در خاطره روزها ۲۱ اسفند ۱۳۹۶-۱۲مارس

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

 

درگذشت شاعر نامدار ايراني

درگذشت شاعر نامدار ايراني

۲۱ اسفند«۵۸۷خورشیدی»۱۲مارس درگذشت شاعر نامدار ايراني

«نظامي گنجوي» شاعري كه هرگز مدح شاهان و اميران را نگفت در اين روز درگذشت.

وي كه دروغ و چاپلوسي را نوعي گناه می‌دانست در اين زمينه گفته است:
چو نتوان راستي را درج كردن

دروغي را چه بايد خرج كردن

 

 

 

درگذشت داستان نويس نروژي

درگذشت داستان نويس نروژي

۲۱ اسفند-۱۲مارس«۲۰۰۴میلادی»درگذشت داستان نويس نروژي

«فين كارلينگ» داستان نويس مشهور نروژي در 78 سالگي درگذشت.

وي كار داستان نويسي را در سال 1949 با انتشار داستان «پل» و نمايشنامة «توپ كريستال» آغاز كرد .

آخرين اثرش «مدد رسانان كوچك» نام دارد.

 

 

 

راهپيمايي بزرگ گاندي

راهپيمايي بزرگ گاندي

۲۱ اسفند-۱۲مارس«۱۹۳۰میلادی»راهپيمايي بزرگ گاندي

«مهاتماگاندي» در اين روز مبارزة منفي خود برضد ماليات نمك را كه از سوي حكومت انگليسي هند وضع شده بود، با يك راهپيمايي آغاز كرد تا با جمع‌آوري نمك از دريا آنرا با ماليات خريداري نكنند.

اين پياده‌روي 480كيلومتري 25روز طول كشيد.

 

 

 

اعلام دكترين ترومن

اعلام دكترين ترومن

۲۱ اسفند-۱۲مارس«۱۹۴۷میلادی»اعلام دكترين ترومن

«هري ترومن» رئيس جمهور سياست خارجي آمريكا را در جهت تازه‌یی قرار داد كه در تاريخ به «دكترين ترومن» معروف شده است.

او هنگام طرح پيشنهاد خود درجلسه كنگره گفت كه اين بايد وظيفه دولت آمريكا بشود كه به كمك مللي كه در معرض سلطه كمونيسم قراردارند بشتابد.

 

 

 

درگذشت سون يات سن

درگذشت سون يات سن

۲۱ اسفند-۱۲مارس«۱۹۲۵میلادی»درگذشت سون يات سن

«سون يات سن» در سال 1905 حزب مليگراي «كوئومين دان» را تأسيس كرد و پس از پيروزي 1928 در جنگ داخلي، به حزب مسلط چين تبديل شد.

اين حزب بعد از انقلاب كمونيستي چين در سال 1949 منحل گرديد.

 

 

 

درگذشت ايرج ميرزا

درگذشت ايرج ميرزا

۲۱ اسفند«۱۳۰۴خورشیدی»۱۲مارس درگذشت ايرج ميرزا

وي كه شاعري آزاده و نوه فتحعلي شاه قاجار بود، به علت اينكه به القاب پوچ و اشرافي دلبستگي نداشت،

لقب صدرالشعرايي از طرف ناصر الدينشاه را نپذيرفت.

ايرج ميرزا در سرودن شعر از زبان روان و ساده استفاده ميكرد.