سخنرانی برایان بینلی در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی برایان بینلی

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

برايان بينلي نمايندة پيشين پارلمان انگلستان

خانم رجوي، خانم‌ها و آقايان، باعث افتخار من است كه امروز اينجا حضور دارم و از مردم ايران در تلاش آنها براي آزادي و دموكراسي حمايت كنم.

در 9 ژانويه، ولي فقيه علي خامنهاي به‌طور واقع به اصليترين نيروي اپوزيسيون ايران، يعني مجاهدين، اشاره كرد و گفت: «مجاهدين براي چند ماه در حال سازماندهي بوده و  با اين و آن فرد ملاقات كرده و افرادي را داخل كشور انتخاب كرده تا آنها را پيدا كرده و كمكشان كنند تا به مردم فراخوان بدهند و  رشعارهاي آنها را سر بدهند و فرياد بزنند، نه به گراني. خب، اين شعاري است كه همه دوست دارند. آنها توانستند افراد را با اين شعار جذب كرده تا اهداف خود را پيش ببرند و آنها را وادار كرده تا از آنها تبعيت كنند». اين اظهارات خود ولي فقيه است. خيلي خارقالعاده است.

يك هفته قبل از آن، روحاني، رئيس‌جمهور باصطلاح مدرة (رژيم) ايران، با رئيس‌جمهور فرانسه امانوئل ماكرون تماس گرفت و از او خواست اقداماتي عليه مجاهدين در پاريس اتخاذ كند. روحاني، مجاهدين را متهم به ايجاد اعتراضات اخير كرد. اين تأييدي ديگر بر اهميت مجاهدين است. روحاني در واقع خواستار آن شد كه مقامات فرانسوي از كنفرانس‌هايي مانند جلسه امروز جلوگيري كنند. خیی عجیب است.

البته، رئيس‌جمهور ماكرون آن خواستهها را رد كرد. ميتوانم به‌عنوان يك سياستمدار انگليسي تجربة خود را بگويم كه رژيم ايران به‌طور مستمر خواستههاي مشابهي را نزد دولت انگلستان مطرح كرد. با ليستگذاري غير صحيح و ناصادقانة مجاهدين به‌عنوان يك گروه تروريستي شروع شد. اين مسئله از جانب بالاترين دادگاه در انگلستان رد شد. رژيم ايران با يك كارزار تبليغاتي، طراحي شده براي تخريب چهرة سازمان مجاهدين و انگلستان، و ايجاد ترس ميان نمايندگان انگليسي در مورد حمايت از مقاومت سازمانيافته عليه رژيم آخوندها، به اقدامات خود ادامه داد. آنها شكست خوردند، به اين دليل كه اقدامات ما از حمايت گستردهيي در مجلسين پارلمان كشور برخوردار بوده و بسيار خوشحالم كه عضوي از آن كارزار بودم.

ميخواهم بدين صورت جمع‌بندي كنم كه به دولت‌هاي دموكراتيك در جهان فراخوان بدهم تا نه تنها خشونت عليه معترضان را محكوم كنند، بلكه هم‌چنين خواستار آن شوند كه رژيم، آن هزاران ايراني را كه در هنگام قيام دستگير شدند آزاد كند. من از انگلستان و اتحادية اروپا مي‌خواهم اين سراب را رها كنند كه رژيم آخوندها بالأخره به رژيمي اصلاحطلب تبديل خواهد شد. بايد از مردم ايران و خواستههاي آنها، همان‌طور كه توسط مجاهدين نمايندگي ميشود، حمايت شود.

يكي از بزرگ‌ترين موانع در برابر تضمين حقوق بشر در ايران. اين سراب است كه اصلاحطلبان از درون خود رژيم سر برخواهند آورد. اجازه دهيد اين‌را روشن سازم، هرگز چنين نخواهد شد. دولت انگلستان و پارلمان اتحادية اروپا بايد خواستار تحقيقات ملل متحد پيرامون نقض ادامهدار حقوق بشر در ايران شوند، چه موارد كنوني و چه موارد گذشته، و اين‌كه اين پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود.

خانم رجوي، تشكر از شما.