کنفرانس قیام ایران، فراخوان بین المللی برای آزادی زندانیان قیام، قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس قیام ایران

قيام مردم ايران – فراخوان بين‌المللي براي آزادي زندانيان قيام – كنفرانس با حضور  مریم رجوی، شخصيت‌هاي سياسي وقانونگذاران  از 9 كشور اروپايي

 

  • ياسك پروتاشيوويچ – رئيس گروه پارلماني ليبرال‌ها در پارلمان لهستان

خانم رجوي، اعضاي محترم پارلمان‌هاي اروپايي، خانم‌ها و آقايان، از دعوت شما بسيار متشكرم، من از لهستان مي‌آيم، كشوري كه 50 سال رژيم‌هاي استبدادي و خودكامه را تجربه كرده و مي‌خواهم به شما بگويم كه چه‌طور عميقاً تحت تأثير تصاويري قرار گرفتم كه از اعتراضات گستردة اخير در ايران ديديم. اين تصاوير من‌را به‌ياد دهة 1980 در لهستان انداخت من عضو آن جنبش گسترده در لهستان در آن زمان بودم و هم‌چنان به ياد دارم كه اين برايمان چقدر اهميت داشت كه جهان آزاد به آزادي كساني فراخوان بدهد كه بازداشت يا دستگير شده بودند. به همين دليل، اين كنفرانس بسيار مهم است و پيام ما بايد قوي و روشن باشد: نبايد زنداني سياسي در ايران وجود داشته باشد، از سراسر اروپا بايد به آزادي دستگيرشدگان در ايران فراخوان داده شود.

در حالي كه اينجا هستيم، هم عكس‌ها و هم فيلم (اعتراضات)، نشان مي‌دهد كه چقدر شرايط كشور شما حساس است. هم‌چنين مي‌توانيم ببينيم كه چقدر مردم ايران از اين رژيم مذهبي سرخورده‌اند. متوجه شديم كه اعتراضات با اعتراض خودجوش و بيشتر عليه گراني، فساد و ديگر مسائل اجتماعي در يكي از مناطق ايران شروع شد، اما خيلي سريع، به يك قيام گسترده تبديل شد با خواستة تغييرات بنيادين، از جمله آزادي بيان، آزادي انتخاب و پايان اين رژيم مذهبي. سركوبي كه حين و بعد از اعتراضات صورت گرفته، شايد موفقيت اين قيام را به تأخير بيندازد، اما نمي‌تواند موج جديد اعتراضات مردمي را متوقف كند كه شايد بزرگ‌تر هم بشود؛ چرا؟ چون مردم در ايران و به‌خصوص زنان، همان‌طور كه يكي از همكاران من از لهستان خانم موخا به آن اشاره كرد، زنان و  جوانان كه با شهامت آزادي‌هاي بنياديني را طلب مي‌كنند كه سال‌ها از آن محروم شده‌اند. معترضان به‌طور يكسان، ولي فقيه خامنه‌اي و حسن روحاني رئيس‌جمهور (رژيم) را رد كردند. اين به‌روشني نشان مي‌دهد آنها اعتقاد ندارند كه هيچ‌يك از دو جناح رژيم بتواند، اميدهايشان را محقق كند. آنها بايد به‌طور جدی توسط اتحادية اروپا، آمريكا و ساير قدرت‌هاي ملل متحد، مد نظر قرار داده شوند. خامنه‌اي، روحاني و ساير مقام‌هاي اين حكومت، اعلام كرده‌اند كه مجاهدين خلق پشت اين اعتراضات بوده‌اند، اين فقط تأييدي بر نقش بسيار مهم اين اپوزيسيون، در داخل ايران است. لذا بايد به‌عنوان يك شريك معتبر توسط تمام كساني به‌رسميت شناخته شود كه خواهان تغيير وضعيت سختي هستند كه مردم ايران در آن به‌سر مي‌برند. من اعتقاد دارم كه اگر اپوزيسيون ايران و به‌خصوص شوراي شما، از سوي جامعة دموكراتيك اروپا مورد حمايت قرار گيرد، مي‌تواند به اهداف واقعي و مؤثر دست يابد و اميدواريم كه روزي، به‌زودي، يك ايران دموكراتيك و مبتني بر جدايي دين و دولت محقق شود، اين آرزوي من براي شماست، بسيار متشكرم.

 

 

  • سناتور جري هوركان نايب رئيس كميتة بودجة سناي ايرلند

خيلي متشكرم. بسيار خوشحالم كه دوباره اينجا هستم، همان‌طور كه در ماه ژوئن و دسامبر در پاريس بودم و حمايت خودم را از شما خانم رجوي و سازمان شما ابراز كردم؛ جاي بسي افتخار است كه امروز اينجا در اين كنفرانس هستم. در ماه‌هاي اخير جهان شاهد اين بوده است كه مردم سراسر ايران عليه رژيم و سياست‌هاي مخرب آن دست به اعتراض زدند، (سياست‌هاي آن) نه تنها در ايران، بلكه در سراسر خاورميانه. به‌رغم سركوب شديد رژيم و دستگيري‌هاي گسترده، اين اعتراضات ادامه دارد و به شهرهاي بيشتري گسترش پيدا مي‌كند. اين بيانگر عزم مردم براي تحقق تغييرات ضروري در ايران است؛ از زمان روي كار آمدن رئيس‌جمهور باصطلاح مدره حسن روحاني، علامتي وجود ندارد كه وي بخواهد و يا بتواند به وعده‌هايي عمل كند كه در دوران انتخابات قلابي رياست‌جمهوري به مردم ايران داده بود؛ نشان داد که هر دو جناح باصطلاح رفرميست‌ها و سخت‌سران رژيم ايران در سرکوب و تضمين حيات ديكتاتوري مذهبي با هم متحدند. اما بدتر از آن، رژيم قصد دارد اميد و باور مردم را نسبت به آينده‌يي بهتر در مردم از بين ببرد؛ ولي خانم رجوي، شما و جنبشتان آن اميد را در دل مردم نگه داشتيد با پافشاري و ايمان شما به اصول و ارزش‌هاي دموكراتيك، شما به‌عنوان چراغ اميد عمل کرديد براي ميليون‌ها ايراني كه به خيابان‌ها آمده‌اند و خواهان آيندة بهتري هستند و يا براي زندانياني كه در زندان‌ها هستند. شما خانم رجوي به مردم سركوب‌شدة ايران نشان داديد كه مي‌توانند حكومت مذهبي را به چالش بكشند، اگر متحد باقي بمانند و فداكاري‌هاي اصولي را كه براي هر ملتي به‌منظور دستيابي به آزادي و دموکراسي لازم است، به‌عمل بياورند. ما در ايرلند حدود دهة يادبود صدسالگي زماني را داريم كه در سال 1922 به آزادي نهايي ما به‌عنوان يك جمهوري منجر شد و بسياري از كشورها در سراسر اروپا و جهان نيز آزادي خود را به‌دست آوردند و مطمئنم كه به زودي زود ايران از شر اين رژيم رها خواهد شد.

 

شما خانم رجوي به مردم سركوب‌شدة ايران نشان داديد كه اگر با هم متحد شوند مي‌توانند حكومت مذهبي در ايران را به چالش بكشند و البته در صورتي كه فداكاري اصولي لازم را به عمل بياورند كه هر ملتي بايد براي رسيدن به آزادي و دموكراسي به‌خرج بدهد. روشن است كه رژيم ايران نمي‌تواند عقربة ساعت را به عقب برگرداند. شواهد نشان مي‌دهد كه رژيم ايران عاجز و ناتوان است كه اقتصاد ايران را كه به‌علت فساد و رشوه‌خواري فلج شده نجات بدهد. جنبش شما يعني سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت به مردم براي سازماندهي اعتراضاتشان علیه استبداد کمک می‌کند چيزي که حتی خود رژيم در بيانيه‌هاي علني به آن اعتراف می‌کند، از فرمانده سپاه پاسداران گرفته تا حتي ولي فقيه.

جامعة بين‌المللي و به‌خصوص اتحادية اروپا بايد به اين نكته توجه کنند و سياست مماشات خود را نسبت به رژيم فعلي بچرخاند. اتحادية اروپا و كشورهاي عضو آن بايد درخواست كنند كه تمامي تظاهركنندگاني كه از شروع تظاهرات در ماه دسامبر گذشته تاكنون دستگير شده‌اند آزاد شوند و هم‌چنين اتحادية اروپا و كشورهاي عضو آن بايد از اهداف دموکراتيک مردم شما حمايت کنند با مشروط‌کردن هرگونه تجارت به توقف فوري سرکوب شرورانة معترضان صلح‌آميز و خاتمة شكنجه و اعدام. در نهايت من معتقدم که اتحادية اروپا و سازمان ملل بايد براي پايان‌دادن به فرهنگ مصونيت در ايران اقدام كنند، آنها مي‌توانند اين كار را از طريق شناسايي و رسوا كردن آنها توسط اقدامات تنبيهي انجام بدهند و درخواست قرار گرفتن آنها در برابر عدالت، در يك روند حسابرسي به رسميت شناخته‌شدة بين‌المللي.

من از شما و تلاشتان براي بر قراري دموكراسي و آزادي در ايران حمايت مي‌کنم. اميدوارم كه دولت‌هاي اروپايي نيز هر چه زودتر به ما بپيوندند؛ زيرا يك ايران آزاد و دموكراتيك، فقط به نفع مردم ايران نيست، بلكه به نفع آيندة ما و صلح در جهان نيز هست. خيلي متشكرم.

 

  • مایک هنکاک – معاون پيشين کمیته سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا از انگلستان

خانم رجوي، خيلي خوشوقتم كه بار ديگر اينجا حضور دارم. شما براي 39 سال مبارزه كردهايد تا به مردم ايران عدالت و صدايي را بدهيد كه شايستة آن هستند.

وقتي به آن افراد نگاه ميكنيد، تك به تك آنها، صدها هزار نفري كه در خيابان‌ها بودند، در مكان‌هاي مختلف ايران، هر لحظه جانشان را به خطر انداخته بودند و اين مسئلهيي است بسيار واقعي كه بايد به آن فكر كرد كه اين تعداد افراد حاضر بودند آزادي و سلامتي خود و خانوادههايشان را به خطر بيندازند چون خيلي سرخورده شده بودند كه در كشوري زندگي ميكنند كه در آن، موضوعاتي كه براي ما پيش پا افتاده است يعني آزادي، حاكميت قانون و دموكراسي، در دسترس آنها نيست.

بسياري از همكاران ما كه امروز صحبت كردند از كشورهايي ميآيند كه زمان برای رژيمهایي كه آنها را سركوب می‌كردند، به انتها رسيد. سال 1989 وقتي در روماني انقلاب ميشد آنجا بودم، يعني ميلاد مسيح و سال نو ميلادي 89. از نزديك، شاهد مبارزة مردم روماني بودم و اين حقيقت كه آنها توانسته بودند بر اين رژيم غلبه كنند.

ما بايد مطمئن شويم سياستمداران نتوانند از ابزار ناداني يا شيوة قديمي «ابراز همدردي، اما منافع بسيار مهم‌تري نسبت به حقوق مردم داريم». «پس، اجازه دهيد آنها هم‌چنان سركوب، شكنجه و كشته شوند، چرا كه ما مسائل ديگري داريم و ببخشيد، زماني براي اين نداريم».» را به‌عنوان ترفند استفاده كنند.  اين كار ما است كه مطمئن شويم دولت‌هاي ما، سياستمداران ما، زمان لازمه را پيدا كنند. با تشكر فراوان.

 

 

  • آنتونيو ماتارلي – عضو كميسيون اتحادية اروپا در پارلمان ايتاليا

خانم رئيس‌جمهور رجوي، همكاران نماينده، با تشكر از اين‌كه مرا به اين كنفرانس كه مربوط به ايران است دعوت كرديد. بسيار مفتخرم از اينكه به همكاران ايتاليايي و ساير كشورهاي اروپايي مي‌پيوندم و در كنار مردم شجاع ايران و مقاومت ايران قرار مي‌گيرم. تصاويري كه ديديم، گواه اين هستند كه شجاعت و آگاهي براي سرنگون‌كردن اين رژيم در حال افزايش است. خانم رئيس‌جمهور، كنفرانس امروز تعهد جنبش شما را براي دموكراسي نشان مي‌دهد و تصويري را از آن چيزي ارائه مي‌كند که براي آيندة ایران آزاد و دموکراتیک در انتظار ما است. امروز شانس اين ‌را داشتم كه سخنان بسيار زيبا و قوي همة همكارانم را كه از كشورهاي مختلف اروپايي حضور دارند بشنوم و منعكس‌كننده اين اظهارات حمايت‌آميز از مردم ايران باشم.

خانم رجوي، جنبش شما امروز نشان داد كه توان گردهم آوردن پارلمانترها و سياستمداران، از گرايشهای مختلف سياسي با نظراتي گاه بسيار دور از هم بر سر موضوعات ديگر، حول اصول پايه‌يي و مشترك مانند آزادي و دموكراسي را دارد.

ما كه امروز در اين كنفرانس شركت مي‌كنيم، مي‌توانيم عقايد سياسي مختلفي را نمايندگي كنيم، ولي به جرأت مي‌توانم از طرف همه بگويم كه ارزش‌ها و اصولي كه مردم شما خواستار محقق‌كردن آن هستند، همان ارزش‌ها و اصولي است كه دموكراسي مردم ما را تغذيه مي‌كند.

در هفته‌هاي اخير، ميليون‌ها ايراني به خيابان‌ها آمدند و خواستار آن چيزي شدند كه در بسياري از كشورهاي غربي آن‌را تصديق مي‌كنند، آزادي، دموكراسي، شرافت و حقوق بنيادين بشر.

از طرف ديگر، در عوض يك ديكتاتوري مذهبي شرور هست كه مي‌خواهد در هر جنبه‌يي از زندگي مردم دخالت كند.

شما خانم پرزيدنت براي ما در رابطه با دستگيري 8 هزار تظاهركننده در ايران طي اعتراضات ضد رژيم اخير صحبت كرديد.

اتحادية اروپا بايستي از صداي قوي بين‌المللي‌اش براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط همة زندانيان سياسي در ايران به‌خصوص همة كساني كه طي تظاهرات‌هاي اخير دستگير شدند استفاده كند.

من بدون شك و با همة انرژي‌ام از شما حمايت مي‌كنم تا روزي كه در ايران، آزادي و دموكراسي برقرار شود. با تشكر.

 

  • پائولو كازاكا نماينده پيشين پارلمان اروپا از پرتقال

خانم رئيس‌جمهور گرامي؛ اعضاي محترم پارلمان و سنا در پارلمان‌هاي مختلف اروپايي؛ فکر کنم اولين صحبتم بايد تبريک‌هاي بسيار به مردم ايران باشد براي نمايش خارق‌العادة عزم، جرأت و ايستادگي براي ارزش‌هاي آزادي، دموکراسي و حقوق‌بشر که به تمام دنيا ارائه مي‌دهند، آن هم در برابر شديدترين سرکوب و موارد مستمر باصطلاح خودکشي کساني که دستگير شده‌اند. هزاران نفر دستگير شده‌اند، اما هنوز مردم ايران در صحنه هستند و نور را به تمام دنيا در شرايطي نشان مي‌دهند که بسياري از مردم نسبت به ارزش‌هاي جوامع متمدن ما بدبين شده‌اند. و ما به همة شما بسيار مديونيم، به شما، خانم رئيس‌جمهور كه به‌روشني اين جنبش را هدايت کرده‌ايد و مسير را نشان داديد، شعارها تصادفي به ميان نيامدند، بلكه نشان‌دهندة اين هستند كه چه كسي آن‌را هدايت مي‌كند و نشان دادند كه مردم ايران توانستند در هر گوشة کشور، صرف‌نظر از نژاد و منطقةشان، همة ايراني‌ها بپاخاستند و اين يک نمايش خيره‌کننده براي همة ما بود. مي‌خواهم به‌عنوان يک پارلمانتر پيشين که الآن در يک سازمان انسان‌دوستانه درگير هستم، بگويم كه به‌نظرم ما بايد كارهاي زيادي را در اروپا انجام بدهيم. به‌نظر من راهي که ما مي‌توانيم پيش برويم، اين است که همگي، شما در پارلمان‌هايتان، خواهان مسئوليت‌پذيري رهبران اروپايي بشويد؛ چه کار دارند مي‌کنند؟ چرا مواردي را كه در پيمان‌هاي اتحادية اروپا ثبت شده، دنبال نمي‌كنند؟ وظايف حقوق بشري وجود دارند و آنها بايد از آن پيروي کنند. چرا پيروي نمي‌کنند؟ توضيحشان چيست؟ ما بايد حداکثر تلاشمان را براي متوقف‌كردن اين وضعيت به‌عمل بياوريم و احساسات واقعي مردم اروپا را در همبستگي با مردم شجاع ايران نشان بدهيم، به‌خصوص با زنان شجاع ايراني که ما برايشان احترام بسياري قائليم. متشکرم خانم رئيس‌جمهور.

 

  • اليزابتا زامپاروتي – عضو كميتة منع شكنجة شوراي اروپا

مي‌خواهم از شما خانم مريم رجوي بسيار تشكر كنم به‌خاطر دعوت از من براي شركت در اين جلسه که تصميم به برگزاري آن در اين شرايط بسيار حساس گرفتيد.

از ديدن تصاوير خيلي تحت تأثير قرار گرفتم و هم‌چنين از اين واقعيت که اين تظاهرات هم‌چنان در ايران ادامه دارد، آن هم به‌رغم اين‌که هشت هزار نفر دستگير شدند مي‌خواهم يادآوري كنم که 29 نفر از آنها زناني هستند که حاضر به سر كردن حجاب نشدند و به‌رغم اين‌که 50 نفر در خيابان‌ها کشته شدند و 12 نفر تحت شکنجه در زندان‌ها به قتل رسيدند.

اگر اين جنايات هنوز در ايران ادامه دارد هم‌چنين به اين خاطر است که مسئولان قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988، هنوز در اين دولت هستند و سمت‌هاي بسيار مهم سياسي دارند. مايلم بگويم که ماهيت اين رژيم هم‌چنان تغييري نکرده و ما بايد به اين نکته اشراف داشته باشيم و تلاش کنيم موضع خود و اين واقعيت واضح را بيان كنيم.

شما در سخنراني‌تان گفتيد، روحاني كه قبلاً سازمان مجاهدين خلق ايران را يك سازمان بي‌اهميت خوانده بود، اكنون مي‌گويد كه شما مسئول تظاهرات در ايران هستيد و گفتيد كه او از ماكرون خواست، عليه شما اقدام كند. من فکر مي‌کنم دليلش اين است که اين رژيم نمي‌تواند هيچ‌يک از اصول و ارزش‌هاي دموکراتيك را بپذيرد و به همين دليل ما بايد از شما بيش از پيش حمايت کنيم و به جامعة بين‌المللي و اروپا فراخوان بدهيم تا براي آزادي كساني كه در تظاهرات دستگير شده‌اند اقدام كنند. هم‌چنين بايد به فراخوان براي يك تحقيقات بين‌المللي پيرامون قتل عام 1988 ادامه بدهيم، چون يک رابطة خونين بين وقايع كنوني با وقايع گذاشته وجود دارد. مي‌خواهم سخنانم را با تشکر مجدد از شما به پايان ببرم، به اين دليل که شما نه تنها اميدي براي مردم ايران و نيز خاورميانه هستيد، بلكه شما به‌راستي اميد و الگويي براي همة ما هستيد که به مبارزه براي دفاع از حاكميت قانون در کشورهايمان ادامه مي‌دهيم و تلاش داريم دموكراسي را ارتقا بدهيم كه در كشورهاي ما نيز هم‌اكنون در معرض تهديد است، بسيار متشكرم.

 

 

  • ماريو گالئا – نماينده پارلمان مالت، از حزب اصلي اپوزيسيون

خانم رجوي، لطفاً به من اجازه بدهيد خودم را معرفي كنم؛ هم‌چنين بايد بگويم كه من از جانب دكتر هرمان اسكياوونه نيز صحبت مي‌كنم كه عضو جديد منتخب پارلمان مالت است من ماريو گالئا عضو پارلمان مالت هستم، حوزة تخصصي من، نظارت بر انتخابات است و مأموريت‌هاي نظارت بر انتخابات مختلفي را در دموكراسي‌هاي نوظهور در سراسر جهان، نظارت و هدايت كرده‌ام، از طرف اتحادية اروپا، (كشورهاي) مشترك‌المنافع، سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي. مي‌خواهم از ميزبانمان تشكر كنم، جنبش مقاومت ملي ايران تحت هدايت يك بانوي بسيار توانمند خانم رجوي، از شما به‌خاطر تلاش بي‌وقفه تان سپاس‌گزارم. مارتين لوتر كينگ به‌نحوي خردمندانه گفت: «نهايت فاجعه، نه سركوب و بي‌رحمي از سوي افراد بد، بلكه سكوت نسبت به آن توسط افراد خوب است»؛ اين بسيار درست است، هم‌چنان يك سكوت معنادار نسبت به وضعيت وخيم ايران وجود دارد، جايي كه هزاران تن از مردم دستگير، شكنجه و اعدام مي‌شوند، تنها جرم آنها اين است كه به خيابان‌ها مي‌آيند و اعتراض مي‌كنند و خواهان حكومت‌داري خوب، حكومت قانون، دموكراسي و حقوق بشر هستند. همان‌طور كه يك نويسندة بسيار سرشناس چند روز پيش به درستي تأكيد كرد: «وقتي مردم عليه بي‌كاري گسترده، فساد و نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعتراض مي‌كنند و معترضان با گلوله مواجه مي‌شوند، انتظار اين است كه جهان اقداماتي فراتر از صرفاً نظارة وضعيت انجام بدهد». همة ما امروز به پاريس آمده‌ايم، چون به واقع نگران وضعيت در ايران هستيم؛ اينجاييم چون نمي‌خواهيم همدست رژيم بي‌رحم (حاكم بر) ايران باشيم، اينجاييم تا يك پيام قدرتمند همبستگي به مردم شجاع ايران بفرستيم. اينجاييم تا يك پيام قوي محكوميت به رژيم فاسد، وحشي و بي‌رحم (حاكم بر) ايران بفرستيم. اينجا هستيم تا با قدرت موضع‌گيري كنيم، چون مي‌دانيم كه سكوت به‌معني رضاست. پيام ما به اين رژيم اين است كه بازداشت، شكنجه و كشتار مردم بيگناه را بلادرنگ متوقف كنيد و همة زندانيان سياسي را بدون قيد و شرط آزاد كنيد. پيام ما به رژيم هم‌چنين بسيار روشن است: جهان شما را نظاره مي‌كند و اقدامات شما، جنايات عليه بشريت و شايان تحريم تحت قانون بين‌الملل است. روزي و اميدوارم آن روز به‌زودي فرا برسد، عدالت پيروز خواهد شد و شما به‌خاطر جنايت‌هايتان مورد حسابرسي قرار خواهيد گرفت.

 

هم‌چنان كه ساير همكارنمان گفتند، رژيم ايران نه تنها يك تهديد جدي براي مردم ايران است، بلكه هم‌چنين يك تهديد جدي براي همة جهان است، چون مي‌دانيم كه رژيم ايران، يك حكومت حامي فعال تروريسم است. لذا جهان از امنيت برخوردار نخواهد بود، تا وقتي اين رژيم در قدرت باقي بماند. دموكراسي بدون حقوق بشر وجود ندارد و حقوق بشر هم بدون دموكراسي امكان‌پذير نيست. دموكراسي يك امتياز ويژه به مردم از سوي سركوب‌كنندگان آنها نيست، بلكه يك حق بنيادين انساني است. حق همة شهروندان براي رأي‌دادن محرمانه و انتخاب‌شدن در انتخابات دوره‌يي، واقعي و دموكراتيك، از حقوق بشر به‌رسميت شناخته‌شدة بين‌المللي است. آزادي بيان، آزادي وابستگي و انجمن، آزادي حركت، آزادي تجمع، آزادي مطبوعات و حق اعتراض، همگي حقوق پايه‌يي انساني هستند كه هم‌اكنون به‌ناحق از مردم ايران دريغ شده است. از طرف حزب ملي‌گراي مالت، از طرف رهبر اپوزيسيون مالت دكتر آدريان دليا به مردم ايران درود مي‌فرستيم كه شهامت آمدن به خيابان‌ها براي اعتراض عليه رژيم را دارند. اقدامات بي‌رحمانة رژيم ايران عليه اين معترضان صلح‌آميز، وحشتناك هستند، اما پيام فروتنانة من به مردم ايران اين است كه علت اين‌كه آنها شما را اعدام، شكنجه و بازداشت و به شما شليك مي‌كنند اين نيست كه از شما شجاع‌تر و قوي‌تر هستند، بلكه به اين دليل است كه از شما وحشت دارند. مي‌دانند كه اين آغاز پايان آنهاست. همان‌طور كه نخست‌وزير پيشين انگلستان سر وينستون چرچيل به‌درستي گفته است: «ديکتاتور‌ها را مي‌بينيد که بر تخت خود تكيه زده‌اند، در حالي‌که اطرافشان را سرنيزه‌هاي سربازانشان و باتوم و سلاح‌هاي پليس‌هايشان احاطه کرده است، با اين وجود در قلبشان هراسي پنهان وجود دارد. آنها از کلمات و افکار آزاد در هراسند. چه در داخل و چه در خارج. از آنجايي كه اين افکار و كلمات توسط مستبدين ممنوع شده‌اند، بيش از پيش خطرناكند و همين حاكم مستبد را مي‌ترساند. حتي يک موش کوچک از عقايد آزاد، حاكم مستبد را به وحشت مي‌اندازد». بله، شما مي‌توانيد مردم را براي مدتي سركوب كنيد، ولي نه براي هميشه. به شوراي ملي مقاومت ايران و به مردم ايران كه در خيابان‌ها و دانشگاه‌هاي ايران اعتراض مي‌كنند مي‌گويم: شما قهرمانان واقعي هستيد، مبارزة شما براي دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون در ايران، ستودني است. همان‌طور كه نلسون ماندلاي بزرگ روزي گفت: «من آموخته‌ام كه شجاعت، فقدان ترس نيست، بلكه غلبه بر ترس است. افراد شجاع، آنهايي نيستند كه نمي‌ترسند، بلكه آنهايي هستند كه بر ترس غلبه مي‌كنند». اين دقيقاً كاري است كه معترضان در ايران انجام مي‌دهند، آنها بر ترس خود غلبه مي‌كنند. پيام من (و مطمئنم كه شما نيز در آن شريك هستيد) به مردم ايران اين است كه ما با شما هستيم، شما تنها نيستيد و ما هرگز شما را تنها نخواهيم گذاشت. نبرد شما، نبرد ما است. ما آرام نخواهيم نشست و هم‌چنان به‌طور كامل در كنار شما خواهيم بود تا روز پيروزي. بحث بر سر اين نيست كه آيا به پيروزي خواهيد رسيد يا خير، بلكه بر سر زمان آن است. مطمئنم كه شما پيروز خواهيد شد و به‌طور مشروع كشورتان را از دست اين رژيم شرور پس خواهيد گرفت و سرانجام از همان حكومت دلخواهتان برخوردار خواهيد شد، از طريق يك انتخابات واقعي و دموكراتيك. آنگاه و فقط در چنين روزي است كه ما به نتيجه خواهيم رسيد. بسيار متشكرم.

 

  • سرجو دليا – دبير انجمن به قابيل دست نزنيد

خانم رئيس‌جمهور، همکاران و دوستان عزيزم در مقاومت، پانزده سال است که من با مقاومت ايران آشنا شده و در جلسات و برنامه‌هاي آن شرکت مي‌کنم. بنابراين مي توانم بگويم که خودم را در اين برنامه هاي شما، برنامه هاي ما، مهمان تلقي نمي کنم. من خودم را عضو اين خانواده مي‌دانم. شما برادران و خواهران من هستيد، همان‌گونه که اعضاي يک خانواده با هم خواهر و برادرند. پيوند عميقي بين ما فعالان عدالت و آزادي در کشورهاي خودمان و در اروپا با کساني که در ايران مقاومت مي‌کنند و براي برقراري عدالت و آزادي فعالند، وجود دارد. من عميقاً اعتقاد دارم که ما، بين آن‌چه که ما هستيم و آن‌چه كه در اين سال‌ها انجام داده‌ايم، با آن‌چه هم‌اکنون در ايران اتفاق مي‌افتد، پيوندي تنگاتنگ وجود دارد.

من مايلم بسيار صريح بگويم، خيلي ساده است که گفته شود من در طرف مردم ايران هستم؛ اغلب اتفاق مي‌افتد که کساني که جرأت ايستادگي در مقابل رژيم آخوندي را ندارند، براي خلاصي از عذاب وجدان بگويند، ما در طرف مردم ايران هستيم. خير، اين کافي نيست؛ بايد گفته شود: من در طرف مقاومت ايران هستم. بايد گفته شود: من در طرف شوراي ملي مقاومت ايران هستم. مي‌شود از اين هم فراتر رفت: ما جزوي مقاومت ايران هستيم.

خانم مريم رجوي، شما يک وظيفة فوق‌العاده داريد که ما اميدواريم بتوانيم در سبک‌کردن اين بار مسئوليت سنگين شما موفق باشيم، مددکار مبارزة شما باشيم و خودمان را جزو اين مقاومت تلقي کنيم. برنامه 10 ماده‌يي شما طرحي است براي يک ايران نوين که همة ما آرزوي آن‌را داريم و آن‌را طلب مي‌کنيم. واقعيت نوين از داشتن و پرورش رويايي در ذهن و عمل واقعي در راستاي آن متولد مي‌شود. واقع‌گراهاي واقعي همانا انسان‌هايي با آرزوهاي بزرگ هستند. نيروي شما، از ترکيبي از آرزوها و عمل مشخص براي تحقق آنها نشأت مي‌گيرد. اين نيروي تمام کساني است که مي‌خواهند به واقع اوضاع را تغيير بدهند.

تنها شيوة در کنار مردم ايران بودن اين است كه جزوي از مقاومت ايران باشيم.

 

  • آنتونيو استانگو – رئيس فدراسيون حقوق بشر ايتاليا

با تشکر بسيار. خانم رئيس‌جمهور، دوستان عزيز. من طي ساليان که از نزديک با مقاومت ايران بوده‌ام، افتخارات زيادي داشته‌ام. يکي از افتخارات اصلي من اين بود که به اشرف رفتم، و برايم بسيار فوق‌العاده بود كه در بين برادران و خواهران مقاومت ايران در آنجا باشم. چند سال بعد از آن، افتخار ديگري داشتم که با اغلب همان افراد اشرف در آلباني ديدار كنم و مطمئنم که آنها کنفرانس امروز ما را خواهند ديد، بنابراين مي‌خواهم به آنها بگويم، بسيار متشكرم از همة کارهايي که انجام داده‌ايد و همة کارهايي مشغول به انجام آن هستيد. آنها نمونة مقاومت هستند، آن هم به‌رغم تمامي مشکلات، با شجاعتي که همة ما بايد به آن افتخار کنيم که دوستان آنها هستيم. من با دوستم سرجيو موافق هستم که ما قطعاً بخشي از اين مقاومت خواهيم ماند و نه تنها در کنار آن بلکه بخشي از آن هستيم.

ما صداي مردم ايران براي مبارزه شجاعانه آنها خواهيم بود براي آزادي و زندگي و آيندة ايران. بسيار ممنونم.