اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – پنج شنبه 26 بهمن 1396

اخبار ایران و جهان

صدر اخبار

1-حركت‌هاي اعتراضي غارت‌شدگان،کارگران، پزشکان و ساير اقشار مردم در نقاط مختلف كشور

2- بيانية بيش از 30 پارلمانتر و شخصيت‌ اروپايي در همبستگي با قيام مردم ايران:حمايت از فراخوان‌هاي مريم رجوي در شوراي اروپا براي ‌آزادی زندانيان قيام، حق آزادي بيان و اجتماعات و لغو سرکوب زنان و حجاب اجباري

3- پارلمانترها و شخصيت‌هاي اروپايي: مردم ايران با شعارهاي «مرگ بر خامنه‌اي» و «مرگ بر روحاني» خواست خود را براي سرنگوني تام و تمام رژيم به نمايش گذاشتند

4- سخنراني‌هاي اجلاس شخصيت‌ها و قانونگذاران اروپايي در همبستگي با قيام ايران: ياسك پروتاشيوويچ رئيس گروه پارلماني ليبرال‌ها در پارلمان لهستان، نايب‌رئيس پيشين پارلمان اروپا

پروتاشيوويچ: اين كنفرانس بسيار مهم است و پيام ما بايد قوي و روشن باشد: نبايد زنداني سياسي در ايران وجود داشته باشد، از سراسر اروپا بايد به آزادي دستگيرشدگان در ايران فراخوان داده شود.

5- سخنراني ماريو گالئا نماينده پارلمان مالت و از سخنگويان حزب اصلي اپوزيسيون

گالئا: به جنبش مقاومت ايران و به مردم ايران كه در خيابان‌ها و دانشگاه‌هاي ايران اعتراض مي‌كنند مي‌گويم: شما قهرمانان واقعي هستيد، مبارزة شما براي دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون در ايران، ستودني است.

6- واشينگتن – کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت: معرفی کتاب  ايران: سركوب سايبري– چگونه سپاه پاسداران جنگ سايبري را براي حفظ استبداد مذهبي و مقابله با قيام به کار می گیرد

۷-اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت  معاون رئيس جمهور قبلي رژيم اذعان کرد: دعواهاي روحاني، سپاه، اطلاعات وقضاييه جنگ زرگري است، نماينده خامنه اي در مشهدگفت: 850 تن در مشهد دستگير شدند كه 40-50 نفر سرشاخه بودند

۸- اعدام جمعي و جنايتكارانة ۱۰ زندانی توسط دژخيمان خامنه‌اي در زندان گوهردشت، اطلاعية دبيرخانة شورا

۹- مجلس ارتجاع : وحشت از فوران نارضایتی ها و بحران‌هاي لاعلاج گريبانگير حكومت آخوندي

اکبری: بدون تردید عوامل درونی و بی تدبیری عده اي  در شروع دامن زدن به رویدادهای تلخ ماههای اخیر و آشوبهای خیابانی بی تاثیر نبودند.

۱۰-و گزارشي دربارة عواقب ورشكستگي بانك‌هاي رژيم آخوندي هم‌زمان با رسيدن ارزش دلار به مرز 5000 تومان