مشاور نماینده خامنه ای  در سپاه پاسداران: افرادی تلاش دارند ما را مجبور به مذاکره موشکی کنند

سپاه پاسداران

پاسدار یدالله جوانی مشاور نماینده خامنه ای  در سپاه پاسداران گفت:‌ کسانی تلاش می‌کنند ما را مجبور به مذاکره موشکی کنند.

با روحیه اشرافی‌گری نمی‌شود به جنگ آمریکا رفت، این فرهنگ کم‌کم ما را به سمت گفتمان سازش می‌کشاند.

وی افزود:‌ امروز یکی از آفات این است که کسانی می‌خواهند نسبت به دشمن اعتمادسازی کنند، در صورتی‌ که تجربه نشان داده آمریکا به‌ هیچ‌ عنوان قابل‌اعتماد نیست.

این نگاه غلطی است که حل مشکلات اقتصادی در رابطه با آمریکا و اروپا قابل‌ حل است، باید فکر دیگری کرد

مشاور نماینده خامنه ای  در سپاه پاسداران: افرادی تلاش دارند ما را مجبور به مذاکره موشکی کنند