در خاطره روزها ۱۹ اسفند-۱۰مارس

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۱۹اسفند ۱۳۹۶

كشتار گروه راونديه در بغداد

كشتار گروه راونديه در بغداد

۱۹اسفند-۱۰مارس«۷۵۸میلادی»كشتار گروه راونديه در بغداد

گروه راونديه كه براي گرفتن انتقام خون ابومسلم خراساني از منصور  خليفه عباسي از ايران به بغداد رفته بودند،

خود را فدايي خليفه معرفي كردند و خواستار ملاقات با وي شدند.

در اين ماجرا به خليفه آسيب نرسيد ولي همه اين جماعت 600نفری بهدست عمال او كشته شدند.

 

 

 

انتشار دلار به صورت اسكناس

انتشار دلار به صورت اسكناس

۱۹اسفند-۱۰مارس«۱۸۶۲میلادی»انتشار دلار به صورت اسكناس

به تصميم دولت فدرال براي نخستين بار در آمريكا دلار كاغذي رايج شد.

دلار كاغذي پس از جنگ داخلي امريكا، اعتبار خود را حفظ كرد و ادامه يافت كه با پايه محاسبات مالي قرار گرفتن آن پس از جنگ جهاني دوم، عامل قدرت آمريكا شد.

 

 

 

فروش متصرفات فرانسه

فروش متصرفات فرانسه

۱۹اسفند-۱۰مارس«۱۸۰۴میلادی»فروش متصرفات فرانسه

در اين روز، مراسم تحويل مالکيت دو ميليون و 147 هزار کيلومتر مربع از سرزمين آمريکاي شمالي (تقريباً يک و نيم برابر وسعت ايران) از جانب دولت فرانسه به دولت واشنگتن برگزار شد.

 

 

 

پيروزي روميان در جنگ با كارتاژ

پيروزي روميان در جنگ با كارتاژ

۱۹اسفند-۱۰مارس«۲۴۱قبل از میلاد» پيروزي روميان در جنگ با كارتاژ

كارتاژ يا قرطاجنه از شهرهاي معروف شمال افريقا بود كه بهعلت نزديكي به جزيزة سيسيل بارها مورد حملة روميان قرار گرفت.

در اين روز معاهدهيي را به امضا رساندند كه بهمدت 50سال باج و خراج هنگفت به دولت روم پرداخت كنند. شهر تونس بعدها بهجاي كارتاژ ساخته شد.

 

 

 

استقلال كشورهاي هندوچين

استقلال كشورهاي هندوچين

۱۹اسفند-۱۰مارس«۱۹۴۵میلادی»استقلال كشورهاي هندوچين

در اين روز  امپراتوري ژاپن كه تمامي شبه جزيره هندوچين را تصرف كرده بود به كشورهاي پنجگانة اين منطقه كه قبلاً مستمره فرانسه و انگلستان بودند استقلال داد و از ويتنام شروع كرد.