اسکای نیوز:  خشم در  چهارشنبه سرخ آرامش آخوندها را بر هم می زند

اندازه متن
Aa Aa

اسکای نیوز

 اسکای نیوز روز دوشنبه 21اسفند 96 گزارش داد:‌ خشم مردمی علیه سیاستهای رژیم آخوندی گسترش پیدا كرده و بهمراه آن خطراتی كه حكومت را تهدید می كند باعث نگرانی شده است.

مخالفان رژیم ایران  از طریق وسایل ارتباط جمعی فراخوانهایی بمنظور برگزاری تجمعهای جدید علیه رژیم منتشر كردند، و اما اینبار بمناسبت عید نوروز كه در روز 21 مارس آینده برگزار می شود.

همزمان با عید نوروز جشن ملی سالانه ای نیز بنام :چهارشنبه سرخ” وجود دارد. مخالفان رژیم ایران  در سایتهای اجتماعی گفتند، اعتراضات آینده بارقه امید برای قیام جدید بمنظور سرنگونی این رژیم خواهد بود.

آنها می خواهند این مناسبت را به قیامی مانند اعتراضات بزرگ كه اغلب مناطق ایران در اوایل ژانویه گذشته را در برگرفت و به قیام محرومان نامیده شد تبدیل كنند.توئیت كنندگان همچنین گفتند زمان مذاكره با رژیم دیگر به پایان رسیده است و فایده ای ندارد و باید با این رژیم و سیاست سركوب و بستن دهانها كه علیه مخالفین خود در پیش گرفته است مقابله كرد.

اسکای نیوز افزود:  رغم اینكه رژیم توانست اعتراضات قبلی را خفه كند، اما اعتراضات عید نوروز چه بسا اینبار پایه های رژیم ولایت فقیه را به لرزه در آورد.

اسکای نیوز: خشم در چهارشنبه سرخ آرامش آخوندها را بر هم می زند