درخاطره روزها۲۰ اسفند۱۳۹۶ -۱۱مارس

اندازه متن
Aa Aa

درخاطره روزها-۲۰ اسفند۱۳۹۶

«ميشل باشله» اولين رئيس جمهوري زن در شيلي

«ميشل باشله» اولين رئيس جمهوري زن در شيلي

۲۰اسفند-۱۱مارس«۲۰۰۶میلادی»اولين رئيس جمهور زن در شيلي

«ميشل باشله» اولين رئيس جمهوري زن در شيلي طي مراسمي رسماً کار خود را آغاز کرد. او از فعالين سياسي ضد آگوستو پينوشه ديکتاتور سابق آن کشور بود که پس از کودتاي وي نزديک به يک سال در زندان رفت. نيمي از اعضاي کابينه وي را زنان تشکيل ميدادند.

 

 

 

انتخاب گورباچف

انتخاب گورباچف

۲۰اسفند-۱۱مارس«۱۹۸۵میلادی» انتخاب گورباچف

يك روز پس از درگذشت كنستانتين چرنينكو رهبر 73 ساله شوروي، حزب كمونيست اين كشور «ميخائيل گور باچف» 54 ساله، را جانشين وي كرد. انتخاب گورباچف آغاز پايان عمر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود كه از زمان ولاديمير لنين پايه گذاري شده بود.

 

 

 

قتل احمد كسروي

قتل احمد كسروي

۲۰اسفند«۱۳۲۴خورشیدی» ۱۱مارس قتل احمد كسروي

احمد كسروي روزنامه نگار و نويسندة كتاب «تاريخ مشروطة ايران»، در حالي كه روي صندلي در اتاق بازپرس نشسته بود با چاقو مورد حملة افرادي از گروه موسوم به فدائيان اسلام قرار گرفت و در 65سالگي كشته شد.

 

 

 

تأسيس نيروي هوايي ايران

تأسيس نيروي هوايي ايران

۲۰اسفند«۱۳۰۲خورشیدی» ۱۱مارس تأسيس نيروي هوايي ايران

نيروي هوايي ايران در اين روز با 7 هواپيما آغاز به‌كار كرد . 3 فروند از اين هواپيماها ساخت آلمان و 4 فروند ديگر ساخت روسيه بود.

 

 

 

آغاز حكومت صفويه

آغاز حكومت صفويه

۲۰اسفند«۸۸۰خورشیدی» ۱۱مارس آغاز حكومت صفويه

در اين روز شاه اسماعيل صفوي در سن 15 سالگي در تبريز تاجگذاري كرد و سلسله صفويه را بنيان نهاد. وي 37 سال عمر كرد و بيشتر عمر خود را در جنگ با حكومتهاي محلي كه از وي نافرماني داشتند سپري كرد.

 

 

 

پادشاهی بهرام کرمانشاه

پادشاهی بهرام کرمانشاه

۲۰اسفند-۱۱مارس«۳۸۸میلادی» پادشاهی بهرام کرمانشاه

درپی درگذشت شاپور سوم، برادرش بهرام كه حكمران خطة كرمان بود، شاه ايران زمين شد و به علت علاقه‌يي كه به كرمان داشت در همه عمر لقب «كرمانشاه» را براي خود حفظ كرد. توسعة کرمانشاه نيز در زمان اين او انجام شد.