دیدار هیات نمایندگان کنگره آمریکا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

دیدار هیات نمایندگان کنگره آمریکا

ديدار نمايندگان ارشد كنگره آمريكا با مریم رجوی

ديدار نمايندگان ارشد كنگره آمريكا با مریم رجوی

هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا، آقایان دینا روهرا باکر و قاضی تد پو، در دیدار با مریم رجوی، به تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم ایران و اخراج پاسداران از منطقه فراخوان دادند.

روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶(۲۴فوریه۲۰۱۸) هیأتی از مجلس نمایندگان آمریكا، با مریم رجوی، در محل اقامت وی در اور سور اواز، دیدار و درباره قیام سراسری مردم ایران و نتایج این قیام و گزینش‌های جامعه بین‌المللی در برابر آن گفتگو كردند.
در این دیدار آقایان دینا روهراباكر، نماینده از ایالت كالیفرنیا و رئیس زیركمیته اروپا، اروپا-آسیا و تهدیدات ظهور‌یابنده؛ و قاضی تد پو، نماینده از ایالت تگزاس و رئیس زیركمیته ضد تروریسم، منع گسترش تسلیحات اتمی و تجارت؛ دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران را به‌خاطر سركوب وحشیانه تظاهركنندگان قویاَ محكوم کردند. آن‌ها تأكید نمودند که جامعه بین‌المللی باید به سكوت و بی‌عملی خود در قبال جنایت‌های این رژیم قرون وسطایی، خاتمه دهند. آن‌ها هم‌چنین به دولت آمریكا فراخوان دادند كه تحریم‌های همه‌جانبه به‌ویژه تحریم‌های مالی و بانکی را علیه مقام‌ها و نهادهای حكومت آخوندی به‌خصوص آن‌ها كه درگیر سركوب مردم هستند، اعمال نماید، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسایل ارتباطی اتخاذ کند و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.
مریم رجوی با تأكید بر اینكه قیام سراسری دیماه، یك سرفصل در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموكراسی است، گفت: شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و روحانی؛ و اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا؛ بیانگر خواست عمومی برای سرنگونی این رژیم است و این قیام تا سرنگونی حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت، زیرا عوامل بنیادینی كه منجر به این قیام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلكه هر روز افزایش می‌یابد.
مریم رجوی افزود: تا رژیم آخوندی بر سر كار است بحران‌های اقتصادی، فساد گسترده حكومتی، فقر و تورم و بیكاری فزاینده و سركوب و خفقان فزاینده و بسیاری از مشكلات اجتماعی و سیاسی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلكه شدت می‌یابد.
با قیام مردم ایران، رژیم آخوندی وارد مرحله پایانی خود شده است و هر‌گونه سرمایه‌گذاری بر روی آن محكوم به شكست است. زمان آن فرارسیده كه جامعه جهانی در طرف مردم ایران و نه رژیم آخوندی بایستد.
مریم رجوی هم‌چنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.
نماینده روهرا باكر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به‌رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می‌کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن کنیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می‌کنند».
قاضی تدپو گفت: جامعه جهانی باید مقام‌های رژیم را به‌خاطر جنایت‌های آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم ایران در مبارزه مقدسشان برای نیل به آزادی و دموكراسی یاری رساند.