ایو ریپرتر: حمایت بین‌المللی از قیام مردم ایران

ایو ریپرتر: حمایت بین‌المللی از قیام مردم ایران

گزارش ایو ریپورتر از دیدار قانونگذاران آمریکایی با پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران