سخنرانی رومئو نیکوآرا در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی رومئو نیکوآرا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

رومئو نيكوآرا – نمايندة پارلمان روماني

بسيار متشکرم. خانم رئيس‌جمهور رجوي، خانم‌ها و آقايان عزيز، دوستان عزيز مقاومت ايران، اجازه بدهيد بگويم بسيار مفتخرم که امروز اينجا با شما در اين جلسه هستم. اجازه بدهيد بگويم، به‌نظر من، ما داريم يک لحظه تاريخي، روزهاي تاريخي را مشاهده مي‌کنيم و در آن زندگي مي‌کنيم. چرا مي‌گويم روزها؟ چون با نگاه‌کردن به تصاويري که از تهران و ساير شهرها در ايران مي‌آيد و با نگاه‌کردن به تصاوير قيام دي‌ماه از ايران، براي من بسيار سخت است که فکر نکنم تقريباً سه دهة پيش در روماني چه اتفاقي افتاد. ما دقيقاً در همين لحظه‌يي که الآن هستيم بوديم و آمادة تغيير رژيم. اين تصاوير تنها به من يادآوري کرد که آن روزها در سال 1989 وقتي بقية کشورها، رژيم‌ها را در اروپاي شرقي به‌طور مسالمت‌آميز تغيير مي‌دادند، در روماني دقيقاً همين اتفاق افتاد. مردم عليه رژيم اعتراض مي‌کردند، رژيم و نيروهاي نظامي رژيم سعي کردند آنها را متوقف کنند، ولي موفق نشدند. همان‌طور که مي‌دانيد، از آن زمان به بعد کشور ما به دموکراسي برگشت. بنابراين در خاتمه خوشحالم بگويم کاري که ما امروز انجام مي‌دهيم، «اين جلسه» بسيار خوب است و بسيار خوب است که سعي مي‌کنيم چشمان همکارانمان را در پارلمان‌هاي ملي مختلف باز کنيم، بسيار خوب است که سعي مي‌کنند ذهن و خواستة دولت را باز کنند، چون بسيار مهم است که دولت کشورمان را متقاعد کنيم که در کنار يک ايران آزاد بايستد و در کنار اين جنبش بايستد. و در نهايت فقط يک چيز که وقتي مقاله‌يي در مورد قيام ايران را مي‌خواندم اتفاق افتاد. چون همين در روماني در سال 1989 رخ داد، وقتي نيروهاي ارتش از حمايت از رژيم دست برداشتند، جبهه عوض مي‌کردند، همان‌طور که در تهران وقتي شبه نظاميان بسيجي کارت‌هاي عضويتشان را مي‌سوزاندند، آنها را دور می‌انداختند تا به معترضان بپیوندند، از آن‌چه در روماني اتفاق افتاد روشن است که رژيم بسيار، بسيار متزلزل است. روي پاية محکمي نيست، لرزان است. اين يک نشانة آشکار است که قدرت در ايران به انتهايش رسيده است و در آنجا دموکراسي احتمالاً در شروعش است. از اين‌که من‌را به اينجا دعوت کرديد بسيار متشکرم و تبريک دوباره به‌خاطر تلاش‌هايتان.