اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس بین‌المللی

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

قيام ايران بيش از هر چيزي تأييد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري و كار و تلاش مقاومت ايران كارساز بوده است اكنون بايد همبستگي براي دفاع و حمايت از مردم شجاع ايران را گسترش بدهيم

راجر لاينز رهبر پيشين اتحادية کارگری انگلستان

خانم رجوي و همکاران برجسته، اين لحظة بسيار مهمي براي من است؛ زيرا مي‌توانم ابراز همبستگي‌ها را به همبستگي معني‌دار تبديل کنممن رئيس پيشين بزرگ‌ترين اتحاديه در انگلستان، دبيرکل اتحادية انگلستان و رئيس پيشين کنگره اتحاديه تجاري با 6 ميليون عضو هستم. اما امروز به‌ويژه مي‌خواهم توجه شما را به بيانية صادر شده در سوم فوريه توسط كنفدراسيون اتحادية تجارت آي.تي.يو.سي. جلب كنم. آنها قوي‌ترين بيانيه را صادر كرده‌اند كه به صد ميليون عضو وابسته در يک‌صد و شصت و سه کشور فراخوان مي‌دهد تا اقدام عملي در همبستگي با مردم ايران انجام بدهند

بنابراين ما اميدواريم که اين بيانية صادر شده توسط آي.تي.يو.سي. سطح فعاليت و همبستگي را به يک سطح جديد ارتقا دهد، زيرا من بايد به شما خانم رجوي بگويم، اگر شما تا به حال با همة همکاران سخت‌كوشتان به اين فكر مي‌كنيد كه آيا سرمايه‌گذاري و کار و انرژي که صرف كرده‌ايد كارساز بوده است، قيام در ايران بيش از هر چيزي، آن‌را تأييد مي‌كند.

ما اکنون بايد اين همبستگي را براي دفاع و حمايت از مردم شجاع ايران گسترش بدهيم.

ما بايد زندانيان را آزاد كنيم. بايد دستگيري‌ها را متوقف كنيم و بايد شکنجه را متوقف کنيم؛ و نبايد اعدام‌هاي بيشتري وجود داشته باشد. شما مي‌دانيد که فشار بر تك‌تك دولت‌ها بسيار مهم است و در انگلستان ما از دولت انگلستان و اتحاديه اروپا خواستيم که با توجه به توافق اتمي، مداخله و اعتراض كنند و ارائه خدمات به روابط جديد خود با رژيم آخوندها به‌خاطر توافق اتمي را متوقف كنند.

من چند هفته پيش به‌عنوان يک رهبر اتحادية کارگري متوجه شدم، طبقاتي که رژيم ايران به آن متکي بود، عليه رژيم شده‌اند و ما کارگران را از هر صنفي مي‌بينيم كه در اعتراضات گسترده شركت مي‌كنند؛ کارگران قند خوزستان، كارگران معدن ذغال سنگ در آذربايجان غربي، کارگران فولاد و معدنچيان در اصفهان و اهواز و کارگران ديگر در اراک و همه‌جا. کارگران مترو در تهران اعتراض كرده‌اند. ما در اينجا يک تصوير از جنبش توده‌يي را با کارگران سازمان‌يافته در حمايت کامل از خواسته‌هاي مقاومت داريم.

اين کارزار فقط براي آزادي نيست، بلکه براي حقوق اتحاديه و براي حقوق بشر است و در اغلب موارد براي پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و ضد فساد و به‌ويژه در رابطه با خصوصي‌سازي کاذب  است که در آن صنايع و خدمات به ژنرال‌هاي سپاه پاسداران داده مي‌شود. بنابراين، ما درود مي‌فرستيم به شما در ايران براي کارهايي که انجام مي‌دهيد، اين بدان معني است که ما بايد به همان ميزان، بيشتر كار كنيم. نکتة مهم اين است که شما برنامه‌يي را پيشنهاد کرده‌ايد که بسيار جذاب است و اگر بتوانيم درک و حمايت از برنامة 10 ماده‌يي دموکراتيک براي ايران داشته باشيم، مي‌توانيم پيشرفت‌هاي بيشتري انجام بدهيم. در انتها مي‌گويم، از شما سپاسگزارم که امروز من‌را به اينجا دعوت کرديد، اقدام مشترک بايد افزايش يابد. ما شاهد شجاعت در ايران هستيم. ما مي‌توانيم بگوييم، کساني که گفتند هيچ رهبري وجود نداشت، کساني که گفتند از جايي آمده که نمي‌دانيم کجاست، آنها اشتباه مي‌كردند. اين صداي مردم ايران بود كه مطابق با خواسته‌هاي مقاومت بود و ما به‌طور کامل از آنها حمايت مي‌كنيم، همان‌طور كه من از آنها حمايت مي‌كنم.

 

  • يوآنا موخا – نمایندة پارلمان لهستان، وزير پيشين ورزش و توريسم

خانم رئيس‌جمهور،

بايد بگويم از آن‌چه در فيلم ديدم بسيار تحت تأثير قرار گرفتم. من هنوز در خاطراتم تلاش براي آزادي در لهستان را دارم، بنابراين واقعاً اميدوارم شما در کشورتان از آزادي برخوردار باشيد. نمي‌توان بدون آزادي زندگي کرد. وقتي فريادهاي دموکراسي در ديکتاتوري‌ها بلند مي‌شود، اميدوارکننده است؛ به‌خصوص حضور گستردة زنان در قيام‌هاي ايران، دلگرم‌کننده است. مايلم دو نکته را برجسته کنم:

يکي برابري حقوق زنان و مردان است که در طرح 10 ماده‌يي شما خانم رجوي آمده است. براي رسيدن به اين هدف، من براي شما آرزوي موفقيت مي‌کنم، چون اين به معني تضمين و حفظ دموکراسي است. به‌نظر من بسيار مهم است که شما در اجلاس احزاب مردم (در شوراي) اروپا در استراسبورگ تأکيد کرديد که به‌عنوان مسلمانان بردبار، شما از انتخاب آزادانة پوشش حمايت مي‌كنيد و خواستار لغو فوري حجاب اجباري هستيد.

نکتة دوم اين است که ما در بهار عرب، با چالش‌هاي بسياري مواجه بوديم. هدف ما بايد كسب يک نتيجة دموکراتيک براي قيام مردم ايران باشد. بنابراين دقيقاً الآن حداکثر کمک بايد به اپوزيسيون دموکراتيک ايران ارائه شود تا در حد امکان، تحولات در مسير درست قرار داده شوند.

من قاطعانه در اين مورد مطمئن هستم که اروپا بايد خواست مردم را براي تغيير دموکراتيک در ايران به‌رسميت بشناسد و با مردم ايران ابراز همبستگي کند و واقعاً اميدوارم که ايران آزاد خواهد شد.

 

 

  • مارتين پاتسلت -نماينده پارلمان آلمان

خانم رئيس جمهور محترم، دوستان عزيز ايراني،

همكاران محترم ام از پارلمانهاي كشورهاي اروپايي،

هفته گذشته حسن روحاني رئيس جمهور رژيم ناتوان از سركوب قيام مردمي هشدار داد كه ما بايد صداي مردم را بشنويم پيش از آنكه خيلي دير شود.

دوستان عزيز، وقتي ديكتاتورها خودشان مي گويند كه ما بايد به صداي ملت گوش بدهيم مبين آن هست كه يك دوران جديد شروع شده است. اينجا آنجايي است كه ديكتاتورها فهميده اند كه نميتوانند نسبت به مردم بي تفاوت باشند. يعني نميتوانند بي توجه باشند نسبت به آنچه كه در داخل كشور رخ ميدهد.

و من ميگويم كه اين رژيم قادر نيست كه خودش را تغيير دهد. اين حرفها فقط نوعي قرص مسكن هستند كه رژيم ميخواهد براي مردم تجويز كند. آنها به هيچوجه نميتوانند خودشان را تغيير دهند زيرا نميخواهند قدرت خود را از دست بدهند.

خانم رئيس جمهور رجوي، شما اخيرا در جلسات چندين گروه پارلماني در شوراي اروپا سخنراني كرديد. شما از جمله گفتيد كه اروپا مهد دمكراسي است. از اين عبارت من خيلي خوشحال شدم.  اين عبارات ولي فقط از بابت احترام گذاشتن به ما نبود بلكه يك تعهدي را براي ما مي آورد. اگر ما واقعا مهد دمكراسي هستيم پس بايد به همه كساني كه تشنه آزادي و عدالت هستند كمك و ياري برسانيم زيرا اين ارزشها عناصر پايه اي انسان بودن ما هستند. بنظر من مردم ايران و مقاومت دمكراتيك شان تحت رهبري شما خانم رجوي يك انتظار مشروعي را از ما دارند و آن اينكه: اروپا بايد در اين شرايط حساس در كنار مردم ايران بايستد. اروپا نبايد سكوت كند و يا اينكه حتي با زبان دو پهلو صحبت كند.

12 تن از تظاهركنندگان جوان در زير شكنجه جان باخته اند. اين شرم آور است – و من اين را بعنوان يك آلماني ميگويم – كه اين براي من و كشورم شرم آور است كه تاكنون هيچ موضعگيري اي در اين باره انجام نشده است. و ما يعني كساني كه از آزادي و دمكراسي خوشحال ميشويم، هيچ واژه اي براي بيان اين شرم پيدا نميكنيم.

سياست رژيم ايران اساسا در راستاي صلح و ايجاد آرامش نيست زيرا آخوندهاي حاكم بر  ايران بخوبي مي دانند كه اگر در  داخل ايران و در  آن منطقه آزادي پا بگيرد، حكومت آنها در خطر خواهد بود. آزادي يك پتانسيل و ويژگي سرايت و گسترش دارد. از اينرو رژيم از گروههاي تروريستي حمايت ميكند و تصور ميكند كه با تروريسم ميتواند به سركوب آزاديها ادامه دهد. به همين خاطر پولهاي بلوكه شده اي كه در پي توافق اتمي آزاد شدند نه براي بهبود زندگي مردم فقير داخل كشور بلكه براي حمايت از تروريسم و مداخله جويي در ساير جاها و سركوب مردم ساير كشورها هزينه شدند تا جلوي آزادي در آن ممالك را بگيرند.

همه اين موارد را ما بايد علنا بگوييم و از بازگو كردن آن هم باز نايستيم. در زمينه منافع اقتصادي – كه في نفسه منافع مشروعي هستند – ما حق نداريم كه صرفا منافع خودمان را در اولويت قرار دهيم.

من يك بار ديگر خلاصه ميگويم و خوشحالم كه سخنرانان قبلي اشاره كرده و بعدي ها نيز حتما تاكيد خواهند كرد كه اروپا بايد به سياست سكوت خود در قبال رژيم ايران پايان دهد. اروپا بايد خواست مشروع مردم ايران براي تغيير را برسميت بشناسد.

براي ما بعنوان افراد دموكرات اين ميتواند مايه خوشحالي و اميدواري باشد كه در ايران يك آلترناتيو دمكراتيك وجود دارد و اين آلترناتيو در حال رشد است. زيرا مردمي كه شرايط پررنجي را سپري ميكنند و ريسك و خطر زندان و از دست دادن جان بخاطر آزادي را بر خود روا ميكنند، نياز به يك جهت گيري و هدايت شدن دارند. خانم رئيس جمهور برنامه ده ماده اي شما جهت هدف را نشان ميدهد. و وقتي كه ما از كشورهاي دموكراتيك قادر هستيم كه با اين برنامه موافقت و همراهي كنيم نشان ميدهد كه شما ميتوانيد با اين برنامه به مردم تان كه فرياد ساده آزادي را سر ميدهند، سمت و سو بدهيد زيرا براي خواسته ”آزادي” بايد اهداف مشخصي را تعريف كرد.

به همين خاطر تشكر ميكنم و خوشحالم از اينكه در اينجا گردهم آمده ايم و اين اميد را ميخواهم بدهم كه بتوانيم صداي خودمان را در پارلمانهايمان پژواك بدهيم. بحث فقط بحث ايران و آزادي در آينده آن نيست بلكه بحث آينده خود ماست.

متشكرم

 

  • سناتور لوييجي كومپانيا – عضو كميسيون خارجي سناي ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور، دوستان عزيزدر شعارهايي که مردم در هفته‌هاي اخير داده مي‌شد ديديم که چگونه حضور افراطي، توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانة رژيم به باد حمله گرفته شد. در طول اين سال‌هاي متمادي حکومت مذهبي در ايران، مردم هرگز تسليم نشدند و اميدشان را از دست ندادند. در روزهاي اخير ديديم که رژيم حاکم بر ايران چقدر ضعيف است.

در حالي‌که شاهد قيام ايران با شهداي به خاک‌افتاده و با هزاران نفري بوديم که دستگير شدند و مي‌دانيم در ايران آمار دستگيرشدگان به معناي تعداد شکنجه‌شدگان است، موضع‌گيري اتحادية اروپا به‌واقع زننده، خار و بسيار بزدلانه است. از رئيس اتحادية اروپا يونکر و معاون رئيس موگريني انتظار موضع‌گيري بسيار قوي‌تري را عليه سرکوب و در حمايت از آزادي و حقوق بشر که اين‌گونه در ايران پايمال مي‌شود داشتيم. اما متأسفانه اين‌طور نبود. ما نمايندگان مردم اروپا تصميم گرفتيم به اين اجلاس در پاريس بپيونديم، چرا که اعتقاد داريم مبارزة مردم ايران براي آزادي و دموکراسي، در برنامة 10 ماده‌يي مي‌بايست ادامه پيدا کند و هر چه بيشتر و صريح‌تر بايد در رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت ايران نقطة اتکايش را پيدا کند. زمان آن رسيده است که مردم اروپا از طريق سياست دولت‌هايشان، شوراي ملي مقاومت ايران را به‌عنوان جايگزين واقعي و پابرجا عليه ديکتاتوري حاکم، به‌رسميت بشناشند. اين تنها سياست صحيحي است که اروپا مي‌تواند در قبال آن‌چه رخ مي دهد اتخاذ کند. به عقيدة من، همبستگي با مقاومت ايران، بايد تمام‌عيار باشد. اين موضوع مي‌بايست از معضل اتمي مجزا بماند که حداقل از نقطه‌نظر آمريکا داراي پيچيدگي خاص خودش است. اما اين امر به هيچ‌عنوان نبايد باعث چشم ‌پوشي از اقدامات ديكتاتور بشود. با تشكر از شما خانم رئيس‌جمهور.

 

  • آگيديوس واريكيس- نائب رئيس كميسيون خارجی پارلمان لیتوانی

متشکرم، خانم رئيس‌جمهور بايد بگويم، من واقعاً بسيار خوشحالم که اينجا هستم تا در اين رابطه صحبت كنيم كه چطور مي‌توانيم از آرزوهاي دموکراتيک مردم ايران حمايت کنيم که به خيابان‌ها آمده‌اند تا وضعيت کشورشان را تغيير بدهند. به‌عنوان نمايندة شوراي اروپا بايد بگويم، بنياد شوراي اروپا رسماً در مورد حقوق بشر است و حقوق بشر اينجا کار بسيار مهمي است. حقوق بشر چيزي نيست که بتوانيم اختراع کنيم يا تغيير بدهيم و يا از بين ببريم. حقوق بشر بخشي از طبيعت انسان است. بدون حقوق بشر، بودن طبيعي نيست؛ بخشي از طبيعت است. ما مي‌توانيم در مورد حقوق بشر بهتر يا بدتر مقاله بنويسيم ولي حقوق بشر را نمي‌توان انکار کرد و در کشور شما متأسفانه انکار حقوق بشر به اين معني است که  انسانها صد در صد انسان نيستند و شهروند کشور نيستند؛ و اگر شما منشور جهاني حقوق بشر، مدارک حقوق بشر را بخوانيد، بايد توجه کنيد، حق مبارزه و حق مقاومت در برابر رژيم نيز جزو حقوق بشر است. آن‌چه مردم ايران انجام مي‌دهند، مقاومت در برابر رژيم است، اين حقوق بشر است که مقاومت کنيد.

يک‌بار ديگر در پايان صحبتم از شما به‌خاطر ديدارتان از شوراي اروپا تشکر مي‌کنم. فکر مي‌کنم اين بسيار مفيد بود، چون بسياري از مردم صداي واقعی را شنيدند و فهميدند آنها براي کمک به کشور شما چه کار بايد بکنند. ما در يک جامعة جهاني زندگي مي‌کنيم و نمي‌توانند بگويند فراتر از شوراي اروپا مشکل حقوق بشر وجود ندارد، مشکلات وجود دارد و ما آماده‌ايم به شما کمک کنيم. متشکرم.

 

  • رومئو نيكوآرا – نمايندة پارلمان روماني

بسيار متشکرم. خانم رئيس‌جمهور رجوي، خانم‌ها و آقايان عزيز، دوستان عزيز مقاومت ايران، اجازه بدهيد بگويم بسيار مفتخرم که امروز اينجا با شما در اين جلسه هستم. اجازه بدهيد بگويم، به‌نظر من، ما داريم يک لحظه تاريخي، روزهاي تاريخي را مشاهده مي‌کنيم و در آن زندگي مي‌کنيم. چرا مي‌گويم روزها؟ چون با نگاه‌کردن به تصاويري که از تهران و ساير شهرها در ايران مي‌آيد و با نگاه‌کردن به تصاوير قيام دي‌ماه از ايران، براي من بسيار سخت است که فکر نکنم تقريباً سه دهة پيش در روماني چه اتفاقي افتاد. ما دقيقاً در همين لحظه‌يي که الآن هستيم بوديم و آمادة تغيير رژيم. اين تصاوير تنها به من يادآوري کرد که آن روزها در سال 1989 وقتي بقية کشورها، رژيم‌ها را در اروپاي شرقي به‌طور مسالمت‌آميز تغيير مي‌دادند، در روماني دقيقاً همين اتفاق افتاد. مردم عليه رژيم اعتراض مي‌کردند، رژيم و نيروهاي نظامي رژيم سعي کردند آنها را متوقف کنند، ولي موفق نشدند. همان‌طور که مي‌دانيد، از آن زمان به بعد کشور ما به دموکراسي برگشت. بنابراين در خاتمه خوشحالم بگويم کاري که ما امروز انجام مي‌دهيم، «اين جلسه» بسيار خوب است و بسيار خوب است که سعي مي‌کنيم چشمان همکارانمان را در پارلمان‌هاي ملي مختلف باز کنيم، بسيار خوب است که سعي مي‌کنند ذهن و خواستة دولت را باز کنند، چون بسيار مهم است که دولت کشورمان را متقاعد کنيم که در کنار يک ايران آزاد بايستد و در کنار اين جنبش بايستد. و در نهايت فقط يک چيز که وقتي مقاله‌يي در مورد قيام ايران را مي‌خواندم اتفاق افتاد. چون همين در روماني در سال 1989 رخ داد، وقتي نيروهاي ارتش از حمايت از رژيم دست برداشتند، جبهه عوض مي‌کردند، همان‌طور که در تهران وقتي شبه نظاميان بسيجي کارت‌هاي عضويتشان را مي‌سوزاندند، آنها را دور می‌انداختند تا به معترضان بپیوندند، از آن‌چه در روماني اتفاق افتاد روشن است که رژيم بسيار، بسيار متزلزل است. روي پاية محکمي نيست، لرزان است. اين يک نشانة آشکار است که قدرت در ايران به انتهايش رسيده است و در آنجا دموکراسي احتمالاً در شروعش است. از اين‌که من‌را به اينجا دعوت کرديد بسيار متشکرم و تبريک دوباره به‌خاطر تلاش‌هايتان.

 

  • سناتور والريا كاردينالي عضو مجلس سناي ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور رجوي، همكاران عزيز، خانم‌ها و آقايان، افتخار بزرگي براي من است كه امروز اينجا با شما هستم تا همبستگي خودم را با زنان و مردان شجاع ايراني ابراز كنم كه براي آزادي و دموكراسي اعتراض مي‌كنند. مي‌خواستم به شما خانم رجوي تبريك بگويم، زيرا شما به‌عنوان زن مسلمان، اپوزيسيون سازمان‌يافته عليه رژيم مذهبي در ايران را رهبري مي‌كنيد، چيزي كه در آن بخش از جهان، نمونه است. شجاعت و رهبري عالي‌مرتبة شما، ضرباتي بر قلب رژيم زن‌ستيز حاكم بر ايران است و يك پيام قوي براي همة زنان در كشورتان است كه شما گفتيد، آنها نيروي تغيير هستند. از اولين‌بار حضورم در اين برنامه‌ها، از حضور گستردة زنان و نقش مهمي كه در داخل سازمان دارند بسيار شوكه شدم. در حالي كه آخوندها زنان را به شهروندان درجه دو تنزل مي‌دهند، ولي شما به آنها اميد براي يك آيندة بهتر مي‌دهيد، و آنها نشان مي‌دهند كه كاملاً در مداري هستند كه نقش رهبري در مبارزه براي يك ايران آزاد و دموكراتيك را كسب كنند.

بنا بر خبرهايي كه از ايران مي‌رسد، به‌نظر مي‌رسد پيام شما دريافت شده، چون زنان در صف اول هر اعتراضي هستند و اين‌كه به شجاعت تمام سياست سركوبگرانه حكومت مذهبي را به چالش كشيده بعنوان نمونه در مورد پوشش اجباري.

همان مقامات (رژيم) ايران، امروز اعتراف مي‌كنند كه حداقل يك‌سوم از 8 هزار تظاهركننده‌يي كه در جريان اعتراضات اخير دستگير شدند، زنان هستند. اين نشان‌دهندة عزم زنان ايراني براي تسليم‌نشدن در برابر سركوب رژيم است و اين‌كه آماده‌اند كه براي رسيدن به يك تغيير دموكراتيك، اگر نياز باشد دست به فداكاري‌هاي بزرگي نيز بزنند.

يك شورش بين‌المللي به سيستم نابرابري جنسي در ايران ضروري است و بايد دولت‌هاي دموكراتيك نه تنها به‌رسميت بشناسند بلكه با رهبران زنان شجاعي مانند شما خانم رئيس جمهور همكاري بكنند، براي كمك به انجام تغييراتي كه تضمين‌كنندة يك آيندة بهتر و موفق براي مردان و زنان در ايران باشد.

ما بايد به‌خاطر بياوريم كه ده‌ها هزار زن، اعضاي اپوزسيون ايراني كه رژيم از سال 1979 تاكنون آنها را اعدام كرده، 50 درصد مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند كه بسيار تحصيل كرده و مصمم به پايان‌بخشيدن به رژيم مذهبي هستند، مانند اعتراضات ضد رژيم كه امروز در ايران نشان داده شده است.

هيچ شكي نيست كه زنان نيروي تغيير در همة جهان هستند و بيشتر از همه در ايران. تاريخ نشان داده كه آنها در مبارزةشان پيروز خواهند شد. جامعة بين‌المللي و به‌ويژه اتحادية اروپا، بايستي از سازمان‌هايي كه براي تأكيد بر حقوق زنان در ايران و در جهان مبارزه مي‌كنند مانند شوراي ملي مقاومت ايران، حمايت كند با اطمينان از اين‌كه آن روز هر چه زودتر فرا خواهد رسيد. متشكرم.

 

  • نيكولو چيراچي نمايندة پارلمان ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور، دوستان عزيز، از شركت در اين جلسة مهم و به‌موقع، بعد از قيام سراسري در ايران بسيار خوشحالم. من براي ابراز همبستگي كامل با شما و مردم ايران اينجا هستم كه در حال ساختن تاريخ هستند و عليه اين ديكتاتور مذهبي مبارزه مي‌كنند.

اين اعتراضات سراسري عوامل مهمي را نشان داد، اين‌كه در برابرمان يك رژيم ضعيف و بي‌ثبات را داريم كه مورد تنفر مردم قرار گرفته و اين‌كه هيچ حمايتي به‌ويژه در ميان طبقات فقير و محروم جامعة ايران ندارد.

برخلاف بعضي از تحليل‌هايي كه دربارة روحاني مطرح بود و او را مدره اعلام مي‌كردند، ولي از جانب مردم ديديم كه همة باصطلاح مدره‌ها مثل روحاني يا رئيس‌جمهور سابق خاتمي، عليه تظاهركنندگان و به نفع حكومت مذهبي حاكم موضع گرفتند. تظاهركنندگان فرياد زدند كه ديگر به بازي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا باور ندارند.

در دسامبر گذشته، رئيس‌جمهور مريم رجوي در پارلمان اروپا صحبت كرد و گفت كه وضعيت اكنون در ايران به يك حالت انفجاري رسيده است. چند هفته بعد، همان‌طور كه قبلاً هم ديده بوديم، درستي سخنانش اثبات شد.

اتحادية اروپا و از جمله كشور من ايتاليا، اكنون بايستي سياست خارجي خود را تصحيح كنند و در كنار مردم ايران قرار گيرند. تغيير رژيم در ايران حق مردم ايران است و ما بايستي اين حق آنها را محترم بشماريم.

رژيم ايران به‌روشني گفته است كه دشمن اصلي‌اش سازمان مجاهدين خلق ايران و جنبش تحت رهبري خانم رئيس‌جمهور مريم رجوي است. دولت‌هاي ما بايستي درك كنند كه اين اپوزسيون، بهترين امكان براي يك ايران آزاد است، به‌خاطر همين، بايستي تمامي حمايت خودمان را از مقاومت ايران، در مقاومت تاريخي آن عليه آخوندها به‌عمل آوريم و مطمئن هستم كه به‌زودي موفق خواهند شد.

با تشكر فراوان از شما.

  • ماريانو رابينو –عضو كميسيون خارجي پارلمان ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور رجوي، خانم‌ها و آقايان. از شما به‌خاطر سازمان‌دادن جلسة مهم امروز بسيار متشکرم. من بسيار خوشحال و واقعاً مفتخرم که امروز با شما هستم تا همبستگي خودم را با مقاومت شما، با مردم ايران و نيز با اين قيام‌هاي اخير براي آزادي ايران نشان بدهمهر ناظري معتقد است که اين يک رژيم شيطاني است که نه تنها شهروندان خود به‌ويژه زنان و نسل جوان را که خواهان آزادي هستند سرکوب مي‌کند، بلکه يک منبع تهديد مستمر براي منطقة خاورميانه و نيز ساير نقاط جهان است. برخلاف ساير نقاط منطقه که در آن بعد از سقوط يک رژيم خودکامه، آلترناتيو قابل اعتماد و پايداري وجود ندارد و معمولاً منجر به منازعات داخلي مي‌شود، در مورد ايران ما شاهد يک آلترناتيو بسيار سازمان‌يافته و باصلاحيت يعني ائتلاف شوراي ملي مقاومت ايران به رهبري مريم رجوي هستيم که اين مبارزه را به‌مدت چندين دهه هدايت کرده است. ما شاهد حمايت‌هاي مردم از سازمان مجاهدين خلق ايران در قيام اخير بوده‌ايم، زماني که علي خامنه‌اي، مجاهدين خلق را مسئول سازماندهي اين قيام دانست.

خانم رجوي، طرح 10 ماده‌يي شما براي ايران آينده که در آن جدايي دين از دولت و برابري مرد و زن به‌رسميت شناخته شده و مجازات اعدام ممنوع شده، براستی شایان حمايت فعال دولتهاي ما و نمايندگان اروپايي به‌ويژه همکاران پارلماني من در پارلمان و سناي ايتالياست که سمپاتي بسياري در ميان آنها براي جنبش شما و برنامة سياسي شما وجود دارد. شکي نيست که رژيم خودکامة ايران مانند هر رژيم استبدادي ديگري در تاريخ، ديريا زود به‌پايان خواهد رسيد. هدف ما اين است که همبستگي خود را با مردم ايران نشان بدهيم تا به‌جاي انجام معامله با چنين رژيم فرتوت و خودکامه‌يي، در ايران آزاد و دموکراتيک فردا سرمايه‌گذاري کنيم.

ما هرگز شما را تنها نخواهيم گذاشت. به‌خاطر توجهتان از شما بسيار سپاسگزارم.

 

  • برايان بينلي نمايندة پيشين پارلمان انگلستان

خانم رجوي، خانم‌ها و آقايان، باعث افتخار من است كه امروز اينجا حضور دارم و از مردم ايران در تلاش آنها براي آزادي و دموكراسي حمايت كنم.

در 9 ژانويه، ولي فقيه علي خامنهاي به‌طور واقع به اصليترين نيروي اپوزيسيون ايران، يعني مجاهدين، اشاره كرد و گفت: «مجاهدين براي چند ماه در حال سازماندهي بوده و  با اين و آن فرد ملاقات كرده و افرادي را داخل كشور انتخاب كرده تا آنها را پيدا كرده و كمكشان كنند تا به مردم فراخوان بدهند و  رشعارهاي آنها را سر بدهند و فرياد بزنند، نه به گراني. خب، اين شعاري است كه همه دوست دارند. آنها توانستند افراد را با اين شعار جذب كرده تا اهداف خود را پيش ببرند و آنها را وادار كرده تا از آنها تبعيت كنند». اين اظهارات خود ولي فقيه است. خيلي خارقالعاده است.

يك هفته قبل از آن، روحاني، رئيس‌جمهور باصطلاح مدرة (رژيم) ايران، با رئيس‌جمهور فرانسه امانوئل ماكرون تماس گرفت و از او خواست اقداماتي عليه مجاهدين در پاريس اتخاذ كند. روحاني، مجاهدين را متهم به ايجاد اعتراضات اخير كرد. اين تأييدي ديگر بر اهميت مجاهدين است. روحاني در واقع خواستار آن شد كه مقامات فرانسوي از كنفرانس‌هايي مانند جلسه امروز جلوگيري كنند. خیی عجیب است.

البته، رئيس‌جمهور ماكرون آن خواستهها را رد كرد. ميتوانم به‌عنوان يك سياستمدار انگليسي تجربة خود را بگويم كه رژيم ايران به‌طور مستمر خواستههاي مشابهي را نزد دولت انگلستان مطرح كرد. با ليستگذاري غير صحيح و ناصادقانة مجاهدين به‌عنوان يك گروه تروريستي شروع شد. اين مسئله از جانب بالاترين دادگاه در انگلستان رد شد. رژيم ايران با يك كارزار تبليغاتي، طراحي شده براي تخريب چهرة سازمان مجاهدين و انگلستان، و ايجاد ترس ميان نمايندگان انگليسي در مورد حمايت از مقاومت سازمانيافته عليه رژيم آخوندها، به اقدامات خود ادامه داد. آنها شكست خوردند، به اين دليل كه اقدامات ما از حمايت گستردهيي در مجلسين پارلمان كشور برخوردار بوده و بسيار خوشحالم كه عضوي از آن كارزار بودم.

ميخواهم بدين صورت جمع‌بندي كنم كه به دولت‌هاي دموكراتيك در جهان فراخوان بدهم تا نه تنها خشونت عليه معترضان را محكوم كنند، بلكه هم‌چنين خواستار آن شوند كه رژيم، آن هزاران ايراني را كه در هنگام قيام دستگير شدند آزاد كند. من از انگلستان و اتحادية اروپا مي‌خواهم اين سراب را رها كنند كه رژيم آخوندها بالأخره به رژيمي اصلاحطلب تبديل خواهد شد. بايد از مردم ايران و خواستههاي آنها، همان‌طور كه توسط مجاهدين نمايندگي ميشود، حمايت شود.

يكي از بزرگ‌ترين موانع در برابر تضمين حقوق بشر در ايران. اين سراب است كه اصلاحطلبان از درون خود رژيم سر برخواهند آورد. اجازه دهيد اين‌را روشن سازم، هرگز چنين نخواهد شد. دولت انگلستان و پارلمان اتحادية اروپا بايد خواستار تحقيقات ملل متحد پيرامون نقض ادامهدار حقوق بشر در ايران شوند، چه موارد كنوني و چه موارد گذشته، و اين‌كه اين پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود.

خانم رجوي، تشكر از شما.

کنفرانس بین‌المللی برای آزادی زندانیان قیام، قسمت دوم