سخنرانی یاسک پروتاشیوویچ در کنفرانس فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی یاسک پروتاشیوویچ

کنفرانس قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

ياسك پروتاشيوويچ – رئيس گروه پارلماني ليبرال‌ها در پارلمان لهستان

خانم رجوي، اعضاي محترم پارلمان‌هاي اروپايي، خانم‌ها و آقايان، از دعوت شما بسيار متشكرم، من از لهستان مي‌آيم، كشوري كه 50 سال رژيم‌هاي استبدادي و خودكامه را تجربه كرده و مي‌خواهم به شما بگويم كه چه‌طور عميقاً تحت تأثير تصاويري قرار گرفتم كه از اعتراضات گستردة اخير در ايران ديديم. اين تصاوير من‌را به‌ياد دهة 1980 در لهستان انداخت من عضو آن جنبش گسترده در لهستان در آن زمان بودم و هم‌چنان به ياد دارم كه اين برايمان چقدر اهميت داشت كه جهان آزاد به آزادي كساني فراخوان بدهد كه بازداشت يا دستگير شده بودند. به همين دليل، اين كنفرانس بسيار مهم است و پيام ما بايد قوي و روشن باشد: نبايد زنداني سياسي در ايران وجود داشته باشد، از سراسر اروپا بايد به آزادي دستگيرشدگان در ايران فراخوان داده شود.

در حالي كه اينجا هستيم، هم عكس‌ها و هم فيلم (اعتراضات)، نشان مي‌دهد كه چقدر شرايط كشور شما حساس است. هم‌چنين مي‌توانيم ببينيم كه چقدر مردم ايران از اين رژيم مذهبي سرخورده‌اند. متوجه شديم كه اعتراضات با اعتراض خودجوش و بيشتر عليه گراني، فساد و ديگر مسائل اجتماعي در يكي از مناطق ايران شروع شد، اما خيلي سريع، به يك قيام گسترده تبديل شد با خواستة تغييرات بنيادين، از جمله آزادي بيان، آزادي انتخاب و پايان اين رژيم مذهبي. سركوبي كه حين و بعد از اعتراضات صورت گرفته، شايد موفقيت اين قيام را به تأخير بيندازد، اما نمي‌تواند موج جديد اعتراضات مردمي را متوقف كند كه شايد بزرگ‌تر هم بشود؛ چرا؟ چون مردم در ايران و به‌خصوص زنان، همان‌طور كه يكي از همكاران من از لهستان خانم موخا به آن اشاره كرد، زنان و  جوانان كه با شهامت آزادي‌هاي بنياديني را طلب مي‌كنند كه سال‌ها از آن محروم شده‌اند. معترضان به‌طور يكسان، ولي فقيه خامنه‌اي و حسن روحاني رئيس‌جمهور (رژيم) را رد كردند. اين به‌روشني نشان مي‌دهد آنها اعتقاد ندارند كه هيچ‌يك از دو جناح رژيم بتواند، اميدهايشان را محقق كند. آنها بايد به‌طور جدی توسط اتحادية اروپا، آمريكا و ساير قدرت‌هاي ملل متحد، مد نظر قرار داده شوند. خامنه‌اي، روحاني و ساير مقام‌هاي اين حكومت، اعلام كرده‌اند كه مجاهدين خلق پشت اين اعتراضات بوده‌اند، اين فقط تأييدي بر نقش بسيار مهم اين اپوزيسيون، در داخل ايران است. لذا بايد به‌عنوان يك شريك معتبر توسط تمام كساني به‌رسميت شناخته شود كه خواهان تغيير وضعيت سختي هستند كه مردم ايران در آن به‌سر مي‌برند. من اعتقاد دارم كه اگر اپوزيسيون ايران و به‌خصوص شوراي شما، از سوي جامعة دموكراتيك اروپا مورد حمايت قرار گيرد، مي‌تواند به اهداف واقعي و مؤثر دست يابد و اميدواريم كه روزي، به‌زودي، يك ايران دموكراتيك و مبتني بر جدايي دين و دولت محقق شود، اين آرزوي من براي شماست، بسيار متشكرم.