سخنرانی سناتور والریا کاردینالی در کنفرانس بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی سناتور والریا کاردینالی

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

سناتور والريا كاردينالي عضو مجلس سناي ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور رجوي، همكاران عزيز، خانم‌ها و آقايان، افتخار بزرگي براي من است كه امروز اينجا با شما هستم تا همبستگي خودم را با زنان و مردان شجاع ايراني ابراز كنم كه براي آزادي و دموكراسي اعتراض مي‌كنند. مي‌خواستم به شما خانم رجوي تبريك بگويم، زيرا شما به‌عنوان زن مسلمان، اپوزيسيون سازمان‌يافته عليه رژيم مذهبي در ايران را رهبري مي‌كنيد، چيزي كه در آن بخش از جهان، نمونه است. شجاعت و رهبري عالي‌مرتبة شما، ضرباتي بر قلب رژيم زن‌ستيز حاكم بر ايران است و يك پيام قوي براي همة زنان در كشورتان است كه شما گفتيد، آنها نيروي تغيير هستند. از اولين‌بار حضورم در اين برنامه‌ها، از حضور گستردة زنان و نقش مهمي كه در داخل سازمان دارند بسيار شوكه شدم. در حالي كه آخوندها زنان را به شهروندان درجه دو تنزل مي‌دهند، ولي شما به آنها اميد براي يك آيندة بهتر مي‌دهيد، و آنها نشان مي‌دهند كه كاملاً در مداري هستند كه نقش رهبري در مبارزه براي يك ايران آزاد و دموكراتيك را كسب كنند.

بنا بر خبرهايي كه از ايران مي‌رسد، به‌نظر مي‌رسد پيام شما دريافت شده، چون زنان در صف اول هر اعتراضي هستند و اين‌كه به شجاعت تمام سياست سركوبگرانه حكومت مذهبي را به چالش كشيده بعنوان نمونه در مورد پوشش اجباري.

همان مقامات (رژيم) ايران، امروز اعتراف مي‌كنند كه حداقل يك‌سوم از 8 هزار تظاهركننده‌يي كه در جريان اعتراضات اخير دستگير شدند، زنان هستند. اين نشان‌دهندة عزم زنان ايراني براي تسليم‌نشدن در برابر سركوب رژيم است و اين‌كه آماده‌اند كه براي رسيدن به يك تغيير دموكراتيك، اگر نياز باشد دست به فداكاري‌هاي بزرگي نيز بزنند.

يك شورش بين‌المللي به سيستم نابرابري جنسي در ايران ضروري است و بايد دولت‌هاي دموكراتيك نه تنها به‌رسميت بشناسند بلكه با رهبران زنان شجاعي مانند شما خانم رئيس جمهور همكاري بكنند، براي كمك به انجام تغييراتي كه تضمين‌كنندة يك آيندة بهتر و موفق براي مردان و زنان در ايران باشد.

ما بايد به‌خاطر بياوريم كه ده‌ها هزار زن، اعضاي اپوزسيون ايراني كه رژيم از سال 1979 تاكنون آنها را اعدام كرده، 50 درصد مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند كه بسيار تحصيل كرده و مصمم به پايان‌بخشيدن به رژيم مذهبي هستند، مانند اعتراضات ضد رژيم كه امروز در ايران نشان داده شده است.

هيچ شكي نيست كه زنان نيروي تغيير در همة جهان هستند و بيشتر از همه در ايران. تاريخ نشان داده كه آنها در مبارزةشان پيروز خواهند شد. جامعة بين‌المللي و به‌ويژه اتحادية اروپا، بايستي از سازمان‌هايي كه براي تأكيد بر حقوق زنان در ايران و در جهان مبارزه مي‌كنند مانند شوراي ملي مقاومت ايران، حمايت كند با اطمينان از اين‌كه آن روز هر چه زودتر فرا خواهد رسيد. متشكرم.