هادی غفاری-انکار مشارکت در اعدام و کشتار از ترس قیام مردم ایران

 

هادی غفاری

با گسترش قیام مردم ایران و از ترس خشم قربانیان حکومت ولایت فقیه، آخوند هادی غفاری به انکار جنایاتی پرداخت که مرتکب شده است

وی   روزیکشنبه  ۲۲بهمن  در مصاحبه با  خبرگزاری حکومتی ایسنا  مدعی شد:

«من در طول سال‎های بعد از انقلاب در تهران یا جاهای دیگر یک روز هم در دادگاه به عنوان کسی که حکم بدهد یا اجرای حکم کند نبودم و هیچ نقشی نداشتم.…

یک سخنرانی از من پیدا کنید که من در دفاع از اعدام گفته باشم.

یکی دو بار برای تماشا به دادگاه رفتم… من دو سال حاکم شرع دادگاه‌های شمال کشور بودم. یک روز هم به کسی حکم زندانی ندادم هر کس حکمی از من پیدا کرد که یک روز به کسی زندانی داده‎ام، بیاید افشا کند.

یک سیلی به کسی نزده‎ام…قطعا ما هم در جاهایی از تاریخ تندروی‎هایی داشتیم، فریادهای بیخود زدیم، البته آن زمان آن را بیخود نمی‎دانستیم ولی الان می‎فهمیم…».

هادی غفاری از جمله آخوندهای جنایتکاری است که در دهه60  شخصا کلت به دست در خیابانها به اعدام خیابانی مجاهدان و مبارزان می پرداخت.

هادی غفاری-انکار مشارکت در اعدام و کشتار از ترس قیام مردم ایران