بیانیه جمعی از کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی تهران به مناسبت چهارشنبه سوری

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه جمعی از کارگران و کارمندان

جمعی از کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی تهران  طی بیانیه یی به مناسبت چهارشنبه سوری اعلام کردند:‌ ما کارگران و کارمندان  همراه با تمام اقشار مردم مبارز ایران خواهان ادامه  قیام و سرنگونی این نظام جنایت کار هستیم و دیگر ظلم و ستم این نظام ضدّ مردمی را با نام دین نمیپذیریم!

ما از فراخوان چهارشنبه سوری ستاد مجاهدین در داخل کشور  حمایت کرده  همراه با مردم مبارز ایران در سایر شهرها فریاد خواهیم زد: تو دیکتاتور من آرش/آتش جواب آتش!

ما کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی تهران فقط خواهان سرنگونی این نظام کثیف و ضدّ مردمی هستیم.پیش به سوی چهارشنبه سوری آتشین و قیامی دیگر در پایان سال96

بیانیه جمعی از کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی تهران به مناسبت چهارشنبه سوری