گزارش خبری سه شنبه اول اسفند۱۳۹۶

«هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت!»

کار هشدار و اعلام خطر نسبت به سرنوشت تیره و تاری که در انتظار نظام و کشتی‌نشینان نظام است،

بالا گرفته و به صورت کاملاً صریحی در آمده است.

الان شنیدن حرفهایی مانند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند،

همه چیز از بین خواهد رفت یا آنها که در رأس حاکمیت‌اند توسط مردم به زیر کشیده خواهند شد و امثالهم…

به وفور از بالاترین مهره‌ها و سردمداران رژیم شنیده می‌شود. گزیده‌یی از این هشارها؟

 

سایت حکومتی رویداد ۲۴ : آخوند بیات زنجانی

مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا اگر نبود وضعیت اینگونه نمی‌شدبرخی می‌گویند باید مصالح را در نظر گرفت و به مردم بعضی مسائل را نگفت چراکه ممکن است نظام آسیب ببیند؛ بنده عرض می‌کنم که باید با عفونت برخورد کرد و سرپوش گذاشتن روی آن موجب از بین رفتن همه چیز خواهد بود.«هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت!»

مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا اگر نبود وضعیت اینگونه نمی‌شدبرخی می‌گویند باید مصالح را در نظر گرفت و به مردم بعضی مسائل را نگفت

چراکه ممکن است نظام آسیب ببیند؛ بنده عرض می‌کنم که باید با عفونت برخورد کرد

و سرپوش گذاشتن روی آن موجب از بین رفتن همه چیز خواهد بود.

بهرام پارسایی عضو مجلس ارتجاع ۲۰ بهمن

اینکه مداوم گفته می‌شود، صدای ملت و صدای معترضان را شنیدیم. این شنیده‌ها بالاخره باید خروجی داشته باشد. خوب حالا خواسته‌ها و مطالبات را شنیدید، اکنون می‌خواهید چه‌کار کنید؟ چطور جواب دهید؟ شنیدن صدای مردم خوب است اما به‌تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر اعتراضات بدون پاسخ بمانند، آتش زیر خاکستر خواهد شد که هرلحظه ممکن است که شعله‌ور شود.

اینکه مداوم گفته می‌شود، صدای ملت و صدای معترضان را شنیدیم. این شنیده‌ها بالاخره باید خروجی داشته باشد. 

اینکه مداوم گفته می‌شود، صدای ملت و صدای معترضان را شنیدیم. این شنیده‌ها بالاخره باید خروجی داشته باشد.

خوب حالا خواسته‌ها و مطالبات را شنیدید، اکنون می‌خواهید چه‌کار کنید؟

چطور جواب دهید؟ شنیدن صدای مردم خوب است اما به‌تنهایی فایده‌ای ندارد.

اگر اعتراضات بدون پاسخ بمانند، آتش زیر خاکستر خواهد شد که هرلحظه ممکن است که شعله‌ور شود.

سایت حکومتی رویداد ۲۴ ۲۰ بهمن: علیرضا بهشتی

بزرگترین تأسفی که می‌خوریم این است که چند دهه است اقتصاددانان، جامعه شناسان،....راجع به پیش آمدن وضعیت نابسامان و خطرناکی که در آن هستیم هشدار می‌دهند

بزرگترین تأسفی که می‌خوریم این است که چند دهه است اقتصاددانان، جامعه شناسان،….راجع به پیش آمدن وضعیت نابسامان و خطرناکی که در آن هستیم هشدار می‌دهند

بزرگترین تأسفی که می‌خوریم این است که چند دهه است اقتصاددانان، جامعه شناسان،…

.راجع به پیش آمدن وضعیت نابسامان و خطرناکی که در آن هستیم هشدار می‌دهند

اکثریت این معترضین چیزی برای باختن نداشتند. شکل گیری چنین نیروی اجتماعی بسیار خطرناک است؛

چون آدمی که هیچ چیز برای باختن نداشته باشد ممکن است دست به هر کاری بزند.

من وضعیت ناآرامی‌های اخیر را اینگونه می‌بینم و خیلی هم نباید دنبال پاک کردن صورت مساله باشیم.

متاسفانه سال‌ها است که ترجیح داده می‌شود که صورت مساله پاک شود.

سایت حکومتی ساعت ۲۴ ۲۰ بهمن: آخوند خوئینی ها

آیا جناب آقای جنتی، در رابطه با انجام وظایفشان در شورای نگهبان، صدای اعتراض مردم را شنیده‌اند؟

البته اظهارات ایشان در گذشته که از تلویزیون پخش شده است نشان می دهد که مقاماتی از امثال ایشان تحت تأثیر صدای اعتراض‌ها قرار نمی‌گیرند

و البته جناب ایشان صدای اعتراض‌ها به عملکرد خود را «فشار» می‌دانند و فشار به دیگران را «صدای مردم»!

محمود احمدی نژاد ۲۰ بهمن

برخی تصور کرده اند که انقلاب تمام شده است و عده ای نیز اصرار دارند این موضوع را به باور عمومی تبدیل نمایند
عده ای نیز تلاش دارند که انقلاب را امری ناموفق و شکست خورده معرفی کنند و این‌‌طور تبلیغ می نمایند که انقلاب،

علت اصلی نابسامانی‌ها در کشور و موجب عملکرد نامناسب مقامات و اصحاب قدرت شده است.

انقلاب برای این نبود که عده‌ای بروند و عده ای با شکل و شمایل دیگری جایگزین شوند،

اما روابط و ساختارها و رفتارها همان باشد یا خدای ناکرده بدتر از آن باشد.

بدون تردید قریب به اتفاق مردم خواهند گفت که چرا عدالت نیست؟

می گویند که؛ چرا آزادی نیست؟ چرا صداقت نیست؟ چرا پاکی نیست؟ چرا تبعیض هست؟

چرا چپاول و غارت هست؟ چرا فقر و فاصله طبقاتی هست؟ چرا احترام و کرامت انسانها رعایت نمی‌شود؟

چرا زورگویی و تحمیل هست؟ چرا ریا و تزویر هست؟

به صراحت می گویند که چرا عده ای باید بتوانند خودشان را برتر بپندارند و توده های مردم را تحقیر کنند؟

مگر اینها سوالات و اعتراضات و علل نارضایتی ملت ما در انقلاب 57 نبود؟

 

مردم با هر فردی و در هر منصبی مخالف باشند آن فرد فاقد مشروعیت است و باید کنار برود.

هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت و چه سرنوشت بدی در انتظار چنین کسانی قرار دارد.

«هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت!»