سخنرانی راجر لاینز در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی راجر لاینز

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

قيام ايران بيش از هر چيزي تأييد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري و كار و تلاش مقاومت ايران كارساز بوده است اكنون بايد همبستگي براي دفاع و حمايت از مردم شجاع ايران را گسترش بدهيم

راجر لاينز رهبر پيشين اتحادية کارگری انگلستان

خانم رجوي و همکاران برجسته، اين لحظة بسيار مهمي براي من است؛ زيرا مي‌توانم ابراز همبستگي‌ها را به همبستگي معني‌دار تبديل کنممن رئيس پيشين بزرگ‌ترين اتحاديه در انگلستان، دبيرکل اتحادية انگلستان و رئيس پيشين کنگره اتحاديه تجاري با 6 ميليون عضو هستم. اما امروز به‌ويژه مي‌خواهم توجه شما را به بيانية صادر شده در سوم فوريه توسط كنفدراسيون اتحادية تجارت آي.تي.يو.سي. جلب كنم. آنها قوي‌ترين بيانيه را صادر كرده‌اند كه به صد ميليون عضو وابسته در يک‌صد و شصت و سه کشور فراخوان مي‌دهد تا اقدام عملي در همبستگي با مردم ايران انجام بدهند

بنابراين ما اميدواريم که اين بيانية صادر شده توسط آي.تي.يو.سي. سطح فعاليت و همبستگي را به يک سطح جديد ارتقا دهد، زيرا من بايد به شما خانم رجوي بگويم، اگر شما تا به حال با همة همکاران سخت‌كوشتان به اين فكر مي‌كنيد كه آيا سرمايه‌گذاري و کار و انرژي که صرف كرده‌ايد كارساز بوده است، قيام در ايران بيش از هر چيزي، آن‌را تأييد مي‌كند.

ما اکنون بايد اين همبستگي را براي دفاع و حمايت از مردم شجاع ايران گسترش بدهيم.

ما بايد زندانيان را آزاد كنيم. بايد دستگيري‌ها را متوقف كنيم و بايد شکنجه را متوقف کنيم؛ و نبايد اعدام‌هاي بيشتري وجود داشته باشد. شما مي‌دانيد که فشار بر تك‌تك دولت‌ها بسيار مهم است و در انگلستان ما از دولت انگلستان و اتحاديه اروپا خواستيم که با توجه به توافق اتمي، مداخله و اعتراض كنند و ارائه خدمات به روابط جديد خود با رژيم آخوندها به‌خاطر توافق اتمي را متوقف كنند.

من چند هفته پيش به‌عنوان يک رهبر اتحادية کارگري متوجه شدم، طبقاتي که رژيم ايران به آن متکي بود، عليه رژيم شده‌اند و ما کارگران را از هر صنفي مي‌بينيم كه در اعتراضات گسترده شركت مي‌كنند؛ کارگران قند خوزستان، كارگران معدن ذغال سنگ در آذربايجان غربي، کارگران فولاد و معدنچيان در اصفهان و اهواز و کارگران ديگر در اراک و همه‌جا. کارگران مترو در تهران اعتراض كرده‌اند. ما در اينجا يک تصوير از جنبش توده‌يي را با کارگران سازمان‌يافته در حمايت کامل از خواسته‌هاي مقاومت داريم.

اين کارزار فقط براي آزادي نيست، بلکه براي حقوق اتحاديه و براي حقوق بشر است و در اغلب موارد براي پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و ضد فساد و به‌ويژه در رابطه با خصوصي‌سازي کاذب  است که در آن صنايع و خدمات به ژنرال‌هاي سپاه پاسداران داده مي‌شود. بنابراين، ما درود مي‌فرستيم به شما در ايران براي کارهايي که انجام مي‌دهيد، اين بدان معني است که ما بايد به همان ميزان، بيشتر كار كنيم. نکتة مهم اين است که شما برنامه‌يي را پيشنهاد کرده‌ايد که بسيار جذاب است و اگر بتوانيم درک و حمايت از برنامة 10 ماده‌يي دموکراتيک براي ايران داشته باشيم، مي‌توانيم پيشرفت‌هاي بيشتري انجام بدهيم. در انتها مي‌گويم، از شما سپاسگزارم که امروز من‌را به اينجا دعوت کرديد، اقدام مشترک بايد افزايش يابد. ما شاهد شجاعت در ايران هستيم. ما مي‌توانيم بگوييم، کساني که گفتند هيچ رهبري وجود نداشت، کساني که گفتند از جايي آمده که نمي‌دانيم کجاست، آنها اشتباه مي‌كردند. اين صداي مردم ايران بود كه مطابق با خواسته‌هاي مقاومت بود و ما به‌طور کامل از آنها حمايت مي‌كنيم، همان‌طور كه من از آنها حمايت مي‌كنم.