سخنرانی سناتور جری هورکان در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی سناتور جری هورکان

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

سناتور جري هوركان نايب رئيس كميتة بودجة سناي ايرلند

خيلي متشكرم. بسيار خوشحالم كه دوباره اينجا هستم، همان‌طور كه در ماه ژوئن و دسامبر در پاريس بودم و حمايت خودم را از شما خانم رجوي و سازمان شما ابراز كردم؛ جاي بسي افتخار است كه امروز اينجا در اين كنفرانس هستم. در ماه‌هاي اخير جهان شاهد اين بوده است كه مردم سراسر ايران عليه رژيم و سياست‌هاي مخرب آن دست به اعتراض زدند، (سياست‌هاي آن) نه تنها در ايران، بلكه در سراسر خاورميانه. به‌رغم سركوب شديد رژيم و دستگيري‌هاي گسترده، اين اعتراضات ادامه دارد و به شهرهاي بيشتري گسترش پيدا مي‌كند. اين بيانگر عزم مردم براي تحقق تغييرات ضروري در ايران است؛ از زمان روي كار آمدن رئيس‌جمهور باصطلاح مدره حسن روحاني، علامتي وجود ندارد كه وي بخواهد و يا بتواند به وعده‌هايي عمل كند كه در دوران انتخابات قلابي رياست‌جمهوري به مردم ايران داده بود؛ نشان داد که هر دو جناح باصطلاح رفرميست‌ها و سخت‌سران رژيم ايران در سرکوب و تضمين حيات ديكتاتوري مذهبي با هم متحدند. اما بدتر از آن، رژيم قصد دارد اميد و باور مردم را نسبت به آينده‌يي بهتر در مردم از بين ببرد؛ ولي خانم رجوي، شما و جنبشتان آن اميد را در دل مردم نگه داشتيد با پافشاري و ايمان شما به اصول و ارزش‌هاي دموكراتيك، شما به‌عنوان چراغ اميد عمل کرديد براي ميليون‌ها ايراني كه به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان آيندة بهتري هستند و يا براي زندانياني كه در زندان‌ها هستند. شما خانم رجوي به مردم سركوب‌شدة ايران نشان داديد كه مي‌توانند حكومت مذهبي را به چالش بكشند، اگر متحد باقي بمانند و فداكاري‌هاي اصولي را كه براي هر ملتي به‌منظور دستيابي به آزادي و دموکراسي لازم است، به‌عمل بياورند. ما در ايرلند حدود دهة يادبود صدسالگي زماني را داريم كه در سال 1922 به آزادي نهايي ما به‌عنوان يك جمهوري منجر شد و بسياري از كشورها در سراسر اروپا و جهان نيز آزادي خود را به‌دست آوردند و مطمئنم كه به زودي زود ايران از شر اين رژيم رها خواهد شد.

 

شما خانم رجوي به مردم سركوب‌شدة ايران نشان داديد كه اگر با هم متحد شوند مي‌توانند حكومت مذهبي در ايران را به چالش بكشند و البته در صورتي كه فداكاري اصولي لازم را به عمل بياورند كه هر ملتي بايد براي رسيدن به آزادي و دموكراسي به‌خرج بدهد. روشن است كه رژيم ايران نمي‌تواند عقربة ساعت را به عقب برگرداند. شواهد نشان مي‌دهد كه رژيم ايران عاجز و ناتوان است كه اقتصاد ايران را كه به‌علت فساد و رشوه‌خواري فلج شده نجات بدهد. جنبش شما يعني سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت به مردم براي سازماندهي اعتراضاتشان علیه استبداد کمک می‌کند چيزي که حتی خود رژيم در بيانيه‌هاي علني به آن اعتراف می‌کند، از فرمانده سپاه پاسداران گرفته تا حتي ولي فقيه.

جامعة بين‌المللي و به‌خصوص اتحادية اروپا بايد به اين نكته توجه کنند و سياست مماشات خود را نسبت به رژيم فعلي بچرخاند. اتحادية اروپا و كشورهاي عضو آن بايد درخواست كنند كه تمامي تظاهركنندگاني كه از شروع تظاهرات در ماه دسامبر گذشته تاكنون دستگير شده‌اند آزاد شوند و هم‌چنين اتحادية اروپا و كشورهاي عضو آن بايد از اهداف دموکراتيک مردم شما حمايت کنند با مشروط‌کردن هرگونه تجارت به توقف فوري سرکوب شرورانة معترضان صلح‌آميز و خاتمة شكنجه و اعدام. در نهايت من معتقدم که اتحادية اروپا و سازمان ملل بايد براي پايان‌دادن به فرهنگ مصونيت در ايران اقدام كنند، آنها مي‌توانند اين كار را از طريق شناسايي و رسوا كردن آنها توسط اقدامات تنبيهي انجام بدهند و درخواست قرار گرفتن آنها در برابر عدالت، در يك روند حسابرسي به رسميت شناخته‌شدة بين‌المللي.

من از شما و تلاشتان براي بر قراري دموكراسي و آزادي در ايران حمايت مي‌کنم. اميدوارم كه دولت‌هاي اروپايي نيز هر چه زودتر به ما بپيوندند؛ زيرا يك ايران آزاد و دموكراتيك، فقط به نفع مردم ايران نيست، بلكه به نفع آيندة ما و صلح در جهان نيز هست. خيلي متشكرم.