وحشت از سقوط نظام آخوندي توسط مردم! – مقاله

وحشت از سقوط

هشدار نسبت  به  آتش زیر خاکستر قیام و ابراز نگرانی نسبت  به خطر سرنگونی رژیم  توسط مهره ها ورسانه های آن  به امری عادی و روزمره  تبدیل شده است.

واضح است که این ابراز نگرانی نیز ناشی از تاثیرات کوبنده قیام بر پیکره حکومت پوسیده آخوندی است که می رود سرنوشت شوم و رقت باری برای  آن وکشتی نشینانش تدارک ببیند.

بنابراين بيدليل نيست كه  سران و مهره هاي رژيم  با بيان جملاتی نظیر” اگر این وضعیت پیدا کند، همه چیز ازبین خواهدرفت” ،”آنها که در رأس حاکمیت‌اند توسط مردم به زیر کشیده خواهند شد” و… به صراحت  نسبت به این وضعیت هشدارمی دهند.

آخوند اسدالله بیات زنجانی درهمين رابطه،  مصلحت اندیشی ها درزمینه کتمان واقعیاتی نظیر نفرت مردم از حاکمیت پلید ولایت فقیه را بیهوده می‌داند و میگوید: «مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا اگر نبود وضعیت اینگونه نمی‌شد. برخی می‌گویند باید مصالح را در نظر گرفت و به مردم بعضی مسائل را نگفت، چراکه ممکن است نظام آسیب ببیند؛ بنده عرض می‌کنم که باید با عفونت برخورد کرد و سرپوش گذاشتن روی آن موجب از بین رفتن همه چیز خواهد بود». ( خبرگزاری حكومتي ایلنا19 بهمن 96 )

بهرام  پارسایی عضو مجلس ارتجاع نیز ضمن اشاره به غلط کردم گوییهای سردمداران و مهره‌های نظام  مبنی بر شنيدن “صدای ملت و معترضان” هشدار می دهد، چنانچه این شنیده ها خروجی نداشته باشد، اوضاع بدتر ازاین که هست خواهد شد. «شنیدن صدای مردم خوب است اما به‌تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر اعتراضات بدون پاسخ بمانند، آتش زیر خاکستر خواهد شد که هرلحظه ممکن است که شعله‌ور شود». ( سایت حكومتي رویداد 24- 20بهمن 96 )

یکی از مهره های باند مغلوب به نام علیرضا بهشتی با اشاره به قیام  و پتانسیل خطرناک آن برای  حکومت آخوندی، ميگويد: «اکثریت این معترضین چیزی برای باختن نداشتند. شکل گیری چنین نیروی اجتماعی بسیار خطرناک است؛ چون آدمی که هیچ چیز برای باختن نداشته باشد ممکن است دست به هر کاری بزند. من وضعیت ناآرامی‌های اخیر را اینگونه می‌بینم و خیلی هم نباید دنبال پاک کردن صورت مساله باشیم. متاسفانه سال‌ها است که ترجیح داده می‌شود که صورت مساله پاک شود». ( سایت حكومتي رویداد24- 20 بهمن)

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم نیز ضمن اذعان  به بی عدالتی، عدم شفافیت و صداقت در میان سردمداران  و مهره های حاکمیت آخوندی، نگران شکست نظام ولايت فقيه است. او ضمن اذعان به  مغايرت روابط وساختارها و رفتارهای رژيم   و مسئولانش با اصل مشروعیت مردمی، وحشت زده هشدارمی دهد كه «هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت و چه سرنوشت بدی در انتظار چنین کسانی قرار دارد». ( سایت موسوم به دولت بهار 20 بهمن 96 )

ملاحظه می شود کسی  حاکمیت پلید آخوندی را نامشروع میخواند که خود 8 سال تمام رئیس جمهور محبوب ولي فقيه رژيم بوده ودرجریان قیام سال 88 مردم قيام كننده را “خس وخاشاک” مينامید.

همین سرمهره رژيم در 20 بهمن 96 در رشت در صحبتهايش به روشني وضعيت نظام غارت و چپاول را بيان ميكند:  «می گویند که؛ چرا آزادی نیست؟ چرا صداقت نیست؟ چرا پاکی نیست؟ چرا تبعیض هست؟ چرا چپاول و غارت هست؟ چرا فقر و فاصله طبقاتی هست؟ چرا احترام و کرامت انسانها رعایت نمی‌شود؟ چرا زورگویی و تحمیل هست؟ چرا ریا و تزویر هست؟».

آيا به راستي همين اعترافات، آن هم از زبان رييس جمهور هشت ساله رژيم، براي نشان دادن عمق فاجعه اي كه نظام ولايت بر سر ايران و ايراني آورده كافي نيست؟.

واقعيت اين است كه این اعترافات بيانگر وحشت سردمداران رژيم از قيام مردم ايران و عزم جزمشان براي سرنگوني اين نظام است. قيامي كه آتش آن خاموش نشده و تا به زير كشيدن نظام ولايت ادامه خواهد داشت.

وحشت از سقوط نظام آخوندي توسط مردم! – مقاله

استودیو خبر, سیاسی |