اوج گرفتن بحرانهای اجتماعی و درونی رژیم در آستانه چهارشنبه‌سوری

اوج گرفتن بحرانهای اجتماعی و درونی رژیم در آستانه چهارشنبه‌سوری

گفتگو با علیرضا معدنچی – ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

وضعیت بحرانی رژیم در آستانة چهارشنبه سوری

درست در آستانة چهارشنبه سوری، شاهد این هستیم که هم بحرانهای اجتماعی در تمام زمینه‌ها به شدت اوج گرفته

و هم بحران درونی رژیم اوج کم‌سابقه‌یی پیدا کرده.

یعنی از یک طرف می‌بینیم که اعتراضهای گسترده‌یی از سوی کارگران، کشاورزان، دانشجویان،

غارت شدگان و سایر اقشار به طور همزمان جریان داره

و از طرف دیگر استیضاح سه وزیر به طور همزمان به جریان افتاده.

این وضعیت موضوع گفتگوی امروز ماست با علیرضا معدنچی.

س  : استیضاح 3وزیر به طور همزمان که به نوشتة یکی از روزنامه‌های حکومتی از مشروطه به این طرف بی‌سابقه است

و این که این استیضاح‌ها یا به طور دقیقتر دو تا از اونا را درست در همون روز چهارشنبه سوری گذاشتند،

آیا این حساب شده و باصطلاح مهندسی شده است یا به طور اتفاقی همزمان شده؟

ج: موضوع فراتر از این حرفهاست که مثلاً حساب شده بودن یا اتفاقی بودن این استیضاح بتونه تاثیری داشته باشه.

ولی جدای این که چه تصمیمی گرفتند؛ رژیم در بن بستی گرفتاره که نمی‌دانن چه کار کنند.

اگر حتی فرض کنیم که همزمانیش با چهارشنبه سوری اتفاقیه،

اما همزمانی سه وزیر با همدیگه که از مدتها پیش مطرح بوده نمی‌تونه اتفاقی باشه

و نشون می‌ده که چطور رژیم حداقل در این سه زمینه یک وضعیت اورژانس و حاد و فوری احساس می‌کنه،

بگذریم که ایلنای20 اسفند هم نوشت:

اگر بنا بود نمایندگان مجلس به دولت هشداری بدهند و از دولت انتظارات جدی‌تری داشته باشند، باید سراغ حوزه‌های دیگر می‌رفتند.

و بعضی هم نوشتند که در استیضاح این سه وزیر مشخص باج خواهی و انگیزه‌های فردی هم در کار بوده.

و یکی از نماینده‌ های مجلس هم گفته بود

 احمد مازنی عضو مجلس ارتجاع در روزنامه حکومتی ایران ( 21 اسفند) زد و گفته:

«در شرایط فعلی به نظر می‌رسد حداقل مجموعه‌ای از نمایندگان قصد دارند

تا با استیضاح و تلاش برای برکناری وزرا پاسخی به شرایط عمومی کشور بدهند.

در رأس این شرایط مجموعه اعتراضات اخیر وجود دارد که از دیماه آغاز شد

و در چند روز اخیر هم یک بار دیگر به شکل درگیری

بر سر مسائل آبی و یا سلسله اعتراضات صنفی و اقتصادی بروز کرده است.

دیدگاهی در بین نمایندگان معتقد است اگر مجلس بتواند یکی از این وزرا را برکنار کند،

پاسخ درخور و اثربخشی به مجموعه اعتراضات اخیر داده

و حداقل قدری فضا را آرام می‌کند.

خبری هم داشتیم که گویا این استیضاح و نتیجه آن بین دو باند توافق شده

تلویزیون رژیم

رییس جمهور با اشاره به استیضاح سه وزیر در مجلس،

آن را حق نمایندگان دانست و آن را فرصتی برای تبیین خدمات دولت دانست و گفت:

استفاده از این حق با لحاظ رعایت مصلحت کشور و مصالح عمومی و منافع ملی است، انجام می شود

و ضمن اعلام حمایت خود از وزرای مربوطه به آنان توصیه کرد بیلان کار خود را به نمایندگان و مردم اعلام کنند

س  : آیا این کار و این استیضاح می‌تونه مؤثر باشه یا آبی روی آتش اعتراضات مردم بریزه؟

ج: قطعاً نه! چون این یک مانور ضعیف و بسیار دیرهنگام است

در مقایسه با مانورهای رژیم شاه در مرحلة پایانی خودش (اشاره به برکناری و زندانی کردن هویدا و…) که هیچ فایده‌یی نداشت.

این سه وزیری که انتخاب کرده‌اند هر سه مربوط به سه حوزة بسیار پر چالش اجتماعی هستند:

ابرچالش بیکاری و وضعیت انفجاری محیطهای کارگری

وضعیت جاده‌ها و سوانح جاده‌یی و هوایی و وضعیت فاجعه بار زلزله زده‌ها

وضعیت کشاورزان و روستاها و بخصوص حرکت اعتراضی کشاورزان ورزنه

اما از قضا بعضی رسانه‌های حکومتی هم به همین اشاره کرده‌اند که حالا زمان مناسبی برای این قبیل کارها نیست

و نتیجة معکوس خواهد داشت. چون وقتی جامعه یک صدا میگوید مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه،

برکناری عناصر پایین‌تر و اجرایی چه مسأله‌یی حل می‌کند جز این که پیام ضعف به مردم میدهد.

س: شما اشاره‌یی به فعال شدن همزمان سایر بحرانها کردید، اینها چه رابطه‌یی با چهارشنبه سوری و این وضعیت به هم تنیده‌یی که شاهدش هستیم داره؟

ج:‌ در حال حاضر رژیم با یک بحران بسیار حاد در سیاست خارجی خودش مواجه است

که این بحران پس از سفر بی‌نتیجة وزیر خارجه فرانسه به یک بن‌بست تمام عیار تبدیل شده.

بحران رژیم در نیروهای نگه دارنده‌اش

و مهمتر از همه سپاه پاسداران که سرکردة سپاه اعتراف کرد

که وضعیت درونی سپاه یکی از دغدغه های رهبری است، اظهار کرد:

این وضعیت نیازمند عمق‌بخشی بیشتر معنویت و افزایش روحیه جهادی است؛

چرا که  قدرت و صلابت سپاه در عرصه‌های مختلف نیز مدیون همین روحیه معنوی در کنار وجود تجهیزات بوده است.

این وضعیت سپاه و آن بحران اجتماعی و آن وضعیت رژیم در سیاست خارجی و همزمانی آن با چهارشنبه سوری

همه شرایط بسیار انفجاری و حادی را رقم می‌زند و به این چهارشنبه سوری اهمیتی مضاعف میدهد.