احمدی نژاد-دستگاه قضاییه رژیم حمید بقایی  معاون احمدی نژاد  را  بازداشت  کرد

احمدی نژاد-دستگاه قضاییه رژیم حمید بقایی 

دستگاه قضاییه رژیم آخوندی  روز سه شنبه  22 اسفند در یک درگیری باندی حمید بقایی 

معاون احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری را  بازداشت  کرد

عبدالله پور وکیل حمید بقایی به خبرگزاری حکومتی  ایلنا در این باره  گفت: از جزئیات رای اطلاع نداریم

و نمی‌دانم موکلم زمان جلب از جزئیات حکم مطلع شده است یا خیر.

خاطرنشان می شود رییس دادگستری رژیم در  استان تهران صبح امروز  از محکومیت

 حمید بقایی به ۱۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق خبر داده بود.

احمدی نژاد-دستگاه قضاییه رژیم حمید بقایی  معاون احمدی نژاد را  بازداشت  کرد