر سر سوريه نيست و يا بحث بر سر حزب‌الله نيست، بلکه در مورد تأمين مالي تروريسم در اينجا در اروپا و در ساير نقاط جهان است. بنابراين خواندن نشانه‌هاي زمان، فهم اين فرصتي است که براي خلاص‌شدن از آن رژيم وجود دارد و براي به‌رسميت‌شناختن مشروعيت شوراي ملي مقاومت ايران که پرزيدنت آن خانم رجوي است، اين چيزي است که ما بايد از کشورهايمان به‌دست بياوريم و معتقدم اين مسئوليت و تکليف ما براي روزهاي آينده است. متشکرم.