سخنرانی ماریو گالئا در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی ماریو گالئا

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

ماريو گالئا – نماينده پارلمان مالت، از حزب اصلي اپوزيسيون

خانم رجوي، لطفاً به من اجازه بدهيد خودم را معرفي كنم؛ هم‌چنين بايد بگويم كه من از جانب دكتر هرمان اسكياوونه نيز صحبت مي‌كنم كه عضو جديد منتخب پارلمان مالت است من ماريو گالئا عضو پارلمان مالت هستم، حوزة تخصصي من، نظارت بر انتخابات است و مأموريت‌هاي نظارت بر انتخابات مختلفي را در دموكراسي‌هاي نوظهور در سراسر جهان، نظارت و هدايت كرده‌ام، از طرف اتحادية اروپا، (كشورهاي) مشترك‌المنافع، سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي. مي‌خواهم از ميزبانمان تشكر كنم، جنبش مقاومت ملي ايران تحت هدايت يك بانوي بسيار توانمند خانم رجوي، از شما به‌خاطر تلاش بي‌وقفه تان سپاس‌گزارم. مارتين لوتر كينگ به‌نحوي خردمندانه گفت: «نهايت فاجعه، نه سركوب و بي‌رحمي از سوي افراد بد، بلكه سكوت نسبت به آن توسط افراد خوب است»؛ اين بسيار درست است، هم‌چنان يك سكوت معنادار نسبت به وضعيت وخيم ايران وجود دارد، جايي كه هزاران تن از مردم دستگير، شكنجه و اعدام مي‌شوند، تنها جرم آنها اين است كه به خيابان‌ها مي‌آيند و اعتراض مي‌كنند و خواهان حكومت‌داري خوب، حكومت قانون، دموكراسي و حقوق بشر هستند. همان‌طور كه يك نويسندة بسيار سرشناس چند روز پيش به درستي تأكيد كرد: «وقتي مردم عليه بي‌كاري گسترده، فساد و نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعتراض مي‌كنند و معترضان با گلوله مواجه مي‌شوند، انتظار اين است كه جهان اقداماتي فراتر از صرفاً نظارة وضعيت انجام بدهد». همة ما امروز به پاريس آمده‌ايم، چون به واقع نگران وضعيت در ايران هستيم؛ اينجاييم چون نمي‌خواهيم همدست رژيم بي‌رحم (حاكم بر) ايران باشيم، اينجاييم تا يك پيام قدرتمند همبستگي به مردم شجاع ايران بفرستيم. اينجاييم تا يك پيام قوي محكوميت به رژيم فاسد، وحشي و بي‌رحم (حاكم بر) ايران بفرستيم. اينجا هستيم تا با قدرت موضع‌گيري كنيم، چون مي‌دانيم كه سكوت به‌معني رضاست. پيام ما به اين رژيم اين است كه بازداشت، شكنجه و كشتار مردم بيگناه را بلادرنگ متوقف كنيد و همة زندانيان سياسي را بدون قيد و شرط آزاد كنيد. پيام ما به رژيم هم‌چنين بسيار روشن است: جهان شما را نظاره مي‌كند و اقدامات شما، جنايات عليه بشريت و شايان تحريم تحت قانون بين‌الملل است. روزي و اميدوارم آن روز به‌زودي فرا برسد، عدالت پيروز خواهد شد و شما به‌خاطر جنايت‌هايتان مورد حسابرسي قرار خواهيد گرفت.

 

هم‌چنان كه ساير همكارنمان گفتند، رژيم ايران نه تنها يك تهديد جدي براي مردم ايران است، بلكه هم‌چنين يك تهديد جدي براي همة جهان است، چون مي‌دانيم كه رژيم ايران، يك حكومت حامي فعال تروريسم است. لذا جهان از امنيت برخوردار نخواهد بود، تا وقتي اين رژيم در قدرت باقي بماند. دموكراسي بدون حقوق بشر وجود ندارد و حقوق بشر هم بدون دموكراسي امكان‌پذير نيست. دموكراسي يك امتياز ويژه به مردم از سوي سركوب‌كنندگان آنها نيست، بلكه يك حق بنيادين انساني است. حق همة شهروندان براي رأي‌دادن محرمانه و انتخاب‌شدن در انتخابات دوره‌يي، واقعي و دموكراتيك، از حقوق بشر به‌رسميت شناخته‌شدة بين‌المللي است. آزادي بيان، آزادي وابستگي و انجمن، آزادي حركت، آزادي تجمع، آزادي مطبوعات و حق اعتراض، همگي حقوق پايه‌يي انساني هستند كه هم‌اكنون به‌ناحق از مردم ايران دريغ شده است. از طرف حزب ملي‌گراي مالت، از طرف رهبر اپوزيسيون مالت دكتر آدريان دليا به مردم ايران درود مي‌فرستيم كه شهامت آمدن به خيابان‌ها براي اعتراض عليه رژيم را دارند. اقدامات بي‌رحمانة رژيم ايران عليه اين معترضان صلح‌آميز، وحشتناك هستند، اما پيام فروتنانة من به مردم ايران اين است كه علت اين‌كه آنها شما را اعدام، شكنجه و بازداشت و به شما شليك مي‌كنند اين نيست كه از شما شجاع‌تر و قوي‌تر هستند، بلكه به اين دليل است كه از شما وحشت دارند. مي‌دانند كه اين آغاز پايان آنهاست. همان‌طور كه نخست‌وزير پيشين انگلستان سر وينستون چرچيل به‌درستي گفته است: «ديکتاتور‌ها را مي‌بينيد که بر تخت خود تكيه زده‌اند، در حالي‌که اطرافشان را سرنيزه‌هاي سربازانشان و باتوم و سلاح‌هاي پليس‌هايشان احاطه کرده است، با اين وجود در قلبشان هراسي پنهان وجود دارد. آنها از کلمات و افکار آزاد در هراسند. چه در داخل و چه در خارج. از آنجايي كه اين افکار و كلمات توسط مستبدين ممنوع شده‌اند، بيش از پيش خطرناكند و همين حاكم مستبد را مي‌ترساند. حتي يک موش کوچک از عقايد آزاد، حاكم مستبد را به وحشت مي‌اندازد». بله، شما مي‌توانيد مردم را براي مدتي سركوب كنيد، ولي نه براي هميشه. به شوراي ملي مقاومت ايران و به مردم ايران كه در خيابان‌ها و دانشگاه‌هاي ايران اعتراض مي‌كنند مي‌گويم: شما قهرمانان واقعي هستيد، مبارزة شما براي دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون در ايران، ستودني است. همان‌طور كه نلسون ماندلاي بزرگ روزي گفت: «من آموخته‌ام كه شجاعت، فقدان ترس نيست، بلكه غلبه بر ترس است. افراد شجاع، آنهايي نيستند كه نمي‌ترسند، بلكه آنهايي هستند كه بر ترس غلبه مي‌كنند». اين دقيقاً كاري است كه معترضان در ايران انجام مي‌دهند، آنها بر ترس خود غلبه مي‌كنند. پيام من (و مطمئنم كه شما نيز در آن شريك هستيد) به مردم ايران اين است كه ما با شما هستيم، شما تنها نيستيد و ما هرگز شما را تنها نخواهيم گذاشت. نبرد شما، نبرد ما است. ما آرام نخواهيم نشست و هم‌چنان به‌طور كامل در كنار شما خواهيم بود تا روز پيروزي. بحث بر سر اين نيست كه آيا به پيروزي خواهيد رسيد يا خير، بلكه بر سر زمان آن است. مطمئنم كه شما پيروز خواهيد شد و به‌طور مشروع كشورتان را از دست اين رژيم شرور پس خواهيد گرفت و سرانجام از همان حكومت دلخواهتان برخوردار خواهيد شد، از طريق يك انتخابات واقعي و دموكراتيك. آنگاه و فقط در چنين روزي است كه ما به نتيجه خواهيم رسيد. بسيار متشكرم.