فراخوان به اقدام فوري بين المللي براي آزادي زنان دستگير شده در ايران

اطلاعيه كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران۲۷ بهمن ۱۳۹۶

فراخوان به اقدام فوري بين المللي براي آزادي زنان دستگير شده در ايران

مریم رجوي در شوراي اروپا: رژيم ايران را وادار به توقف سركوب و لغو حجاب اجباري زنان كنيد

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران يورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن  نيروهاي سركوبگر به يك زن معترض در خيابان انقلاب تهران و دستگيري وي به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباري را قوياً محكوم مي كند و مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوري براي آزادي او و همه زناني كه به‌خاطر بي حجابي يا بدحجابي و مخالفت و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي‌خواند.

 

كميسيون زنان از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد كه به هنگام تعرض پاسداران و نيروهاي امنيتي به زنان شريف و شجاع با نيروهاي سركوبگر مقابله نموده و به حمايت از زنان دستگيرشده و خانواده هاي آنها بر خيزند.

در روز ۱۲بهمن خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد ۲۹تن از زنان به‌خاطر نداشتن حجاب و «در راستاي امنيت اجتماعي»! دستگير و تحویل دستگاه قضایی شده‌اند. دژخيمان قضاييه آخوندي با تعيين وثيقه هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، برای آزادي بسياري از بازداشت شدگان مانع ایجاد می‌کنند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز ۴بهمن ماه  (۲۴ژانويه ۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و كشورهاي عضو را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند و گفت ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

اطلاعيه كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

 

 

غیظ و کین شیطانی آخوند علم الهدی نماینده وامام جمعه خامنه ای در مشهد علیه زنان معترض به حجاب اجباری: یك دختر بیاد یك جا روسری اش رو از سرش برداره در معبر عمومی اظهار قدرت كرده اظهار شجاعت كرده همون شیطانه, همون شیطانی كه به شجره خبیثه گفت شجره خلد به این دختر بچه هم داره میگه شجاعی كه روسری ات رو از سرت برداری یعنی یك شیطانه دیگه همون شگرد رو پیاده میكنه

فراخوان به اقدام فوري بين المللي براي آزادي زنان دستگير شده در ايران

مریم رجوي در شوراي اروپا: رژيم ايران را وادار به توقف سركوب و لغو حجاب اجباري زنان كنيد

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران يورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن  نيروهاي سركوبگر به يك زن معترض در خيابان انقلاب تهران و دستگيري وي به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباري را قوياً محكوم مي كند و مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوري براي آزادي او و همه زناني كه به‌خاطر بي حجابي يا بدحجابي و مخالفت و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي‌خواند.

كميسيون زنان از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد كه به هنگام تعرض پاسداران و نيروهاي امنيتي به زنان شريف و شجاع با نيروهاي سركوبگر مقابله نموده و به حمايت از زنان دستگيرشده و خانواده هاي آنها بر خيزند.

در روز ۱۲بهمن خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد ۲۹تن از زنان به‌خاطر نداشتن حجاب و «در راستاي امنيت اجتماعي»! دستگير و تحویل دستگاه قضایی شده‌اند. دژخيمان قضاييه آخوندي با تعيين وثيقه هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، برای آزادي بسياري از بازداشت شدگان مانع ایجاد می‌کنند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز ۴بهمن (۲۴ژانويه ۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و كشورهاي عضو را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند و گفت ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

شوراي ملي مقاومت ایران- كميسيون زنان

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ (۱۶فوریه ۲۰۱۷)