عفو بین‌الملل خودداری از تحویل جسد کاووس سید امامی برای کالبدشکافی  را پنهان‌کاری سنگدلانه نامید

 

 

عفو بين الملل در بيانيه اي اعلام كرد” جلوگیری مقامهای رژیم ایران  از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ بسیار مشکوک دکتر سید امامی نشان از یک تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه‌ و قتل احتمالی دارد.

در این بیانیه به نقل از معاون عفو بینالملل آمده است ”كاووس سيد امامي در زندان اوین جایی که بازداشت شدگان تحت نظارت مستمر هستند و تمام وسایل شخصی از آنها گرفته می‌شود، بازداشت بود و امکان خودکشی در چنین شرایطی تقریبا محال است.

تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامهای رژیم از انجام تحقیقات مستقل و شفاف، تصویری عمیقا دلهره آور از نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران به دست می‌دهد که در آن فقدان اهمیت به جان انسان‌ها و عدم پاسخ‌گویی مقامها موج می‌زند .

ما از دولت کانادا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا به مقامهای رژیم ایران برای انجام تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ دکتر سید امامی مطابق با استاندادرهای بین‌المللی حقوق بشر فشار وارد آورند.

افراد مسئول به همراه کسانی که در جایگاه ریاست و نظارت قرار دارند باید به دست عدالت سپرده شوند.“

عفو بین‌الملل خودداری از تحویل جسد کاووس سید امامی برای کالبدشکافی  را پنهان‌کاری سنگدلانه نامید

استودیو خبر, سیاسی |