سخنرانی آنتونیو ماتارلی در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی آنتونیو ماتارلی

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

آنتونيو ماتارلي – عضو كميسيون اتحادية اروپا در پارلمان ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور رجوي، همكاران نماينده، با تشكر از اين‌كه مرا به اين كنفرانس كه مربوط به ايران است دعوت كرديد. بسيار مفتخرم از اينكه به همكاران ايتاليايي و ساير كشورهاي اروپايي مي‌پيوندم و در كنار مردم شجاع ايران و مقاومت ايران قرار مي‌گيرم. تصاويري كه ديديم، گواه اين هستند كه شجاعت و آگاهي براي سرنگون‌كردن اين رژيم در حال افزايش است. خانم رئيس‌جمهور، كنفرانس امروز تعهد جنبش شما را براي دموكراسي نشان مي‌دهد و تصويري را از آن چيزي ارائه مي‌كند که براي آيندة ایران آزاد و دموکراتیک در انتظار ما است. امروز شانس اين ‌را داشتم كه سخنان بسيار زيبا و قوي همة همكارانم را كه از كشورهاي مختلف اروپايي حضور دارند بشنوم و منعكس‌كننده اين اظهارات حمايت‌آميز از مردم ايران باشم.

خانم رجوي، جنبش شما امروز نشان داد كه توان گردهم آوردن پارلمانترها و سياستمداران، از گرايشهای مختلف سياسي با نظراتي گاه بسيار دور از هم بر سر موضوعات ديگر، حول اصول پايه‌يي و مشترك مانند آزادي و دموكراسي را دارد.

ما كه امروز در اين كنفرانس شركت مي‌كنيم، مي‌توانيم عقايد سياسي مختلفي را نمايندگي كنيم، ولي به جرأت مي‌توانم از طرف همه بگويم كه ارزش‌ها و اصولي كه مردم شما خواستار محقق‌كردن آن هستند، همان ارزش‌ها و اصولي است كه دموكراسي مردم ما را تغذيه مي‌كند.

در هفته‌هاي اخير، ميليون‌ها ايراني به خيابان‌ها آمدند و خواستار آن چيزي شدند كه در بسياري از كشورهاي غربي آن‌را تصديق مي‌كنند، آزادي، دموكراسي، شرافت و حقوق بنيادين بشر.

از طرف ديگر، در عوض يك ديكتاتوري مذهبي شرور هست كه مي‌خواهد در هر جنبه‌يي از زندگي مردم دخالت كند.

شما خانم پرزيدنت براي ما در رابطه با دستگيري 8 هزار تظاهركننده در ايران طي اعتراضات ضد رژيم اخير صحبت كرديد.

اتحادية اروپا بايستي از صداي قوي بين‌المللي‌اش براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط همة زندانيان سياسي در ايران به‌خصوص همة كساني كه طي تظاهرات‌هاي اخير دستگير شدند استفاده كند.

من بدون شك و با همة انرژي‌ام از شما حمايت مي‌كنم تا روزي كه در ايران، آزادي و دموكراسي برقرار شود. با تشكر.