سخنرانی سناتور لوییچی کومپانیا در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی سناتور لوییچی کومپانیا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

سناتور لوييجي كومپانيا – عضو كميسيون خارجي سناي ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور، دوستان عزيزدر شعارهايي که مردم در هفته‌هاي اخير داده مي‌شد ديديم که چگونه حضور افراطي، توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانة رژيم به باد حمله گرفته شد. در طول اين سال‌هاي متمادي حکومت مذهبي در ايران، مردم هرگز تسليم نشدند و اميدشان را از دست ندادند. در روزهاي اخير ديديم که رژيم حاکم بر ايران چقدر ضعيف است.

در حالي‌که شاهد قيام ايران با شهداي به خاک‌افتاده و با هزاران نفري بوديم که دستگير شدند و مي‌دانيم در ايران آمار دستگيرشدگان به معناي تعداد شکنجه‌شدگان است، موضع‌گيري اتحادية اروپا به‌واقع زننده، خار و بسيار بزدلانه است. از رئيس اتحادية اروپا يونکر و معاون رئيس موگريني انتظار موضع‌گيري بسيار قوي‌تري را عليه سرکوب و در حمايت از آزادي و حقوق بشر که اين‌گونه در ايران پايمال مي‌شود داشتيم. اما متأسفانه اين‌طور نبود. ما نمايندگان مردم اروپا تصميم گرفتيم به اين اجلاس در پاريس بپيونديم، چرا که اعتقاد داريم مبارزة مردم ايران براي آزادي و دموکراسي، در برنامة 10 ماده‌يي مي‌بايست ادامه پيدا کند و هر چه بيشتر و صريح‌تر بايد در رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت ايران نقطة اتکايش را پيدا کند. زمان آن رسيده است که مردم اروپا از طريق سياست دولت‌هايشان، شوراي ملي مقاومت ايران را به‌عنوان جايگزين واقعي و پابرجا عليه ديکتاتوري حاکم، به‌رسميت بشناشند. اين تنها سياست صحيحي است که اروپا مي‌تواند در قبال آن‌چه رخ مي دهد اتخاذ کند. به عقيدة من، همبستگي با مقاومت ايران، بايد تمام‌عيار باشد. اين موضوع مي‌بايست از معضل اتمي مجزا بماند که حداقل از نقطه‌نظر آمريکا داراي پيچيدگي خاص خودش است. اما اين امر به هيچ‌عنوان نبايد باعث چشم ‌پوشي از اقدامات ديكتاتور بشود. با تشكر از شما خانم رئيس‌جمهور.