آمریکا مصرانه از سازمان ملل خواست تا تحريم ها عليه كره شمالي را تا پيشرفت واقعي گفتگوها حفظ نمايد

آمریکا مصرانه از سازمان ملل خواست تا تحريم ها عليه كره شمالي را تا پيشرفت واقعي گفتگوها حفظ نمايد

به گزارش خبرگزاری فرانسه آمریکا روز دوشنبه 22 اسفند96

مصرانه از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواست

تا زمانيكه پيشرفت واقعي در جهت از بين بردن برنامه تسليحات اتمي پيونگ يانگ وجود داشته باشد،

تحريم ها عليه كره شمالي را حفظ نمايد.

بنا به این گزارش اچ آر مك مستر مشاور امنيت ملي آمریکا با سفراي كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل در نيويورك ملاقات كرد،

اين ملاقات چند روز بعد از اين است كه دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا با ملاقات با كيم جونگ اون موافقت كرد، برگزار گرديده است.

مک مستر بعد از ملاقات پشت دربهاي بسته در دفتر نمايندگي آمریکا در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت

” ما همگي موافقت كرديم كه نسبت به اين فرصت خوشبين هستيم،

ولي ما مصمم هستيم تا زمانيكه شاهد مطابقت کلمات با عمل باشیم،

و پيشرفت واقعي در جهت خلع سلاح اتمي صورت گيرد، كمپين فشار حداكثر را حفظ نماييم،”.

..
بنا به گفته یک ديپلمات شوراي امنيت مك مستر در ملاقات با سفراي كشورهاي عضو،

سه قطعنامه تحريم ها مصوبه شوراي امنيت را پارامترهاي كليدي در كشاندن كره شمالي پاي ميز مذاكره نام برد..

. وی
مک مستر مشاور امنيت ملي آمریکا همچنين با دبيركل سازمان ملل ملاقات كر

آمریکا مصرانه از سازمان ملل خواست تا تحريم ها عليه كره شمالي را تا پيشرفت واقعي گفتگوها حفظ نمايد