سخنرانی دکتر اگیدیوس واریکیس در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی دکتر اگیدیوس واریکیس

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

آگيديوس واريكيس- نائب رئيس كميسيون خارجی پارلمان لیتوانی

متشکرم، خانم رئيس‌جمهور بايد بگويم، من واقعاً بسيار خوشحالم که اينجا هستم تا در اين رابطه صحبت كنيم كه چطور مي‌توانيم از آرزوهاي دموکراتيک مردم ايران حمايت کنيم که به خيابان‌ها آمده‌اند تا وضعيت کشورشان را تغيير بدهند. به‌عنوان نمايندة شوراي اروپا بايد بگويم، بنياد شوراي اروپا رسماً در مورد حقوق بشر است و حقوق بشر اينجا کار بسيار مهمي است. حقوق بشر چيزي نيست که بتوانيم اختراع کنيم يا تغيير بدهيم و يا از بين ببريم. حقوق بشر بخشي از طبيعت انسان است. بدون حقوق بشر، بودن طبيعي نيست؛ بخشي از طبيعت است. ما مي‌توانيم در مورد حقوق بشر بهتر يا بدتر مقاله بنويسيم ولي حقوق بشر را نمي‌توان انکار کرد و در کشور شما متأسفانه انکار حقوق بشر به اين معني است که  انسانها صد در صد انسان نيستند و شهروند کشور نيستند؛ و اگر شما منشور جهاني حقوق بشر، مدارک حقوق بشر را بخوانيد، بايد توجه کنيد، حق مبارزه و حق مقاومت در برابر رژيم نيز جزو حقوق بشر است. آن‌چه مردم ايران انجام مي‌دهند، مقاومت در برابر رژيم است، اين حقوق بشر است که مقاومت کنيد.

يک‌بار ديگر در پايان صحبتم از شما به‌خاطر ديدارتان از شوراي اروپا تشکر مي‌کنم. فکر مي‌کنم اين بسيار مفيد بود، چون بسياري از مردم صداي واقعی را شنيدند و فهميدند آنها براي کمک به کشور شما چه کار بايد بکنند. ما در يک جامعة جهاني زندگي مي‌کنيم و نمي‌توانند بگويند فراتر از شوراي اروپا مشکل حقوق بشر وجود ندارد، مشکلات وجود دارد و ما آماده‌ايم به شما کمک کنيم. متشکرم.